Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55546369400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułAktualny stan stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoPopioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : IV warsztaty : 14–15 czerwca 2007 r., Wisła : zbiór referatów / Utex®. — [Rybnik : UTEX], [2007]. — S. 73–78
2
 • [referat, 2003]
 • TytułBrownfields in Upper Silesia Coalfields
  AutorzyMarek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 15–22
3
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułCarbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines
  AutorzyAlicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoCarbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — S. 655–663
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułChłonność doszczelnianych zrobów zawałowych
  AutorzyZbigniew PIOTROWSKI, Maciej MAZURKIEWICZ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3, s. 37–47, [1] k. złoż.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03/GG_2006_3_03.pdf
6
 • [referat, 2003]
 • TytułEnvironmental protection in underground mining
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoThe selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 105–109
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułEwolucja techniczno-technologiczna wydobycia węgla w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w kontekście koncentracji produkcji
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Stanisław Śwituła, Józef Rusinek, Jarosław Kołodziej
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2000 R. 51 nr 11, s. 482–490
8
9
 • [referat, 2003]
 • TytułFuture perspectives of brownfields in Poland activities and visions
  AutorzyMarek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 315–317
10
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułGospodarowanie odpadami przemysłowymi
  AutorzyIzabela Kotarska, Rafał Dębkowski, Maciej MAZURKIEWICZ, Andrzej Szafran, Andrzej Mizera, Józef Szczap
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 1002–1035
11
 • [referat, 2004]
 • TytułHazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example
  AutorzyM. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło8textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214
12
 • [referat, 1999]
 • TytułInżynieria środowiska na Wydziale Górniczym
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ
  ŹródłoGórnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 163–169
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKilka uwag o rodowodzie zwyczajów górniczych kultywowanych w naszym górnictwie
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2002 t. 58 nr 12, s. 30–32
14
15
 • [referat, 1999]
 • TytułMetody lokowania odpadów w wyrobiskach podziemnych
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — S. 245–250
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMetody separacji i wychwytywania $CO_{2}$
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2005 t. 8 z. spec., s. 527–538
17
 • [referat, 2000]
 • TytułMożliwości wykorzystania odpadów z palenisk fluidalnych
  AutorzyMarek Brożyna, Maciej MAZURKIEWICZ
  ŹródłoMateriały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — S. 33–43
18
 • [referat, 2011]
 • TytułMożliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI
  Źródło„Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — S. 29–36
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułO możliwości zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania modelowe i techniczne, Cz. 2
  AutorzyArtur Kawala, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 7, s. 18–22
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułO możliwościach zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania laboratoryjne, Cz. 1
  AutorzyMarek Brożyna, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2003 nr 6, s. 15–20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena możliwości lokowania pod ziemią odpadów z kotłów fluidalnych
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 R. 23 z. 1, s. 33–40
22
 • [referat, 2002]
 • TytułOchrona środowiska w górnictwie podziemnym
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoGórnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 45–50
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOdzysk odpadów przemysłowych w technologiach wypełniania pustek w górnictwie podziemnym
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 82–84
24
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOgraniczenie emisji $CO_{2}$ poprzez mineralną karbonatyzację
  AutorzyAlicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2007 nr 23, s. 231–241
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPerspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2011 nr 10, s. 38–39