Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Niedbalski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0497-0162 orcid iD

ResearcherID: A-5786-2017

Scopus: 25623687300

PBN: 5e70922b878c28a047391091

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1735573873
202411
2023954
2022752
20211037
2020734
2019211
20181367
2017954
2016101135
2015615
201410136
20139351
2012151671
2011945
2010945
20095131
20086123
2007422
200651211
2005743
2004853
20035221
2002312
200111
200011
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem173109604
202411
2023954
2022743
20211055
2020743
201922
20181358
2017954
20161055
2015651
20141082
2013954
2012151032
20119621
2010954
2009541
2008633
2007431
2006541
2005752
2004871
20035311
200233
200111
200011
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17313043
202411
2023963
2022752
20211064
2020743
201922
201813103
2017981
20161073
201566
20141010
2013972
201215132
2011963
2010954
200955
2008633
2007431
2006541
2005752
2004862
2003532
200233
200111
200011
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem17325148
202411
2023936
202277
20211055
2020725
201922
20181349
2017918
20161028
201566
20141019
2013936
201215213
201199
201099
2009514
2008615
200744
200655
200577
200488
200355
200233
200111
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1738291
202411
2023945
2022725
20211064
2020743
2019211
20181385
2017945
20161064
2015651
20141073
2013963
20121587
2011954
2010954
2009541
2008642
2007422
200655
200577
200488
200355
200233
200111
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem17310766
202411
2023963
2022725
20211091
2020743
2019211
20181385
2017945
20161082
2015651
20141073
2013972
201215114
2011963
2010954
2009541
2008642
2007431
2006514
2005743
2004835
2003514
2002321
200111
200011
19992111
2
3
4
 • Analiza rozkładu wstrząsów górotworu w rejonie ściany B-1 pokładu 403/3 w aspekcie wybranych czynników górniczych i geologicznychAnalysis of rockbursts layout in the area of longwall B-1 in the seam 403/3 considering chosen mining and geological factors / Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 385–393. — Bibliogr. s. 392–393, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_30.pdf

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, stan naprężenia, zagrożenie tąpaniami

  keywords: state of stress, rock mass tremours, rock burst hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążeniaStability analysis of road tunnel in Laliki during its drivage / Zbigniew NIEDBALSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 1, s. 29–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 mStatistical analysis of dead rocks mechanical properties in the surroundings of coal seams located at the depth of 800$\div$1300 m / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, warstwy karbońskie, właściwości mechaniczne skał

  keywords: geomechanics, mechanical properties of rocks, Coal Measures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie[Analysis of maintaining the stability of roadways in the long period of time] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Prewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013 + CD. — Opis częśc. wg obwoluty i CD-ROMu. — ISBN: 978-83-61126-71-3. — S. 282–294. — Bibliogr. s. 293–294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresieAnalysis of maintaining the stability of dog headings in the long-term / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 1, s. 53–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: stateczność wyrobisk korytarzowych, monitoring wyrobisk górniczych, skuteczność schematów obudowy

  keywords: stability of dog headings, observations of mining excavations, efficiency of housing schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w LalikachAnalysis of geotechnical conditions around tunnel in Laliki / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 239–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_19.pdf

 • słowa kluczowe: drążenie tunelu, flisz karpacki, ocena warunków geotechnicznych, konwergencja tunelu

  keywords: Flysch Carpathians, tunnel drifting, evaluation geotechnical condition, convergence measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza warunków współpracy obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem w zależności od parametrów wykładkiAnalysis of the co-operation conditions of the roadway's support with the rockmass depending on the parameters of the lining / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 5, s. 270–276. — Bibliogr. s. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wielokryterialna czynników wpływających na utrzymanie wyrobisk korytarzowych[Multicriteria analysis of factors influencing the roadways maintenance] / Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 225–226, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wpływu zaszłości eksploatacyjnych na występującą aktywność sejsmiczną oraz stan naprężenia[Analysis the impact of mining disturbance on seismic activity and state of stress] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza wyników pomiarów ekstensometrycznych wokół drążonego tuneluAnalysis of extensometric meausrements results around the tunnel being driven / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Mateusz BLAJER // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 4, s. 15–24. — Bibliogr. s. 24. — Geotechnika-Geotechnics 2012 : Gliwice – Ustroń, 23–26 października 2012 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza zmian naprężeń w górotworze w oparciu o wyniki badań in situ[Analysis of stress changes in the rock mass based on the results of in-situ tests] / Zbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Łukasz BEDNAREK // W: XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : 11–14.03.2019, Karpacz : materiały konferencyjne. — [Karpacz : s. n.], [2019]. — S. 50. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Application of composite materials in underground mining industry – fore-shaft closing platform / Paweł KAMIŃSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Darian Božič // Mining Machines [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2719-3306. — 2022 vol. 40 iss. 2, s. 19–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-31. — tekst: http://komag.eu/images/maszynygornicze1/MM2022/MM_2022_1_art3.pdf

  orcid iD
 • keywords: composite materials, mine liquidation, shaft platform, fore-shaft liquidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32056/KOMAG2022.1.3

17
 • Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the Carpathian flysch / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // Tunnelling and Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP

  orcid iD
 • keywords: surface deformations, rock mass quality, tunnel deformations, tunnel primary support, NATM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tust.2018.01.003

18
19
 • Automatyczny monitoring wyrobisk korytarzowych : [streszczenie]Automatic roadway monitoring system : [abstract] / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: XXX SEP [Dokument elektroniczny] : Szkoła Eksploatacji Podziemnej : 27–29.09.2021, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN], [2021]. — Ekran [1] + materiał wideo 20 min.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://szkolaeksploatacji.pl/referat/automatyczny-monitoring-wyrobisk-korytarzowych/ [2023-01-10]. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Automatyczny system monitoringu stateczności wyrobisk korytarzowychRoadways stability automatic monitoring system / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK, Marian Pytlik, Arkadiusz Frymarkiewicz, Krzysztof Filipowicz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2021 t. 77 nr 7–9, s. 9–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://sitg.pl/services/przeglad-gorniczy-7-9-2021/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: monitoring górotworu, automatyczny system monitoringu, monitoring obudowy, stateczność wyrobiska podziemnego

  keywords: support monitoring, rock mass monitoring, automatic monitoring system, mining working stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Automatyczny system monitoringu stateczności wyrobisk korytarzowychAutomatic monitoring system for roadway stability control / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK, Marian Pytlik, Arkadiusz Frymarkiewicz, Krzysztof Filipowicz // W: XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 11–13 kwietnia 2022] : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2022]. — Ekran [1] + materiał wideo 15 min.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://szkolaeksploatacji.pl/referat/automatyczny-system-monitoringu-statecznosci-wyrobisk-korytarzowych/ [2023-01-10]. — Dostęp po zalogowaniu. — P. Małkowski, Z. Niedbalski, Ł. Bednarek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości : [streszczenie][Research for evaluations of mining roadways stability located on high depth : abstract] / Łukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania \emph {in situ} dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowychThe evaluation of headings' support selection: in situ research / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 197–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania {\em in situ} dla oceny wpływu czasu na zasięg strefy spękań oraz rozwarstwienie skał stropowych w wybranych wyrobiskach korytarzowychInfluence of time on range of fracture zone and separation of roof rocks in selected headings: {\it in situ} research / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 731–742. — Bibliogr. s. 742, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowo-kotwiowejResearch on behaviour of narrow workings with standing-and-roof bolting support / Zbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2005 t. 61 nr 11, s. 2–12. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: