Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Broda, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8218-9350

ResearcherID: D-2256-2018

Scopus: 55658644400

PBN: 909421

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem391131411
2019211
2018743
2017734
20164211
20155212
201311
201211
201022
2006321
200511
200422
2001211
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3922152
2019211
2018734
2017743
20164112
2015532
201311
201211
2010211
200633
200511
200422
200122
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem39372
2019211
201877
201777
201644
2015541
201311
201211
201022
200633
200511
200422
200122
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem39435
201922
201877
2017716
201644
2015514
201311
201211
201022
200633
200511
200422
200122
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem392019
2019211
201877
2017752
2016422
2015532
201311
201211
201022
200633
200511
200422
200122
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem392316
2019211
201877
2017752
2016413
2015514
201311
201211
2010211
2006312
200511
2004211
2001211
200011
1999111
 • Badania eksperymentalne zjawiska kolmatacji jako procesu doprowadzającego do likwidacji wodoprzepuszczalności ośrodków porowatychExperimental research on phenomenon of colmatage as a process leading to eliminate water permeability of porous medium / Krzysztof BRODA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — S. 89–99. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Działalność nurkowa na rzecz badań naukowych w Tatrzańskim Parku Narodowym ze szczególnym uwzględnieniem jezior tatrzańskich[Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focuson the Tatra lakes] / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : IV konferencja : Zakopane 14–16 październik 2010 : streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. — [Kraków : PTPNoZ], [2010]. — ISBN: 978-83-61788-24-9. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Education of personnel for mining industry of Vietnam at the Faculty of Mining and Geoengineering AGH University of Science and Technology in Krakow / Krzysztof BRODA, Piotr CZAJA, Marek BOROWSKI // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eksperymentalne badania wpływu zjawiska kolmatacji na rozkład ciśnienia i zmienność wydatku przy przepływie ze swobodnym zwierciadłemExperimental research of the influence of the colmatage process on presure distribution and variability of flow discharge and flow with free surfaces / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 531–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksperymenty potwierdzające możliwość likwidacji wodoprzepuszczalności ośrodków porowatych w warunkach przepływu ze swobodnym zwierciadłemExperiments confirming the possibility of water permeability removal in porous media in free surface flow conditions / Krzysztof Witold BRODA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2, s. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ośrodek porowaty, wodoprzepuszczalność

  keywords: porous medium, water permeability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental research on the concept of using an autonomous transport module for transport from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: Proceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — (New Trends in Production Engineering ; ISSN 2545-2843 ; vol. 1 iss. 1). — ISBN: 978-83-952420-0-7. — S. 267–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

 • keywords: marine mining, transport from great depths, autonomous transport module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2018-0033

7
 • Experimental verification of the applications of controlled pyrotechnical reaction method in transportation from the sea floorEksperymentalna weryfikacja możliwości zastosowania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej do transportu z dna morskiego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: EXPLO-SHIP 2016 : problemy eksploatacji obiektów pływających, urządzeń portowych i instalacji off-shore : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = problems of vessels, port facilities operation and off-shore instalation : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : conference proceedings : abstracts : Świnoujście, 18–20. 05. 2016 / oprac. red. Adriana Nowakowska, Paulina Mańkowska. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2016. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo morskie, transport z dużych głębokości, materiały pirotechniczne (wybuchowe), pirotechnika

  keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin ; ISSN 1733-8670. — 2017 no. 49, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: deep sea mining, transport from the sea floor, blasting materials, pyrotechnics, experimental verification, source of energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17402/205

9
 • Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference valuesPowierzchnia swobodna rozdziału faz ciecz-gaz jako membrana pomiarowa urządzenia do pomiaru małych wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 341–358. — Bibliogr. s. 357–358. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93836/PDF/10267-Volume60_Issue1-23_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: filtration, small values of differential pressure measurement, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0023

