Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Kicki, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3872-7558 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 118, z ogólnej liczby 132 publikacji Autora


1
 • 50 years of the World Mining Congress 1958–2008
2
 • A mining software system at “Bogdanka” S. A. underground coal mine – an important implementation of an integrated mineral deposit management system in the Polish mining industry
3
 • About a need for Polish Code for mineral asset valuation
4
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w drugim stuleciu działalności
5
 • Aktualne problemy przedsiębiorstw sektora górnictwa podziemnego w Polsce na progu XXI wieku
6
 • Aktualne problemy przedsiębiorstw sektora górnictwa podziemnego w Polsce na progu XXI wieku
7
 • Algorytm wyceny wartości kapitałowej złoża według oczekiwanej wartości zdyskontowanych sald pieniężnych
8
 • Bernard Drzęźla – in memoriam
9
 • Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej
10
 • Crowdsourcing - szansą dla odzysku metali z odpadów poflotacyjnych ze składowiska Żelazny Most?
11
 • Current status and development strategy of the ekspert mining machinery system
12
 • Deep mining challenges
13
 • Ecological and economic aspects of energy efficiency improvements in Polish underground mining
14
 • Education of engineers in mining and geology areas at the University of Mining and Metallurgy
15
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Cz. 1
16
 • Eksploatacja podziemna złóż szansą dalszego działania kopalń odkrywkowych
17
 • Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach
18
 • Ewolucja technologii podziemnej eksploatacji z wykorzystaniem diamentowej piły linowej
19
 • Foreword
20
 • Formalnoprawne aspekty likwidacji kopalń – świat, Polska
21
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953
22
 • Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w końcu XX wieku
23
 • Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce – ich wystarczalność i jej uwarunkowania w oczach ekspertów
24
 • Gospodarka złożem
25
 • Informatyka w górnictwie i nie tylko – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?