Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Burtan, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7589-0912

ResearcherID: A-4851-2018

Scopus: 36639267900

PBN: 909424

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
 • Analiza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM
2
 • Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna
3
 • Analiza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego
4
 • Analiza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowych
5
 • Associated natural hazards and their effects in Polish coal mining sector
6
 • Conditions of fault activation in the area of exploitation
7
 • Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
8
 • Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie BHP w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
9
 • Działania edukacyjne w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
10
 • Evaluation of rockburst hazard under abandoned mine workings
11
 • Future perspectives of the coal mining sector in Poland
12
 • Geomechanical analysis of location and conditions for mining-induced tremors in LGOM copper mines
13
 • Geomechaniczne aspekty eksploatacji odprężającej
14
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia
15
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami
16
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
17
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOM
18
 • Geomechaniczny model górotworu uwarstwionego
19
 • Geomechaniczny model ośrodka transwersalnie izotropowego jako uproszczony model górotworu uwarstwionego
20
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953
21
 • Identyfikacja technologii przemysłu wydobywczego węgla kamiennego w kraju i na świecie
22
 • Influence of mining operating conditions on fault behavior
23
 • Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce
24
 • Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego
25
 • Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego