Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułActivity Based Costing (ABC) in the conditions of a mining enterprise
  AutorzyK. CZOPEK, B. TYRAŁA
  ŹródłoMine planning and equipment selection 2004 : proceedings of the thirteenth international symposium on Mine planning and equipment selection : Wrocław, Poland, 1–3 September, 2004 / eds. Monika Hardygóra, Gabriela Paszkowska, Marek Sikora. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 653–658
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza ekonomiczna kopalni z wykorzystaniem metody CVP ({em Cost Volume Profit})
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 47–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza funkcji i struktury kosztów na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” sp. z o. o.
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2005 R. 47 nr 4–5, s. 77–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza opłacalności produktów i klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań ABC
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Bartosz TYRAŁA
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — S. 81–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnych
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2009 R. 50 nr 1, s. 17–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza należności krótkoterminowych w niektórych branżach górnictwa
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Barbara KŁAK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 R. 26 z. 4, s. 227–238
 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie kosztami

  keywords: mining industry, costs management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Mariusz SIERPIEŃ
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 57–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych
  AutorzyBeata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 172–175
 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, kopalnie odkrywkowe

  keywords: opencast mines, management of receivables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych spółkach gazowniczych
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2006 R. 62 nr 3, s. 120–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2007]
 • TytułCzynniki decydujące o zagospodarowaniu złóż węgla brunatnego w Rejonie Legnickim
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — S. 29–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCzynniki warunkujące wewnętrzną organizację energetycznych grup kapitałowych na węglu brunatnym
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2006 t. 9 z. spec., s. 213–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDiagnostyka ekonomiczna jako element informacji w przedsiębiorstwie
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2009 R. 60 nr 3, s. 159–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń węgla kamiennego w latach 1994–2001
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2002 R. 53 nr 7–8, s. 331–338
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2002]
 • TytułDynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń w okresie reformy
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoKonferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego – koszty i efekty reformy : Ustroń, 13–14 czerwca 2002 r. / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania. Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [Polska. : s. n.], 2002. — S. 39–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2006]
 • TytułDziałania według rachunku kosztów ABC jako baza do prac związanych ze wzrostem efektywności kopalni węgla brunatnego
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Bartosz TYRAŁA
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 57–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEkonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 59–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEkonomiczne problemy kopalń kruszyw łamanych
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 45–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEnergetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)
  AutorzyKazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 3, s. 41–53. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_02.pdf
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, emisja spalin, energetyka, sprawność elektrowni, dwutlenek węgla, koszt energii

  keywords: carbon dioxide, brown coal, energetic, energy efficiency of power plant, the exhaust emissions, cost of energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2005]
 • TytułFormy zatrudniania i opodatkowania menedżera
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — S. 63–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2006]
 • TytułFunkcjonowanie węgla brunatnego w systemie elektroenergetycznym
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 67–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2006]
 • TytułInstrumenty ryzyka ekonomicznego kopalni
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 423–432
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncentracja w kontekście obniżenia kosztów jednostkowych wydobycia
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 373–385
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKosztowa ocena opłacalności eksploatacji węgla brunatnego ze złoża „Legnica Zachód”
  AutorzyKazimierz CZOPEK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 2, s. 211–219. — tekst: https://goo.gl/Dzwtv8
 • słowa kluczowe: koszty, węgiel brunatny, ceny, energetyka, efektywność

  keywords: costs, effectiveness, prices, brown coal, energetic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: