Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Czopek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506080669

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza ekonomiczna kopalni z wykorzystaniem metody CVP ({\em Cost Volume Profit})The economic analysis of coal company by using the CVP method (Cost Volume Profit) / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 47–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza funkcji i struktury kosztów na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” sp. z o. o.The analysis of function and structure of costs exemplified by the Mine of Rock Minerals KSS “Klęczany” Ltd. / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 4–5, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza parametrów metody dyskontowej przy ocenie inwestycji na złożu węgla brunatnegoThe analysis of parameters of DCF method in estimation of investment on lignite deposit / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 131–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_09.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnychA comparative analysis of short-term dues of opencast mines rock raw materials / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wariantowa opłacalności zagospodarowania nowego złoża węgla brunatnegoVariant's analysis of the profitability of the exploitation a new lignite deposit / Kazimierz CZOPEK, Mariusz SIERPIEŃ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 57–75. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowychAnalysis of selected factors which affect the management of receivables in the chosen opencast mines / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, kopalnie odkrywkowe

  keywords: opencast mines, management of receivables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budgeting of the mining output costs by means of dual programmingBudżetowanie kosztów wydobycia kopalni z wykorzystaniem programowania dualnego / Kazimierz CZOPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 67–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czynniki warunkujące wewnętrzną organizację energetycznych grup kapitałowych na węglu brunatnymCondition factors inner organizing of energetic and capital groups on brown coal / Kazimierz CZOPEK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 213–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostyka ekonomiczna jako element informacji w przedsiębiorstwieEconomic diagnostics as an element of information in an enterprise / Kazimierz CZOPEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2009 R. 60 nr 3, s. 159–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.. — Tekst w jęz. pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania zasobów przy produkcji kruszyw łamanychEcological and economic conditions of using resources in producting aggregates process / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 43–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rxr08ef.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)Energetic perspective of brown coal in context of the European Emissions Trading Scheme (ETS) / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 41–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, emisja spalin, energetyka, sprawność elektrowni, dwutlenek węgla, koszt energii

  keywords: carbon dioxide, brown coal, energetic, energy efficiency of power plant, the exhaust emissions, cost of energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koszty i ceny węgla brunatnego w warunkach rynkowychCosts and prices of lignite minning in market conditions / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koszty jako element zarządzania przedsiębiorstwemCosts as an element of mine management / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R.47 nr 1, s. 30–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metodologia analizy kosztu jednostkowego wydobyciaMethodology of production unit cost analysis / Kazimierz CZOPEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2002 R. 53 nr 12, s. 512–518. — Bibliogr. s. 518, Summ., Streszcz. Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optimisation of receivables management in a mine, using linear programmingOptymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 541–550. — Bibliogr. s. 549-550. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93176/PDF/10267-Volume58_Issue2-17_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, metoda programowania liniowego, rachunek kosztów zmiennych, rabat

  keywords: receivables management, linear programming method, rebate, variable cost account

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0036

16
 • Optimization of the modernization of the technological system in a mine by means application of a multiplicative functionOptymalizacja modernizacji ciągu technologicznego kopalni z wykorzystaniem funkcji multiplikatywnej / Kazimierz CZOPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 2, s. 189–198. — Bibliogr. s. 198, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modernizacja, zdolność wydobywcza , funkcja optymalizująca, wykorzystanie środków, programowanie dynamiczne

  keywords: modernization, dynamic programming, capability of the mine , best functions, utilization of means

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Próg rentowności przedsiębiorstwa dystrybucyjnego gazu ziemnegoBreak event point of distributing business of earth gas / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2002 R. 58 nr 5, s. 258–267. — Bibliogr. s. 266–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rachunek Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing) : podstawy – zastosowania w górnictwie[Activity Based Costing – the basis-application in mining] / Kazimierz CZOPEK. — Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, cop. 2008. — 151 s.. — Bibliogr. s. 147–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Restructuring of electrical power industry within the framework of PGE S. A. / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 739–750. — Bibliogr. s. 749–750, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ryzyko ekonomicznej oceny zagospodarowania złoża węgla brunatnegoThe risk of economic efficiency of lignite deposit development / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK, Andrzej ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Selection criteria of the function of exploitation costsKryteria doboru funkcji kosztów wydobycia / Kazimierz CZOPEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 275–287. — Bibliogr. s. 287, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Skutki ekonomiczne zmiennego wykorzystania zdolności kredytowejEconomic results of variable utilization of exploitation capacity / Kazimierz CZOPEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 1, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: koszty zmienne, koszty stałe

  keywords: variable costs, fixed costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Specyfika wyznaczania wielkości granicznych dystrybucji gazuThe specific of assignation of terminal factors of the distributing business of earth gas / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 59–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: dystrybucja gazu

  keywords: gas distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The case of two-component revenue while determining boundary values in the Costs-Volume-Profit (CVP) analysisPrzypadek dwuskładnikowego przychodu przy wyznaczaniu wielkości granicznych z metodzie CVP (Costs-Volume-Profit Analysis) / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 vol. 27 iss. 4, s. 59–70. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody : praca[Conditions of prospective lignite deposits' development on the example of a planned multi-pit Gubin–Mosty–Brody mine] / pod red. Zbigniewa KASZTELEWICZA ; aut. rozdz.: Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Miranda Ptak, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wiesław KOZIOŁ, Jerzy KLICH, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Krzysztof POLAK, Jerzy FLISIAK, Kazimierz CZOPEK, Szymon SYPNIOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 237, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0419). — Bibliogr. s. 235–[238]. — ISBN: 978-83-4664-427-3