Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55546369400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem52152125
201611
2015523
201311
201222
2011523
20104121
2009211
200811
2007211
200622
2005422
20045131
2003532
2002422
200122
2000431
1999321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem523913
201611
2015523
201311
2012211
201155
201044
2009211
200811
200722
2006211
200544
2004532
2003523
200244
200122
200044
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem52457
201611
201555
201311
201222
201155
201044
2009211
200811
200722
2006211
200544
2004532
2003532
200244
200122
200044
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem52745
201611
2015532
201311
201222
201155
201044
200922
200811
200722
2006211
200544
200455
200355
200244
200122
200044
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem521438
201611
201555
201311
201222
2011514
2010422
200922
200811
200722
200622
200544
200455
200355
200244
200122
200044
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem522626
201611
201555
201311
201222
2011523
2010422
200922
200811
200722
200622
2005413
2004514
2003523
2002413
200122
2000413
19993121
 • Aktualny stan stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego[The present state of fly ash utilization in Polish underground coal mines] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : IV warsztaty : 14–15 czerwca 2007 r., Wisła : zbiór referatów / Utex®. — [Rybnik : UTEX], [2007]. — S. 73–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Brownfields in Upper Silesia Coalfields / Marek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK // W: ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — (AAPG Studies in Geology ; [no.] 59). — ISBN: 978-0-89181-066-7 ; ISBN10: 0891810668. — S. 655–663. — Bibliogr. s. 662–663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowychAbsorbability of cavings to be sealed / Zbigniew PIOTROWSKI, Maciej MAZURKIEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 37–47, [1] k. złoż.. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03/GG_2006_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: zawiesiny, odpady drobnofrakcyjne, pustki międzyziarnowe, chłonność gruzowiska zawałowego

  keywords: suspensions, fine-grained waste, intergranular voids, absorbability of cavings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Environmental protection in underground mining / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 105–109. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ewolucja techniczno-technologiczna wydobycia węgla w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w kontekście koncentracji produkcjiTechnical-technological evolution at “Piast” mine in the context of production concentration / Maciej MAZURKIEWICZ, Stanisław Śwituła, Józef Rusinek, Jarosław Kołodziej // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2000 R. 51 nr 11, s. 482–490. — Bibliogr. s. 490, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Future perspectives of brownfields in Poland activities and visions / Marek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK // W: ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 315–317. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi[Industrial wastes management] / Izabela Kotarska, Rafał Dębkowski, Maciej MAZURKIEWICZ, Andrzej Szafran, Andrzej Mizera, Józef Szczap // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 1002–1035. — Bibliogr. [dla całej części 7] s. 1046–1052

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example / M. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inżynieria środowiska na Wydziale GórniczymEnvironmental engineering in Mining Faculty / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ // W: Górnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 = Mining – practice and science, look into XXI century : scientific conference – Faculty of Mining : Kraków, 24–26 June 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. — ISBN10: 83-87854-95-6. — S. 163–169. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kilka uwag o rodowodzie zwyczajów górniczych kultywowanych w naszym górnictwieSeveral observations on origin of miners' customs cultivated in our mining / Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 12, s. 30–32. — Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Metody lokowania odpadów w wyrobiskach podziemnych[The methods of wastes location into underground excavations] / Maciej MAZURKIEWICZ // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 38). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami '99 Rytro '99. — ISBN10: 83-87854-46-8. — S. 245–250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody separacji i wychwytywania $CO_{2}$Methods for $CO_{2}$ separation and capture / Maciej MAZURKIEWICZ, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. spec., s. 527–538. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości wykorzystania odpadów z palenisk fluidalnych[Possibilities of use of wastes from fluid bed furnaces] / Marek Brożyna, Maciej MAZURKIEWICZ // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 44). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami 2000. — ISBN10: 83-87854-52-2. — S. 33–43. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej[Possibility of roll-mill scale utilisation as heavy media sinker] / Andrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • O możliwości zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania modelowe i techniczne, Cz. 2On possible applications of fluid-bed boiler waste as a hydraulic-packing material : the model and technical tests, [Pt. 2] / Artur Kawala, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 7, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady energetyczne, badania modelowe, podsadzka hydrauliczna, kotły fluidalne, badania techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • O możliwościach zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania laboratoryjne, Cz. 1On possible applications of fluid-bed boiler waste as a hydraulic-packing material : the laboratory tests, [Pt. 1] / Marek Brożyna, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 6, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, odpady energetyczne, kotły fluidalne, posadzka hydrauliczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena możliwości lokowania pod ziemią odpadów z kotłów fluidalnychEstimation of possibilities of location of wastes from fluidised bed combustion boilers into underground excavations practice / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 1999 R. 23 z. 1, s. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ochrona środowiska w górnictwie podziemnymEnvironment protection in underground mining / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Górnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 45–50. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odzysk odpadów przemysłowych w technologiach wypełniania pustek w górnictwie podziemnymIndustrial waste recovery for goaf filling technologies in underground mining (from works of Industrial Lands Ecology Department) / Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ograniczenie emisji $CO_{2}$ poprzez mineralną karbonatyzację$CO_{2}$ emission cutback by mineral carbonation / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-6249. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2007 nr 23, s. 231–241. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Abstr.. — Mokrzycki E. – brak afiliacji AGH. — VIII Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VIII National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Darłówko, [24–27 maja], 2007 / red. nauk. Tadeusz Piecuch ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminiePerspective solutions : bio-waste management in municipality / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2011 nr 10, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: