Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kozioł, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • 20 lat górnictwa skalnego w Polsce
2
 • Aktualne kierunki zagospodarowania odpadów z udostępniania węgla kamiennego
3
 • Aktualny stan i bariery rozwoju górnictwa skalnego
4
 • Aktualny stan i perspektywy rozwoju wydobycia surowców skalnych w regionie małopolsko-podkarpackim
5
 • Aktualny stan i wybrane uwarunkowania rozwoju wydobycia surowców skalnych w województwie opolskim i śląskim
6
 • Analiza porównawcza efektywności pracy maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego – problemy z unifikacją wskaźników
7
 • Analiza pracy koparek jednonaczyniowych i ładowarek łyżkowych w aspekcie ich automatyzacji
8
 • Analiza produkcji i zużycia kruszyw naturalnych w Polsce oraz wybranych krajach UE
9
 • Analiza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych
10
 • Baza surowcowa kruszyw drogowych dla budowy projektowanych dróg i autostrad
11
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce
12
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce
13
 • Beztransportowy układ maszynowy do zdejmowania nadkładu w kopalniach węgla brunatnego
14
 • Co czeka kruszywa?
15
 • Diagnostyka procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego
16
 • Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce
17
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 roku
18
 • Działalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku
19
 • Działalność górnictwa odkrywkowego w Polsce w okresie ostatnich 50 lat i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku
20
 • Dziś i jutro górnictwa odkrywkowego surowców skalnych
21
 • Dziś i jutro górnictwa odkrywkowego surowców skalnych
22
 • Economic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions
23
 • Efektywność eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego „Bełchatów” – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne
24
 • Ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowych
25
 • Eksploatacja głęboko zalegających nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego z rowu II rzędu w BOT KWB „Bełchatów” S. A.