Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Branny, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • A preliminary study of the unsteady states of the ventilation parameters at the longwall face during the shearer operation
2
 • About the state of the fire in a sealed off area
3
 • Age of air as the criterion of ventilation efficiency in recirculating flows
4
 • Air flow measurements through the laboratory stand of the crossing of the long wall and ventilation gallery for CFD code validation
5
 • An application of SPIV technique to experimental validation of the turbulence model for the air flow in the intersection of the mining face with the ventilation gallery
6
 • An application of SPIV technique to experimental validation of the turbulence model for the air flow in the intersection of the mining face with the ventilation gallery
7
 • An experimental validation of a turbulence model for air flow in a mining chamber
8
 • An experimental validation of a turbulence model for air flow in a mining chamber
9
 • Analiza pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych przez dyfuzję
10
 • Analiza pola prędkości w wyrobiskach ślepych z wentylatorami wolnostrumieniowymi
11
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
12
 • Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
13
 • Badania modelowe przepływu powietrza w tunelu z wentylacją lutniową – walidacja kodów CFD
14
 • Badania numeryczne modelu stadionu pod oddziaływaniami aerodynamicznymi
15
 • Bilans cieplny wyparnych chłodni wody
16
 • Chłodzenie powietrza w wyrobiskach chłodziarką sprężarkową o działaniu bezpośrednim
17
 • Cieplne warunki pracy w górnictwie w świetle badań bilansu cieplnego organizmu
18
 • Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall – return crossing zone
19
 • Computer simulation of flow of air and methane mixture in the longwall-return crossing zone
20
 • Digital simulation of gaseous pollutants transfer during ventilation by diffusion of mining blind headings
21
 • Dwufazowy przepływ powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych
22
 • Eksperymentalna weryfikacja modeli CFD stosowanych w wentylacji kopalń
23
 • Eksperymentalne badanie pola prędkości w laboratoryjnym modelu skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym dla potrzeb walidacji kodów CFD
24
 • Eksperymentalne i numeryczne badania przepływu powietrza w wyrobisku ślepym - walidacja modeli turbulencji
25
 • Experimental analysis of the velocity field of the air flowing through the swirl diffusers