Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Branny, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909420

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • Age of air as the criterion of ventilation efficiency in recirculating flows
2
 • Air flow measurements through the laboratory stand of the crossing of the long wall and ventilation gallery for CFD code validation
3
 • Analiza pola prędkości w wyrobiskach przetwietrzanych przez dyfuzję
4
 • Analiza pola prędkości w wyrobiskach ślepych z wentylatorami wolnostrumieniowymi
5
 • An application of SPIV technique to experimental validation of the turbulence model for the air flow in the intersection of the mining face with the ventilation gallery
6
 • An application of SPIV technique to experimental validation of the turbulence model for the air flow in the intersection of the mining face with the ventilation gallery
7
 • An experimental validation of a turbulence model for air flow in a mining chamber
8
 • An experimental validation of a turbulence model for air flow in a mining chamber
9
 • A preliminary study of the unsteady states of the ventilation parameters at the longwall face during the shearer operation
10
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
11
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
12
 • Badania modelowe przepływu powietrza w tunelu z wentylacją lutniową – walidacja kodów CFD
13
 • Badania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymi
14
 • Bilans cieplny wyparnych chłodni wody
15
 • Chłodzenie powietrza w wyrobiskach chłodziarką sprężarkową o działaniu bezpośrednim
16
 • Cieplne warunki pracy w górnictwie w świetle badań bilansu cieplnego organizmu
17
 • Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall-return crossing zone
18
 • Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall – return crossing zone
19
 • Dwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych
20
 • Eksperymentalna weryfikacja modeli CFD stosowanych w wentylacji kopalń
21
 • Eksperymentalne badanie pola prędkości w laboratoryjnym modelu skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym dla potrzeb walidacji kodów CFD
22
 • Eksperymentalne i numeryczne badania przepływu powietrza w wyrobisku ślepym - walidacja modeli turbulencji
23
 • Experimental analysis of the velocity field of the air flowing through the swirl diffusers
24
 • Experimental analysis of the velocity field of the air flowing through the swirl diffusers
25
 • Experimental and numerical analysis of air flow in a dead-end channel