Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Broda, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8218-9350

ResearcherID: D-2256-2018

Scopus: 55658644400

PBN: 909421

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania eksperymentalne zjawiska kolmatacji jako procesu doprowadzającego do likwidacji wodoprzepuszczalności ośrodków porowatych
  AutorzyKrzysztof BRODA
  ŹródłoZabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — S. 89–99
2
 • [referat, 2010]
 • TytułDziałalność nurkowa na rzecz badań naukowych w Tatrzańskim Parku Narodowym ze szczególnym uwzględnieniem jezior tatrzańskich
  AutorzyMałgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA
  ŹródłoNauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — S. 112
3
 • [referat, 2015]
 • TytułEducation of personnel for mining industry of Vietnam at the Faculty of Mining and Geoengineering AGH University of Science and Technology in Krakow
  AutorzyKrzysztof BRODA, Piotr CZAJA, Marek BOROWSKI
  ŹródłoVIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5textsuperscript{th}–6textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — S. 1–7
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułEksperymentalne badania wpływu zjawiska kolmatacji na rozkład ciśnienia i zmienność wydatku przy przepływie ze swobodnym zwierciadłem
  AutorzyAlfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 531–542
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEksperymenty potwierdzające możliwość likwidacji wodoprzepuszczalności ośrodków porowatych w warunkach przepływu ze swobodnym zwierciadłem
  AutorzyKrzysztof Witold BRODA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2, s. 47–54
6
 • [referat, 2018]
 • TytułExperimental research on the concept of using an autonomous transport module for transport from the seabed
  AutorzyWiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA
  ŹródłoProceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — S. 267–275
7
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floor
  AutorzyWiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA
  ŹródłoEXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 26
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExperimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed
  AutorzyWiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. — 2017 no. 49, s. 77–83
9
10
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułO możliwości ograniczenia dopływu wód do wyrobisk górniczych
  AutorzyAlfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Ryszard Rapacz
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 R. 25 z. 2, s. 113–120
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułO zjawisku kolmatacji i jego wpływie na otoczenie
  AutorzyAlfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK, Krystyna SOBOWSKA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2005 vol. 50 spec. iss., s. 43–56
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPossibility of determining colmatage parameters and functions basing on the theory of colmatage and experiment
  AutorzyAlfred TRZASKA, Krzysztof BRODA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2000 vol. 45 iss. 4, s. 527–542
15
 • [referat, 2006]
 • TytułPrimum non nocere
  AutorzyKrzysztof BRODA, Jerzy KLICH
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : Mysłowice 6–7 kwietnia 2006 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny SITG, 2006. — S. 158–161
16
 • [referat, 2015]
 • TytułProblematyka wybuchowej likwidacji kominów żelbetowych
  AutorzyKrzysztof BRODA, Józef LEWICKI
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 35–52
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPróba opisu zjawiska prądów wstecznych metodami CFD
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK, Władysław MIKOŁAJCZYK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3, s. 9–17. — tekst: https://goo.gl/rQghu8
18
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułPrzyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor
  DetailsInt.Cl.: G01L 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407380 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 19, s. 38-39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407380A1.pdf
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułPrzyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK
  DetailsInt.Cl.: G01L 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229025 B1 ; Udziel. 2017-12-12 ; Opubl. 2018-05-30. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229025B1.pdf
20
21
 • [referat, 2018]
 • TytułResearch on the concept of using calcium carbide as a source of energy for transport from the seabed
  AutorzyWiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA
  ŹródłoProceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — S. 277–284
22
 • [referat, 2010]
 • TytułScuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes
  AutorzyMałgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA
  ŹródłoNauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16 października 2010. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2010. — S. 133–138
23
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor
  DetailsInt.Cl.: G01L 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407381 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 19, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407381A1.pdf
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułSposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK
  DetailsInt.Cl.: G01L 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225827 B1 ; Udziel. 2016-12-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225827B1.pdf
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor
  DetailsInt.Cl.: G01L 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410389 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 12, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410389A1.pdf