Wykaz publikacji wybranego autora

Bernard Nowak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0480-2740

ResearcherID: U-4282-2018

Scopus: 7102813961

PBN: 909497

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułA verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water cooler
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr Łuska
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 441–467
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350, Cz. 1
  AutorzyBernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2017 t. 48 nr 10, s. 428–433
 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, system wentylacji i klimatyzacji, moc chłodnicza

  keywords: statistical analysis, cooling capacity, ventilation and air-conditioning system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.10.8

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [książka, 2002]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednim
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  DetailsKraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 97 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Kazimierz Holesz, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 3–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodziarką sprężarkową z czynnikiem R507
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 4, s. 39–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDistribution of temperature and humidity of air in a dog heading gallery ventilated by forcing duct ventilation
  AutorzyBernard NOWAK, Anindya Sinha
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 3, s. 321–335
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2001]
 • TytułEffects of an auxiliary fan with variable rotary speed on the air flow rate in blind workings
  AutorzyJ. Piątek, B. NOWAK, B. PTASZYŃSKI, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoProceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 451–456
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułEksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 R. 26 z. 4, s. 239–258
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, górnicza chłodziarka sprężarkowa

  keywords: mining compression refrigerator, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2006]
 • TytułEksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA, Bernard NOWAK
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 383–391
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEksperymentalne badania mocy cieplnej przeponowych wymienników górniczej chłodziarki sprężarkowej
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2007 t. 63 nr 4, s. 50–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEksperymentalne określenie wpływu doboru czynnika chłodniczego na moc cieplną chłodziarki sprężarkowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 2, s. 9–18. — tekst: https://goo.gl/VS8712
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, ekologiczne czynniki chłodnicze, moc parownika chłodziarki sprężarkowej, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, cooling of air, power of compression refrigerator, ecological refrigerants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułGrupowe chłodzenie powietrza z odzyskiem ciepła w kopalni węgla kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”
  AutorzyBernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoZagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 129–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2001]
 • TytułImprovement in the intensity of ventilating galleries
  AutorzyBernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Bogusław PTASZYŃSKI
  Źródło29textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 135–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2010]
 • TytułKryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 632–641
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencji
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 23–32. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_02.pdf
 • słowa kluczowe: wentylacja odrębna, modele CFD, wentylatory wolnostrumieniowe

  keywords: CFD model, auxiliary ventilation, jet fans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [monografia, 2007]
 • TytułLokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 100, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: