Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Kicki, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3872-7558 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 132 publikacji Autora


1
 • Badania odzysku złota i innych metali przy wykorzystaniu metod jądrowych[Investigations of gold and other precious metals recovery by nuclear methods] / Leszek PETRYKA, Wiesław MĄCZKA, Jerzy Kicki // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1998 [wyd. 1999] z. 12, s. 89–100. — Bibliogr. s. 100. — Złoża rud miedzi – geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań, perspektywy : konferencja naukowa, Lubin 17–18 wrzesień 1998 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : [s. n.], 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Fundusz likwidacji kopalń – czy wszystkim wystarczy?The mine's closure fund – will money deposits be sufficient for every mine closure? / Piotr Saługa, Jacek Jarosz, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 131–146. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.. — P. Saługa, J. Kicki – afiliacja: Polish Academy of Sciences. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: coal mining industry, closure mines, closure found

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ignacy Domeyko - „kowal” górniczej edukacji, niezwykły obserwator trudu górniczego - w 130. rocznicę śmierci[Ignacy Domeyko - ”blacksmith” of mining education, an extraordinary observer of mining hardship - on the 130th anniversary of death] / Jerzy KICKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2019 nr 2-3, s. 22–25. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r.International Mining Forum 2011: [new techniques and technologies in thin coal seam exploitation] / pod red. Artura Dyczko, Jerzego Kickiego, Michała Myszkowskiego, Zbigniewa Stopy, Andrzeja Tora. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — 319 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — Afiliacja J. Kickiego: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kodeks wyceny złóż kopalin (Kodeks POLVAL 2008) [dokument elektroniczny] : opracowany przez Specjalną Komisję Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin ds. Opracowania Kodeksu POLVALPolish code for the valuation of mineral assets : (the POLVAL Code 2008) / red. kodeksu Piotr Saługa ; aut.: Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy DZIEŻA, Krzysztof Galos, Wojciech Glapa, Jerzy KICKI, Sławomir Mazurek, Marek NIEĆ, Andrzej PAULO, Paweł Pietkiewicz, Zbigniew Sadecki, Piotr Saługa, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA, Robert Uberman, Ryszard Uberman, Herbert Wirth ; Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. — Wersja do Windows. — Dane do Windows. — Reedycja 2008. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — 48, [1] s.. — Tryb dostępu: http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/1-wersja-polska-1.pdf [2022-08-31]. — e-ISBN: 978-83-953167-3-9. — Dostęp także do wersji w jęz. angielskim: {http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/1-wersja-angielska.pdf} [2022-08-31]. — A. Byrska-Rąpała, J. Dzieża, J. Kicki, M. Nieć, A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska - brak afiliacji AGH. — Błąd zapisu w tytule: Kodeks wyceny złoż kopalin

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O pisaniu[About writing] / Jerzy KICKI // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2019 nr 4, s. 21–24. — J. Kicki - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Portal górniczy jako ważny element zarządzania informacją w kopalniach podziemnych na przykładzie polskich kopalń miedziMining portal as an important component of information management in the underground mines on the basis of Polish copper mines / Artur Dyczko, Jerzy KICKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 873–882. — Bibliogr. s. 881, Streszcz.. — Praca bez afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przedmowa[Preface] / Jerzy KICKI, Piotr CZAJA // W: Głębienie szybów / zesp. red. Artur Dyczko, Paweł Kamiński ; aut. Jan Kostrz. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2014. — ISBN: 978-83-927920-4-8. — S. 11–14. — J. Kicki, P. Czaja – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Restrukturyzacja górnictwa w Polsce a struktura i wystarczalność zasobów węgla kamiennegoRestructuring of the coal mining industry in Poland vs the structure and the sufficiency of coal resources and reserves / Jerzy KICKI, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — 117 s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 134). — Bibliogr. s. 111–113, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Support of mining investment choice decisions with the use of multi-criteria method / Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Wiktoria SOBCZYK, Marek Szuwarzyński // Resources Policy ; ISSN 0301-4207. — 2017 vol. 51, s. 94–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-05. — Jerzy Kicki - afiliacja: Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: goo.gl/DbsH2G

 • keywords: ore mining, Analytic Hierarchy Process, polymetalic ore deposits, choice of decision variants, matrix of influences on the environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.resourpol.2016.11.012

11
 • The world of minerals of Polish CopperŚwiat minerałów Polskiej Miedzi / zespół red. Jerzy KICKI, Jacek Jarosz, Artur Dyczko ; aut. projektu Artur Dyczko, Jacek Jarosz ; zdj. Adam Piestrzyński, Henryk Kantor. — Wyd. 3. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2015. — 161 s.. — (Teberia Jubileusze). — Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 158–161. — ISBN: 978-83-927920-7-9. — Tekst pol.-ang.. — Jerzy Kicki - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • WprowadzenieForeword / Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/4, s. 7–8. — Brak afiliacji AGH. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane aspekty zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego[Selected aspects of energy efficiency management in underground mining industry enterprises] / JEZIOROWSKA D., KICKI J. // W: Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi [Dokument elektroniczny] : seminarium naukowe Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle : 11.06.2015 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle], [2015]. — S. 3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ projekt/e107_files/downloads/kezp-streszczenia.pdf [2015-09-10]. — D. Jeziorowska, J. Kicki – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykazywanie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z JORC CodeReporting of hard coal reserves and resources in Poland on the basis of the JORC Code / Piotr W. SAŁUGA, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 2, s. 5–29. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — J. Kicki – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97063-29556?filename=Reporting%20of%20hard%20coal.pdf

 • słowa kluczowe: zasoby złóż kopalin, wykazywanie zasobów, kodeks JORC, kategorie zasobów

  keywords: JORC Code, resources of mineral deposits, resources and reserves reporting, adjusting the category of resources and reserves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0019