Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, * Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • Activity Based Costing (ABC) in the conditions of a mining enterprise
2
 • Adaptacja modelu optymalizacyjnego zdolności wydobywczej z wykorzystaniem programu komputerowego
3
 • Analiza ekonomiczna kopalni z wykorzystaniem metody CVP ({\em Cost Volume Profit})
4
 • Analiza funkcji i struktury kosztów na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” sp. z o. o.
5
 • Analiza kosztów w kontekście cen węgla brunatnego
6
 • Analiza opłacalności produktów i klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań ABC
7
 • Analiza parametrów metody dyskontowej przy ocenie inwestycji na złożu węgla brunatnego
8
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych w niektórych branżach górnictwa
9
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnych
10
 • Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego
11
 • Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych
12
 • Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych spółkach gazowniczych
13
 • Budgeting of the mining output costs by means of dual programming
14
 • Czynniki decydujące o zagospodarowaniu złóż węgla brunatnego w Rejonie Legnickim
15
 • Czynniki warunkujące wewnętrzną organizację energetycznych grup kapitałowych na węglu brunatnym
16
 • Diagnostyka ekonomiczna jako element informacji w przedsiębiorstwie
17
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń w okresie reformy
18
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń węgla kamiennego w latach 1994–2001
19
 • Działania według rachunku kosztów ABC jako baza do prac związanych ze wzrostem efektywności kopalni węgla brunatnego
20
 • Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania zasobów przy produkcji kruszyw łamanych
21
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie
22
 • Ekonomiczne problemy kopalń kruszyw łamanych
23
 • Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)
24
 • Formy zatrudniania i opodatkowania menedżera
25
 • Funkcjonowanie węgla brunatnego w systemie elektroenergetycznym