10
11
 • Measurement of small values of hydrostatic pressure with the compensation of atmospheric pressure influencePomiar małych wartości ciśnienia hydrostatycznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego / Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 901–912. — Bibliogr. s. 912. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93283/PDF/10267-Volume58_Issue3-22_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, manometers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0063

12
 • O możliwości ograniczenia dopływu wód do wyrobisk górniczychOne the possibility of limiting water inflow to excavation / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Ryszard Rapacz // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2001 R. 25 z. 2, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wyrobiska górnicze, wodoprzepuszczalność górotworu

  keywords: excavations drilling, water-permeability of ground

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • O zjawisku kolmatacji i jego wpływie na otoczenieThe phenomenon of colmatage and its effect on the environment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 spec. iss., s. 43–56. — Bibliogr. s. 54–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Possibility of determining colmatage parameters and functions basing on the theory of colmatage and experimentO możliwości wyznaczenia parametrów i funkcji kolmatacyjnych w oparciu o teorię kolmatacji i eksperyment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 4, s. 527–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Primum non nocere[First of all, do not harm] / Krzysztof BRODA, Jerzy KLICH // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : Mysłowice 6–7 kwietnia 2006 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny SITG, 2006. — S. 158–161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problematyka wybuchowej likwidacji kominów żelbetowychThe issue of explosive demolition of reinforced concrete chimneys / Krzysztof BRODA, Józef LEWICKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 35–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty wyburzeniowe, materiał wybuchowy, wyburzanie kominów żelbetowych

  keywords: explosives, reinforced concrete chimneys, explosive demolition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Próba opisu zjawiska prądów wstecznych metodami CFDCFD simulation of reverse flow phenomena in declined galleries / Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK, Władysław MIKOŁAJCZYK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 9–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/rQghu8

 • słowa kluczowe: wentylacja kopalń, modelowanie CFD, prądy wsteczne

  keywords: CFD symulation, reverse flow in mining galleries, underground ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407380 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 38-39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407380A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przyrząd do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229025 B1 ; Udziel. 2017-12-12 ; Opubl. 2018-05-30. — Zgłosz. nr P.407380 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229025B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Research on the concept of using calcium carbide as a source of energy for transport from the seabed / Wiktor FILIPEK, Krzysztof BRODA // W: Proceedings of the international conference on Human safety in work environment : operating machinery and equipment : integrated management systems: quality - environment - safety - technology : October 23–27, 2018, Gdańsk-Nynashamn-Stockholm-Tallinn-Stockholm-Nynashamn-Gdańsk. — Warszawa : STE Group Sp. z o. o., 2018. — (New Trends in Production Engineering ; ISSN 2545-2843 ; vol. 1 iss. 1). — ISBN: 978-83-952420-0-7. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.

 • keywords: marine mining, transport from great depths, calcium carbide, acetylene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2018-0034

22
 • Scuba diving activities for scientific research in the Tatra National Park, focus on the Tatra lakes / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Krzysztof BRODA // W: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem : materiały IV konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek : Zakopane, 14–16 października 2010. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Krakowski. — Zakopane : Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2010. — ISBN: 978-83-61788-37-9. — S. 133–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRANNY Marian, BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407381 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407381A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób i układ do pomiaru małej różnicy ciśnień hydrostatycznych[Method and system for measuring small differentials of hydrostatic pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marian BRANNY, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225827 B1 ; Udziel. 2016-12-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.407381 z dn. 2014-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225827B1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób i urządzenie do pomiaru małych wartości ciśnienia hydrostatycznego[Method and the device for measuring small values of hydrostatic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRODA Krzysztof, FILIPEK Wiktor. — Int.Cl.: G01L 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410389 A1 ; Opubl. 2016-06-06. — Zgłosz. nr P.410389 z dn. 2014-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 12, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410389A1.pdf

 • słowa kluczowe: małe wartości różnicy ciśnień, pomiary, filtracja, manometry, laser

  keywords: measurement, small values of differential pressure, filtration, pressure gauges, laser

  cyfrowy identyfikator dokumentu: