Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Majcherczyk, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25623794400

PBN: 909483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w LalikachAnalysis of geotechnical conditions around tunnel in Laliki / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 239–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_19.pdf

 • słowa kluczowe: drążenie tunelu, flisz karpacki, ocena warunków geotechnicznych, konwergencja tunelu

  keywords: tunnel drifting, evaluation geotechnical condition, carpathian flysch, convergence measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania procesów geomechanicznych wywołanych podziemną działalnością górnicząResearch of geo-mechanical processes caused by underground mining activity / Tadeusz MAJCHERCZYK, Marek CAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 34–37. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamometr szeregowy[Series dynamometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁKOWSKI Piotr, MAJCHERCZYK Tadeusz, NIEDBALSKI Zbigniew. — Int.Cl.: G01L 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382785 A1 ; Opubl. 2009-01-05. — Zgłosz. nr P.382785 z dn. 2007-06-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 1, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382785A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stateczność wyrobiska korytarzowego poddanego wpływowi eksploatacji pokładu wyżej leżącegoStability of a mining heading being subject to the impact of the upper seam extraction / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Kazimierz Koliński // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 8, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The influence of longwall exploitation carried out in the vicinity of aprotection pillar on a rectified buildingWpływ eksploatacji ścianowej w rejonie filara ochronnego na budynek wielorodzinny poddany rektyfikacji / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 247–259. — Bibliogr. s. 258, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona powierzchni, wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane, prognoza deformacji powierzchni

  keywords: prognosis of surface deformation, influence of mining exploitation on surface and building constructions, surface protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wzmocnienie wyrobiska przyścianowego w strefach intensywnej deformacji obudowyLongwall excavation reinforcement in the zones of intensive support deformation / Tadeusz MAJCHERCZYK, Sławomir Olechowski // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 10, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zmiany prędkości fali podłużnej oraz metanonośności występujące w rejonie chodnika 14a-W1 w pokładzie 713/1–2 kopalni „Rydułtowy-Anna”Longitudinal wave velocity and methane content variations occurring at the gallery 14a-W1 zone in seam 713/1-2 in Hard Coal Mine “Rydułtowy-Anna” / Tadeusz MAJCHERCZYK, Sławomir Olechowski // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/2, s. 215–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Abstr.. — GzN 2009 GIG : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009 : technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 3–6 listopada 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: