Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Majcherczyk, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25623794400

PBN: 909483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the Carpathian flysch / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // Tunnelling and Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP

 • keywords: surface deformations, rock mass quality, tunnel deformations, tunnel primary support, NATM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tust.2018.01.003

2
3
4
 • Maintaining excavations for high depth in the light of experience / Łukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 545–552. — Bibliogr. s. 552, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 545–552. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 552

 • keywords: stability, monitoring, large depth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metody oceny deformacji górotworu w warunkach fliszu karpackiego, jako podstawa kontroli założeń projektowych obudowy tunelu : [abstrakt][The methods of evaluation rock mass deformations in carpatian flysch as a base of control the design assumptions of the tunnel support : abstract] / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena wpływu dużej głębokości na stateczność wyrobisk korytarzowych : [abstrakt][The estimation of influence high depth on underground excavation stability : abstract] / Łukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areasWpływ zruszenia górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Zbigniew NIEDBALSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 5, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr., Streszcz.. — Artykuł w części: Civil engineering. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=2429760

 • słowa kluczowe: górnictwo, deformacje powierzchni, intensywność eksploatacji, prognozowanie obniżeń

  keywords: mining, subsidence prediction, surface deformation, intensity of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.075.8557

9
 • Variability of exploitation coefficient of Knothe theory in relation to rock mass strata typeZmienność współczynnika eksploatacji teorii S. Knothego w zależności od rodzaju warstw skalnych w górotworze / Katarzyna KRYZIA, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 3, s. 767–782. — Bibliogr. s. 781–782. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1143/848

 • słowa kluczowe: deformacje powierzchni, obniżenia, eksploatacja węgla z zawałem, rodzaj warstw skalnych

  keywords: subsidence, surface deformations, rock mass type, underground coal mining with roof caving

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123696