Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Branny, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułA preliminary study of the unsteady states of the ventilation parameters at the longwall face during the shearer operation
  AutorzyS. WASILEWSKI, M. BRANNY
  ŹródłoProceedings of the 12textsuperscript{th} U. S./North Amercian mine ventilation symposium : June 9–11, 2008, Reno, Nevada / eds. Keith G. Wallace, Jr.. — Reno : University of Nevada, cop. 2008. — S. 107–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2001]
 • TytułAbout the state of the fire in a sealed off area
  AutorzyMarian BRANNY, Józef WACŁAWIK, Janusz Cygankiewicz, Józef Knechtel
  Źródło29textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 2. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 105–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAge of air as the criterion of ventilation efficiency in recirculating flows
  AutorzyMarian BRANNY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 1, s. 29–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2011]
 • TytułAn application of SPIV technique to experimental validation of the turbulence model for the air flow in the intersection of the mining face with the ventilation gallery
  AutorzyMarek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK, Janusz SZMYD, Marian BRANNY, Michał KARCH, Waldemar WODZIAK
  ŹródłoETC13 : 13textsuperscript{th} European Turbulence Conference : 12–15 September 2011, Warsaw : book of abstracts / eds. K. Bajer, J. Kopeć, P. Podziemski. — [Warsaw : s. n.], [2011]. — S. 81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2014]
 • TytułAn experimental validation of a turbulence model for air flow in a mining chamber
  AutorzyM. BRANNY, M. KARCH, W. WODZIAK, M. JASZCZUR, R. NOWAK, J. S. SZMYD
  ŹródłoXXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — S. 68
 • keywords: validation of CFD codes, PIV, mining ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza pola prędkości w wyrobiskach ślepych z wentylatorami wolnostrumieniowymi
  AutorzyMarian BRANNY
  ŹródłoMateriały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 27–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
  AutorzyMarian BRANNY, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK, Wiktor FILIPEK, Waldemar WODZIAK
  ŹródłoMateriały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 1 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 161–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania modelowe przepływu powietrza w tunelu z wentylacją lutniową – walidacja kodów CFD
  AutorzyMarian BRANNY, Michał KARCH, Waldemar WODZIAK
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2014 t. 45 nr 2, s. 71–76
 • słowa kluczowe: walidacja kodów CFD, PIV, wentylacja lutniowa

  keywords: PIV, forced ventilation system, CFD codes validation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymi
  AutorzyRoman KINASZ, Marian BRANNY, Oleksiy Kopylov, Jan WALASZCZYK
  ŹródłoProblemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — S. 85–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBilans cieplny wyparnych chłodni wody
  AutorzyMarian BRANNY, Józef WACŁAWIK
  ŹródłoWybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 343–359
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułChłodzenie powietrza w wyrobiskach chłodziarką sprężarkową o działaniu bezpośrednim
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Justyna SWOLKIEŃ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 4, s. 13–23. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_01.pdf
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza w wyrobiskach, chłodziarka sprężarkowa, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, air cooling in headings, compression refrigerator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2004]
 • TytułCieplne warunki pracy w górnictwie w świetle badań bilansu cieplnego organizmu
  AutorzyJózef WACŁAWIK, Marian BRANNY
  ŹródłoMateriały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — S. 397–407
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułComputer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall – return crossing zone : research
  AutorzyMarian BRANNY
  ŹródłoE-Journal of Mining Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2007 vol. 1 no. 1, s. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDigital simulation of gaseous pollutants transfer during ventilation by diffusion of mining blind headings
  AutorzyAndrzej PIOTROWSKI, Marian BRANNY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 469–485
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych
  AutorzyMarian BRANNY, Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Bogusław PTASZYŃSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 3, s. 9–22. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_01.pdf
 • słowa kluczowe: model fazy dyskretnej, przepływy dwufazowe, symulacje numeryczne przepływów dwufazowych, przepływ w szybie wentylacyjnym

  keywords: model of discrete phase, flow in ventilating shaft, two phase flow, numerical simulations two phase flows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEksperymentalne badanie pola prędkości w laboratoryjnym modelu skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym dla potrzeb walidacji kodów CFD
  AutorzyMarian BRANNY, Michał KARCH, Waldemar WODZIAK, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR, Remigiusz NOWAK
  ŹródłoWybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 207–216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEksperymentalne i numeryczne badania przepływu powietrza w wyrobisku ślepym - walidacja modeli turbulencji
  AutorzyMarian BRANNY, Waldemar WODZIAK, Janusz SZMYD, Marek JASZCZUR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 9, s. 37–45
 • słowa kluczowe: PIV, walidacja modeli turbulencji, wentylacja wyrobisk ślepych

  keywords: PIV, validation of turbulence models, ventilation of blind headings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental analysis of the velocity field of the air flowing through the swirl diffusers
  AutorzyM. JASZCZUR, M. BRANNY, M. KARCH, M. BOROWSKI
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 49
 • keywords: PIV, swirl diffusers, air mixing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: