Wykaz publikacji wybranego autora

Bernard Nowak, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0480-2740

ResearcherID: U-4282-2018

Scopus: 7102813961

PBN: 909497

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułA verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water cooler
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr Łuska
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 441–467
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350, Cz. 1
  AutorzyBernard NOWAK, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2017 t. 48 nr 10, s. 428–433
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629
4
5
 • [książka, 2002]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednim
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  DetailsKraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 97 s.
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodziarką sprężarkową z czynnikiem R507
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 4, s. 39–52
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułEksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 R. 26 z. 4, s. 239–258
10
 • [referat, 2006]
 • TytułEksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA, Bernard NOWAK
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 383–391
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEksperymentalne badania mocy cieplnej przeponowych wymienników górniczej chłodziarki sprężarkowej
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2007 t. 63 nr 4, s. 50–53
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEksperymentalne określenie wpływu doboru czynnika chłodniczego na moc cieplną chłodziarki sprężarkowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 2, s. 9–18. — tekst: https://goo.gl/VS8712
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFunctional dependence of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators. Part 1, Refrigerant R407C
  AutorzyBernard NOWAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 55–72. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/945/733
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułFunctional dependencies of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators. Pt. 2, Refrigerant R404A
  AutorzyBernard NOWAK, Piotr ŻYCZKOWSKI, Rafał ŁUCZAK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 27–41. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1091/797
16
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułGrupowe chłodzenie powietrza z odzyskiem ciepła w kopalni węgla kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”
  AutorzyBernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoZagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 129–141
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułHeat power determination of DV-290 refigerator's evaporator on the basis of thermodynamic parameters of inlet air
  AutorzyBernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 911–920
18
19
 • [referat, 2010]
 • TytułKryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 632–641
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencji
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 23–32. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_02.pdf
21
 • [monografia, 2007]
 • TytułLokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 100, [1] s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMatematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 155–163
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMathematical description of media parameters changes in the compresion refrigerator
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 13–34
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331
25
 • [referat, 2002]
 • TytułMikroklimat w wyrobiskach przygotowawczych o różnej temperaturze pierwotnej skał przewietrzanych ssącą lub kombinowaną wentylacją lutniową współpracującą z urządzeniem odpylającym
  AutorzyBernard NOWAK, Grzegorz PLONKA
  ŹródłoMateriały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 533–545