Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Activity Based Costing (ABC) in the conditions of a mining enterprise
2
 • Analiza ekonomiczna kopalni z wykorzystaniem metody CVP ({\em Cost Volume Profit})
3
 • Analiza funkcji i struktury kosztów na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” sp. z o. o.
4
 • Analiza opłacalności produktów i klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań ABC
5
 • Analiza parametrów metody dyskontowej przy ocenie inwestycji na złożu węgla brunatnego
6
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnych
7
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych w niektórych branżach górnictwa
8
 • Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnego
9
 • Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych
10
 • Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych spółkach gazowniczych
11
 • Czynniki decydujące o zagospodarowaniu złóż węgla brunatnego w Rejonie Legnickim
12
 • Czynniki warunkujące wewnętrzną organizację energetycznych grup kapitałowych na węglu brunatnym
13
 • Diagnostyka ekonomiczna jako element informacji w przedsiębiorstwie
14
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń węgla kamiennego w latach 1994–2001
15
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń w okresie reformy
16
 • Działania według rachunku kosztów ABC jako baza do prac związanych ze wzrostem efektywności kopalni węgla brunatnego
17
 • Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania zasobów przy produkcji kruszyw łamanych
18
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie
19
 • Ekonomiczne problemy kopalń kruszyw łamanych
20
 • Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)
21
 • Formy zatrudniania i opodatkowania menedżera
22
 • Funkcjonowanie węgla brunatnego w systemie elektroenergetycznym
23
 • Instrumenty ryzyka ekonomicznego kopalni
24
 • Koncentracja w kontekście obniżenia kosztów jednostkowych wydobycia
25
 • Kosztowa ocena opłacalności eksploatacji węgla brunatnego ze złoża „Legnica Zachód”