Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem84763338
201411
2013312
20115113
2010211
200944
200811
20076114
2006101243
20056123
20048152
20038143
20021367
2001633
2000413
19997142
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8472102
201411
2013312
2011532
2010211
2009431
200811
200766
20061010
200566
2004862
200388
200213121
2001642
200044
1999761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem84813
201411
201333
2011541
201022
200944
200811
200766
20061010
200566
2004862
200388
20021313
200166
200044
199977
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem84381
201411
2013312
2011514
201022
200944
200811
2007615
20061010
200566
200488
200388
20021313
200166
200044
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem841866
201411
201333
2011541
201022
200944
200811
2007633
20061010
200566
200488
200388
20021313
200166
200044
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem843153
201411
201333
2011541
2010211
200944
200811
200766
20061019
2005633
2004826
2003835
20021358
2001624
200044
19997161
 • Activity Based Costing (ABC) in the conditions of a mining enterprise
2
 • Adaptacja modelu optymalizacyjnego zdolności wydobywczej z wykorzystaniem programu komputerowego
3
 • Analiza ekonomiczna kopalni z wykorzystaniem metody CVP ({\em Cost Volume Profit})
4
 • Analiza funkcji i struktury kosztów na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” sp. z o. o.
5
 • Analiza kosztów w kontekście cen węgla brunatnego
6
 • Analiza opłacalności produktów i klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań ABC
7
 • Analiza parametrów metody dyskontowej przy ocenie inwestycji na złożu węgla brunatnego
8
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych w niektórych branżach górnictwa
9
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnych
10
 • Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego
11
 • Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych
12
 • Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych spółkach gazowniczych
13
 • Budgeting of the mining output costs by means of dual programming
14
 • Czynniki decydujące o zagospodarowaniu złóż węgla brunatnego w Rejonie Legnickim
15
 • Czynniki warunkujące wewnętrzną organizację energetycznych grup kapitałowych na węglu brunatnym
16
 • Diagnostyka ekonomiczna jako element informacji w przedsiębiorstwie
17
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń w okresie reformy
18
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń węgla kamiennego w latach 1994–2001
19
 • Działania według rachunku kosztów ABC jako baza do prac związanych ze wzrostem efektywności kopalni węgla brunatnego
20
 • Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania zasobów przy produkcji kruszyw łamanych
21
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie
22
 • Ekonomiczne problemy kopalń kruszyw łamanych
23
 • Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)
24
 • Formy zatrudniania i opodatkowania menedżera
25
 • Funkcjonowanie węgla brunatnego w systemie elektroenergetycznym