Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Niedbalski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0497-0162 orcid iD

ResearcherID: A-5786-2017

Scopus: 25623687300

PBN: 5e70922b878c28a047391091

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 173, z ogólnej liczby 175 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułA statistical analysis of geomechanical data and its effect on rock mass numerical modeling: a case study
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Tafida Balarabe
  ŹródłoInternational Journal of Coal Science & Technology. — 2021 vol. 8 iss. 2, s. 312–323. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40789-020-00369-2.pdf
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza rozkładu wstrząsów górotworu w rejonie ściany B-1 pokładu 403/3 w aspekcie wybranych czynników górniczych i geologicznych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 385–393. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_30.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążenia
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2010 R. 16 nr 1, s. 29–38
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$div$1300 m
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97
7
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoPrewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 282–294
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 1, s. 53–60
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w Lalikach
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 239–255. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_19.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza warunków współpracy obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem w zależności od parametrów wykładki
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 5, s. 270–276
11
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wielokryterialna czynników wpływających na utrzymanie wyrobisk korytarzowych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 217–226
12
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zaszłości eksploatacyjnych na występującą aktywność sejsmiczną oraz stan naprężenia
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoXL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 57
13
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza wyników pomiarów ekstensometrycznych wokół drążonego tunelu
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Mateusz BLAJER
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2012 R. 18 nr 4, s. 15–24
14
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zmian naprężeń w górotworze w oparciu o wyniki badań in situ
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoXLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : 11–14.03.2019, Karpacz : materiały konferencyjne. — [Karpacz : s. n.], [2019]. — S. 50
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułApplication of composite materials in underground mining industry – fore-shaft closing platform
  AutorzyPaweł KAMIŃSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Darian Božič
  ŹródłoMining Machines [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 40 iss. 2, s. 19–31. — tekst: http://komag.eu/images/maszynygornicze1/MM2022/MM_2022_1_art3.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the Carpathian flysch
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK
  ŹródłoTunnelling and Underground Space Technology. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
18
19
 • [referat, 2021]
 • TytułAutomatyczny monitoring wyrobisk korytarzowych : [streszczenie]
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoXXX SEP [Dokument elektroniczny] : Szkoła Eksploatacji Podziemnej : 27–29.09.2021, Kraków. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2021]. — Ekran [1] + materiał wideo 20 min.
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAutomatyczny system monitoringu stateczności wyrobisk korytarzowych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK, Marian Pytlik, Arkadiusz Frymarkiewicz, Krzysztof Filipowicz
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2021 t. 77 nr 7–9, s. 9–23. — tekst: http://sitg.pl/services/przeglad-gorniczy-7-9-2021/
21
 • [referat, 2022]
 • TytułAutomatyczny system monitoringu stateczności wyrobisk korytarzowych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK, Marian Pytlik, Arkadiusz Frymarkiewicz, Krzysztof Filipowicz
  ŹródłoXXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 11–13 kwietnia 2022] : streszczenia. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2022]. — Ekran [1] + materiał wideo 15 min.
22
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości : [streszczenie]
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 184
23
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania emph {in situ} dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — S. 197–205
24
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania {em in situ} dla oceny wpływu czasu na zasięg strefy spękań oraz rozwarstwienie skał stropowych w wybranych wyrobiskach korytarzowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — S. 731–742
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowo-kotwiowej
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2005 t. 61 nr 11, s. 2–12