Wykaz publikacji wybranego autora

Bernard Nowak, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0480-2740

ResearcherID: U-4282-2018

Scopus: 7102813961

PBN: 909497

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • A verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water cooler
2
 • Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350
3
 • Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
4
 • Calorific effect in evaporator from mine compression refrigerator with different refrigerants
5
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednim
6
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodziarką sprężarkową z czynnikiem R507
7
 • Chłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymi
8
 • Dwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych
9
 • Eksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza
10
 • Eksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300
11
 • Eksperymentalne badania mocy cieplnej przeponowych wymienników górniczej chłodziarki sprężarkowej
12
 • Eksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody
13
 • Eksperymentalne określenie wpływu doboru czynnika chłodniczego na moc cieplną chłodziarki sprężarkowej
14
 • Functional dependence of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators
15
 • Functional dependencies of thermodynamic and thermokinetic parameters of refrigerants used in mine air refrigerators
16
 • Grupowe chłodzenie powietrza z odzyskiem ciepła w kopalni węgla kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”
17
 • Heat power determination of DV-290 refigerator's evaporator on the basis of thermodynamic parameters of inlet air
18
 • Indirect mine air-cooling by cooler of water
19
 • Kryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody
20
 • Kształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencji
21
 • Lokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych
22
 • Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody
23
 • Mathematical description of media parameters changes in the compresion refrigerator
24
 • Mathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
25
 • Mikroklimat w wyrobiskach przygotowawczych o różnej temperaturze pierwotnej skał przewietrzanych ssącą lub kombinowaną wentylacją lutniową współpracującą z urządzeniem odpylającym