Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Filek, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułA verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water cooler
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr Łuska
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2010 vol. 55 no. 3, s. 441–467
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [książka, 2002]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednim
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  DetailsKraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 97 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Kazimierz Holesz, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 3–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodziarką sprężarkową z czynnikiem R507
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 4, s. 39–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułChłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymi
  AutorzyKrzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 1, s. 21–38. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-01/GG_2005_1_02.pdf
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, przeponowa chłodnica powietrza, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, diaphragm air cooler, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułChłodzenie powietrza w wyrobiskach chłodziarką sprężarkową o działaniu bezpośrednim
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Justyna SWOLKIEŃ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 4, s. 13–23. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_01.pdf
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza w wyrobiskach, chłodziarka sprężarkowa, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, air cooling in headings, compression refrigerator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Bogusław PTASZYŃSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 3, s. 9–22. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_01.pdf
 • słowa kluczowe: model fazy dyskretnej, przepływy dwufazowe, symulacje numeryczne przepływów dwufazowych, przepływ w szybie wentylacyjnym

  keywords: model of discrete phase, flow in ventilating shaft, two phase flow, numerical simulations two phase flows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułEksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 R. 26 z. 4, s. 239–258
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, górnicza chłodziarka sprężarkowa

  keywords: mining compression refrigerator, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2006]
 • TytułEksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA, Bernard NOWAK
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 383–391
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEksperymentalne badania mocy cieplnej przeponowych wymienników górniczej chłodziarki sprężarkowej
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2007 t. 63 nr 4, s. 50–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_08.pdf
 • słowa kluczowe: chłodnica wyparna, klimatyzacja kopalń, górnicza chłodziarka powietrza

  keywords: mine air conditioning, evaporative water cooler, mine refrigerator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEksperymentalne badania przepływu zgazowanej wody przez ośrodek porowaty
  AutorzyKrzysztof FILEK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 R. 27 z. 2, s. 101–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułEksperymentalne badania wpływu zjawiska kolmatacji na rozkład ciśnienia i zmienność wydatku przy przepływie ze swobodnym zwierciadłem
  AutorzyAlfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 531–542
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEksperymentalne określenie wpływu doboru czynnika chłodniczego na moc cieplną chłodziarki sprężarkowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 2, s. 9–18. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_01.pdf
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, ekologiczne czynniki chłodnicze, moc parownika chłodziarki sprężarkowej, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, cooling of air, power of compression refrigerator, ecological refrigerants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2010]
 • TytułKryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 632–641
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencji
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 23–32. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_02.pdf
 • słowa kluczowe: wentylacja odrębna, modele CFD, wentylatory wolnostrumieniowe

  keywords: CFD model, auxiliary ventilation, jet fans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [monografia, 2007]
 • TytułLokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 100, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMatematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 155–163
 • słowa kluczowe: chłodziarka sprężarkowa, chłodzenie powietrza, chłodnica wyparna, czynnik chłodniczy, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, compression refrigerator, evaporative cooler, refrigerant, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMathematical description of media parameters changes in the compression refrigerator
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 13–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2004]
 • TytułMoc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepła
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr Łuska
  ŹródłoMateriały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — S. 435–441
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 1999]
 • TytułMoc cieplna układu wentylator-przeponowa chłodnica powietrza
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 171–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: