Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza opłacalności produktów i klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań ABCAnalysis of product and customer profitability – Activity Based Costing (ABC) / Kazimierz CZOPEK, Bartosz TYRAŁA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncentracja w kontekście obniżenia kosztów jednostkowych wydobyciaConcentration as opposed to the reduction of the unit costs of output / Kazimierz CZOPEK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 373–385. — Bibliogr. s. 384–385, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda rynkowa wyznaczania cenThe market method of prices determination / Kazimierz CZOPEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metoda wyznaczania progu rentowności w obrocie gazemThe method of settlement break even point (BEP) of distributing business of earth gas / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 71–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Skutki ekonomiczne zmiennego wykorzystania zdolności kredytowejEconomic results of variable utilization of exploitation capacity / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 1, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: koszty zmienne, koszty stałe

  keywords: variable costs, fixed costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003[School of Economics and Management in Mining 2003] / oprac. i red. nauk. Kazimierz CZOPEK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2003. — 403 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wartość rynkowa kopalni węgla brunatnego w warunkach tworzenia grupy kapitałowej w energetyceMarket value of brown coal mine in the conditions of creating the capital group in energy power industry / Kazimierz CZOPEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. spec., s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.. — Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej (17 ; 05-08.10.2003 ; Zakopane, Polska)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ sezonowości wydobycia i sprzedaży surowców skalnych na efekty ekonomiczne kopalńInfluence seasonality of rocky minerals extraction and sale upon economical results of rocky minerals mines / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 7–8, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7

 • słowa kluczowe: górnictwo skalne, sezonowość, optymalizacja kosztów, zakład górniczy, stabilizacja wydobycia

  keywords: stabilization, mining enterprise, seasonality , rock quarrying, costs optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: