Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kozioł, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • Tytuł20 lat górnictwa skalnego w Polsce
  AutorzyWiesław KOZIOŁ
  ŹródłoGórnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja : Ustroń, listopad 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, [2010]. — S. 79–95
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAktualne kierunki zagospodarowania odpadów z udostępniania węgla kamiennego
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 10, s. 36–39
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAktualny stan i bariery rozwoju górnictwa skalnego
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Ryszard UBERMAN
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2001 t. 57 nr 9, s. 26–31
4
5
6
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza porównawcza efektywności pracy maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego – problemy z unifikacją wskaźników
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4, s. 349–370. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_26.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza pracy koparek jednonaczyniowych i ładowarek łyżkowych w aspekcie ich automatyzacji
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Michał PATYK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 95–99
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza produkcji i zużycia kruszyw naturalnych w Polsce oraz wybranych krajach UE
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2006 nr 4, s. 28–31
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych
  AutorzyŁukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 3, s. 52–57
10
 • [referat, 2003]
 • TytułBaza surowcowa kruszyw drogowych dla budowy projektowanych dróg i autostrad
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC
  ŹródłoTrwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX międzynarodowa konferencja : Kielce, 6–7 maja 2003 : referaty / oprac. red. Katarzyna Goworowska, Beata Mikulska, Krzysztof Włodarczyk ; Instytut Badawczy Dróg i Mostów. — Warszawa : [IBDiM], 2003. — S. 119–127
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 1
  AutorzyAdrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 nr 12, s. 82–89
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 nr 12, s. 90–98
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBeztransportowy układ maszynowy do zdejmowania nadkładu w kopalniach węgla brunatnego
  AutorzyAndrzej Pomorski, Wiesław KOZIOŁ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2001 R. 43 nr 1, s. 81–93
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCo czeka kruszywa?
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2010 nr 5, s. 92–98
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDiagnostyka procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Tadeusz Kaczarewski
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 41–45
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 roku
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35
18
 • [referat, 2014]
 • TytułDziałalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ
  ŹródłoSzkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH], [2014]. — Slajdy [1–79]
19
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułDziałalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Wiesław KOZIOŁ
  ŹródłoJubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — S. 57–81
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDziś i jutro górnictwa odkrywkowego surowców skalnych
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Aleksander Kabziński
  ŹródłoWęgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. — 2001 nr 1, s. 19–28
21
 • [referat, 2000]
 • TytułDziś i jutro górnictwa odkrywkowego surowców skalnych
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Aleksander Kabziński
  ŹródłoVII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego : nauka-technika-środowisko : Wrocław, 20–22 września 2000 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 213–231
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEconomic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Caludia Lieske, Adrian BORCZ
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2017 nr 3, s. 85–89
23
 • [referat, 2000]
 • TytułEfektywność eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Bełchatów” – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne
  AutorzyRyszard UBERMAN, Wiesław KOZIOŁ
  ŹródłoSympozjum naukowe : „25 lat doświadczeń KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Bełchatów” : Bełchatów, 17–18 stycznia 2000 r. / Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Spółka Akcyjna z siedzibą w Rogowcu. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 69–72
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEkonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowych
  AutorzyWiesław KOZIOŁ, Claudia Lieske, Adrian BORCZ
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2017 nr 3, s. 12–16 tekst pol., s. 85–89 tekst ang.
25
 • [referat, 2005]
 • TytułEksploatacja głęboko zalegających nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego z rowu II rzędu w BOT KWB „Bełchatów” S. A.
  AutorzyWiesław KOZIOŁ
  ŹródłoMiocen 2005 : Podiebrady, 27. 09.–02. 10. 2005 : conference proceedings, Vol. 2 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.]. — Kraków : AWK GEO, cop. 2005. — S. 63–73