Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych w niektórych branżach górnictwaThe comparative analysis of short amount in some line of mining / Kazimierz CZOPEK, Barbara KŁAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 4, s. 227–238. — Bibliogr. s. 238, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie kosztami

  keywords: mining industry, costs management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń w okresie reformyDynamical analysis of economical coefficients of mines during of reform / Kazimierz CZOPEK // W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego – koszty i efekty reformy : Ustroń, 13–14 czerwca 2002 r. / Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Wydziału Górnictwa i Geologii ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania. Oddział w Katowicach. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa ; Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A. — [Polska. : s. n.], 2002. — S. 39–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamiczna analiza wskaźników ekonomicznych kopalń węgla kamiennego w latach 1994–2001Dynamic analysis of economic indices of hard coal mines in the period of the reform in 1994–2001 / Kazimierz CZOPEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2002 R. 53 nr 7–8, s. 331–338. — Bibliogr. s. 338, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodologia analizy kosztu jednostkowego wydobyciaThe methodology of analysis of output unit cost / Kazimierz CZOPEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 55–73. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodologia analizy kosztu jednostkowego wydobyciaMethodology of production unit cost analysis / Kazimierz CZOPEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2002 R. 53 nr 12, s. 512–518. — Bibliogr. s. 518, Summ., Streszcz. Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Model wahań sezonowych zapasów węgla brunatnegoThe model of seazonal hesitations of brown coal rezerves / Kazimierz CZOPEK, Dariusz RYCHTER, Mariusz RYCHTER // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 75–89. — Bibliogr. 88–89, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Próg rentowności przedsiębiorstwa dystrybucyjnego gazu ziemnegoBreak event point of distributing business of earth gas / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2002 R. 58 nr 5, s. 258–267. — Bibliogr. s. 266–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Próg rentowności w przypadku dwuskładnikowych cen energiiBreak event point of too elements of prices of energy carriers / Kaziemierz CZOPEK // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 279–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Selection criteria of the function of exploitation costsKryteria doboru funkcji kosztów wydobycia / Kazimierz CZOPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 275–287. — Bibliogr. s. 287, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób wyznaczania i wykorzystania kosztów stałych w kopalniach węgla brunatnegoThe method of determination and utilization of fixed costs in brown coal mines / Kazimierz CZOPEK // W: Węgiel brunatny paliwem energetyki XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : III [trzeci] międzynarodowy kongres Górnictwo węgla brunatnego : Bełchatów, 22–24 kwietnia 2002 = Lignite mining : III [third] international brown coal mining congress / oprac. red. Jarosław Gogolewski ; PWr IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 98) ; (Seria: Konferencje ; 34). — Opis część. wg okł. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ wykorzystania układu K-T-Z przy uśrednianiu jakości węgla brunatnego na efekty ekonomiczne kopalniThe influence of output K-T-Z use at brown coal meanting on economical effects of mines / Kazimierz CZOPEK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych w procesie poprawy efektywności ekonomicznej kopalniThe application of calculus of fixed and variable costs in the process of improvement of the economical effectiveness of mines / Kazimierz CZOPEK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wykorzystanie rachunku kosztów stałych w procesie poprawy efektywności ekonomicznej kopalniUse of fixed costs calculation in the process of mine economic efficiency improvement / Kazimierz CZOPEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 6, s. 6–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: