Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Burtan, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7589-0912

ResearcherID: A-4851-2018

Scopus: 36639267900

PBN: 909424

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM : [abstrakt]
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 97, s. 145–[162]
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, eksploatacja rud miedzi, zagrożenie sejsmiczne

  keywords: copper mining, underground mining, seismic hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego : [abstrakt]
  AutorzyZbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowych
  AutorzyZbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 75–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAssociated natural hazards and their effects in Polish coal mining sector
  AutorzyZbigniew BURTAN
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 501–510
 • keywords: coal mining, associated natural hazards, occupactional health and safety in the mining sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2017]
 • TytułDoświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : [streszczenie]
  AutorzyZbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 213–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułDoświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie BHP w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyZbigniew BURTAN
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydaniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDziałania edukacyjne w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyZbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2017 R. 18 nr 2, s. 171–182
 • słowa kluczowe: ratownictwo, ergonomia, szkolnictwo wyższe, bezpieczeństwo i higiena pracy, kształcenie i szkolenie

  keywords: higher education, ergonomics, health and safety at work, education and training, rescue

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2017-02-19

10
11
 • [referat, 2010]
 • TytułFuture perspectives of the coal mining sector in Poland
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA, Zbigniew BURTAN
  ŹródłoInternational Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 319–334
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2006]
 • TytułGeomechaniczne aspekty eksploatacji odprężającej
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN
  ŹródłoGeotechnika 2006 : XII międzynarodowe sympozjum : Gliwice–Ustroń, 17–20 października 2006 r. : materiały naukowe. Część 1, polska ; Część 2: zagraniczna / red. nauk. Irena Skrzyniarz, Marek Jendryś, Arkadiusz Bączek. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Ślaskiej, [2006]. — S. 21–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
  AutorzyDariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 37–47
 • słowa kluczowe: uskoki, eksploatacja podziemna, warunki skrępowane, zagrożenia tąpaniami

  keywords: faults, rockburst hazard, underground exploitation, constrained conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoMateriały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — S. 51-52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułGeomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
  AutorzyAndrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI
  ŹródłoCuprum. — 2015 nr 3, s. 83–93
 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, zagrożenia tąpaniami, strzelania torpedujące

  keywords: numerical calculations, rockburst hazard, torpedo blasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeomechaniczny model górotworu uwarstwionego
  AutorzyZbigniew BURTAN
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 33–42. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_03.pdf
 • słowa kluczowe: geomechanika górnicza, stan naprężenia w górotworze, podziemna eksploatacja złóż

  keywords: underground mining, mining geomechanics, state of stress in the rock strata

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [redakcja serii, 2008]
 • TytułGospodarka Surowcami Mineralnymi
  red. z. Marian Turek, Zbigniew BURTAN
  Details2008 t. 24 z. 1/2: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : szkoła eksploatacji podziemnej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułIdentyfikacja technologii przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w kraju i na świecie
  AutorzyZbigniew BURTAN
  ŹródłoScenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Turka. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — S. 123–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce
  AutorzyZbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2011 nr 10, s. 22–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego
  AutorzyZbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 2, s. 3–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułKierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego
  AutorzyZbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2008 nr 12, s. 9–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: