Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Majcherczyk, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25623794400

PBN: 909483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAn analysis of displacement and deformation by mining under a slipe surface
  AutorzyYu Xueyi, T. MAJCHERCZYK
  ŹródłoStructure & Environment Engineering. — 2000 no. 1, s. 181–186
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAn analysis of rock mass characteristics which influence the choice of support
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK
  ŹródłoGeomechanics and Engineering. — 2020 vol. 21 no. 4, s. 371–377
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza aktywności sejsmicznej podczas eksploatacji pokładu 703/1 ścianą VI-E1 w KWK „Rydułtowy-Anna”
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Sławomir Olechowski
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2007 nr 4 wyd. spec., s. 147–155
5
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza deformacji powierzchni terenu w dzielnicy Moszczenica miasta Jastrzębie-Zdrój w aspekcie wpływów eksploatacji górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Jerzy Majchrzak
  ŹródłoOchrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — S. 190–201
6
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza rozkładu wstrząsów górotworu w rejonie ściany B-1 pokładu 403/3 w aspekcie wybranych czynników górniczych i geologicznych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 385–393. — tekst: https://goo.gl/eRGB5H
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$div$1300 m
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97
8
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoPrewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 282–294
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 1, s. 53–60
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w Lalikach
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 239–255. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_19.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza warunków współpracy obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem w zależności od parametrów wykładki
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 5, s. 270–276
12
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wielokryterialna czynników wpływających na utrzymanie wyrobisk korytarzowych
  AutorzyPiotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 217–226
13
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wpływu wstrząsów górotworu na obiekty powierzchniowe w warunkach Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy-Anna”
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Sławomir Olechowski
  ŹródłoZagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — S. 233–242
14
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zaszłości eksploatacyjnych na występującą aktywność sejsmiczną oraz stan naprężenia
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoXL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 57
15
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza wybranych skutków eksploatacji górniczej dokonanej w filarze ochronnym szybu Jas-5
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy Majchrzak
  ŹródłoProblemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — S. 315–321
16
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza wyników pomiarów ekstensometrycznych wokół drążonego tunelu
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Mateusz BLAJER
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2012 R. 18 nr 4, s. 15–24
17
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zmian naprężeń w górotworze w oparciu o wyniki badań in situ
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Łukasz BEDNAREK
  ŹródłoXLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : 11–14.03.2019, Karpacz : materiały konferencyjne. — [Karpacz : s. n.], [2019]. — S. 50
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of measured and predicted land surface subsidences caused by retreat mining
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 143–156
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the Carpathian flysch
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK
  ŹródłoTunnelling and Underground Space Technology. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
21
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości : [streszczenie]
  AutorzyŁukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 184
22
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania emph {in situ} dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — S. 197–205
23
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania {em in situ} dla oceny wpływu czasu na zasięg strefy spękań oraz rozwarstwienie skał stropowych w wybranych wyrobiskach korytarzowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — S. 731–742
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania nad utrzymaniem chodników przyścianowych
  AutorzyTadeusz MAJCHERCZYK, Sławomir Olechowski
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2008 t. 64 nr 5, s. 14–22
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowo-kotwiowej
  AutorzyZbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2005 t. 61 nr 11, s. 2–12