Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Filek, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • A verification of mathematical model of mine air compression refrigerator cooperating with the evaporative water cooler
2
 • Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
3
 • Calorific effect in evaporator from mine compression refrigerator with different refrigerants
4
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową o działaniu bezpośrednim
5
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej
6
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodziarką sprężarkową z czynnikiem R507
7
 • Chłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymi
8
 • Chłodzenie powietrza w wyrobiskach chłodziarką sprężarkową o działaniu bezpośrednim
9
 • Dwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych
10
 • Eksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza
11
 • Eksperymentalne badania górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300
12
 • Eksperymentalne badania mocy cieplnej przeponowych wymienników górniczej chłodziarki sprężarkowej
13
 • Eksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wody
14
 • Eksperymentalne badania przepływu zgazowanej wody przez ośrodek porowaty
15
 • Eksperymentalne badania wpływu zjawiska kolmatacji na rozkład ciśnienia i zmienność wydatku przy przepływie ze swobodnym zwierciadłem
16
 • Eksperymentalne określenie wpływu doboru czynnika chłodniczego na moc cieplną chłodziarki sprężarkowej
17
 • Indirect mine air-cooling by cooler of water
18
 • Kryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody
19
 • Kształt pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja numeryczna przy użyciu lepkościowych modeli turbulencji
20
 • Lokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych
21
 • Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa – wyparna chłodnica wody
22
 • Mathematical description of media parameters changes in the compression refrigerator
23
 • Mathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
24
 • Moc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepła
25
 • Moc cieplna układu wentylator-przeponowa chłodnica powietrza