Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Majcherczyk, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25623794400

PBN: 909483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 mStatistical analysis of dead rocks mechanical properties in the surroundings of coal seams located at the depth of 800$\div$1300 m / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, warstwy karbońskie, właściwości mechaniczne skał

  keywords: geomechanics, the Coal Measures, mechanical properties of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie[Analysis of maintaining the stability of roadways in the long period of time] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Prewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013 + CD. — Opis częśc. wg obwoluty i CD-ROMu. — ISBN: 978-83-61126-71-3. — S. 282–294. — Bibliogr. s. 293–294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of measured and predicted land surface subsidences caused by retreat mining / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 143–156. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.

 • słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, wyrobiska górnicze, osiadanie powierzchni, kopalnie węgla, deformacja gruntów, program EDNOPN, deformacja terenu górniczego

  keywords: surface subsidence, coal underground mining, land deformation, EDNOPN program, retreat mining , mining ground deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Monitoring of stand-and-roof-bolting support: design optimization / Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2013 vol. 10 no. 2, s. 215–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.. — 4\textsuperscript{th} Traditional international colloquium on Geomechanics and geophysics : Ostravice, [Czech Republic], June 7–8, 2012

 • keywords: stability of underground roadways, support monitoring, stand-and-roof bolting support, support design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena istotności czynników naturalnych, górniczych i technicznych wpływających na utrzymanie wyrobisk korytarzowych[Assessment of natural, mining and technical factors, influencing on mining heading] / Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013 : Kraków, 18–22 lutego 2013 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2013 + CD-ROM. — Na obwol. tyt.: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — Slajdy [1–51]. — Tekst na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Shaft lining and rock mass reinforcement in difficult geological conditions / T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI, D. WAŁACH // W: 23rd World Mining Congress [Dokument elektroniczny] : held in conjunction with ISARC 2013 (International Symposium on Automation and Robotics in the Construction and Mining Industries) : August 11–15 2013, Montreal / Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada] : Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, cop. 2013. — Dysk Flash. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr.

 • keywords: shaft lining, mining, shafts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Variations in mechanical parameters of rock mass affecting shaft liningZmiany parametrów mechanicznych górotworu i ich wpływ na obudowę szybową / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Daniel WAŁACH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 629–642. — Bibliogr. s. 642

 • słowa kluczowe: górnictwo, szyby, obudowa

  keywords: shaft lining, mining, shafts, parametry górotworu, properties of soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0044

8
 • Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych w warunkach wysokich naprężeńReinforcement of dog heading supports in high stress level conditions / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Artur ULASZEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 5, s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: geomechanika, obudowa wyrobisk, obliczenia MES

  keywords: geomechanics, excavation support, MES calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zespół dynamometryczny do pomiaru obciążenia obudowy łukowej w wyrobisku górniczym[Dynamometer set for arch support loading measurement in mining workings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI. — Int.Cl.: G01L 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66656 Y1 ; Udziel. 2012-12-19 ; Opubl. 2013-07-31. — Zgłosz. nr W.120996 z dn. 2007-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66656Y1.pdf

 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, zespół dynamometryczny, pomiar obciążenia

  keywords: dynamometer set, loading measurement, narrow workings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: