Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Majcherczyk, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25623794400

PBN: 909483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowo-kotwiowejResearch on behaviour of narrow workings with standing-and-roof bolting support / Zbigniew NIEDBALSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2005 t. 61 nr 11, s. 2–12. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania obciążeń obudowy w wybranych wyrobiskach korytarzowychLoading support research in the chosen dog-headings / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 289–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Summ.. — Publikacja o takim samym tytule opublikowana na dołączonym CD-ROMie: Budownictwo podziemne 2005 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r51006a.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_24.pdf

 • słowa kluczowe: obciążenie obudowy wyrobisk korytarzowych, dynamometry, kotwie oprzyrządowane

  keywords: loading of dog-headings’ support, dynamometers, instrumented bolts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Describing quality of rocks around underground headings : endoscopic observations of fractures / T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI // W: Eurock 2005 : impact of human activity on the geological environment : proceedings of the international symposium of The International Society for Rock Mechanics, Brno, Czech Republic, 18–20 May 2005 / ed. Pavel Konečný. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2005. — ISBN: 978-0-41538-042-3. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 359–360, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geomehaničeskie processy v porodnyh massivah : (monografiâ)[Geomechanical process in rock mass] / Šašenko Oleksandr Mikolajovič, MAJCHERCZYK Tadeusz, Sdvižkova Olena Oleksandrìvna ; pod obŝ. red. A. N. Šašenko ; Nacional'nyj gornyj universitet (Dnepropetrovsk, Ukraina), AGH - Universitet Nauki i Tehnologij (Krakov, Pol'ša). — Dnepropetrovsk : NGU, 2005. — 319, [1] s.. — (Naukove Vidannâ). — Bibliogr. s. 310–319

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geomehanika : istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ[Geomechanic : history, contemporary state, development perspectives] / A. Šašenko, T. MAJCHERCZYK // W: Forum Gìrnikìv – 2005 : materìali mìžnarodnoï konferencìï : 12–14 žovtnâ 2005 r.. T. 4, (P–Â) / Nacìonal'nij gìrničij unìversitet. — Dnìpropetrovs'k : NGU, 2005. — S. 238–244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena odporności dynamicznej wybranych powierzchniowych obiektów zakładu górniczego[Evaluation of dynamic resistance of selected surface objects of a mining company] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Tadeusz Tatara, Daniel WAŁACH // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 364–373. — Bibliogr. s. 373, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Opóźnione deformacje ciągłe i wstrząsy na terenie pogórniczym zlikwidowanej kopalni „Morcinek”The delayed continuous deformations and quakes on the post-mining areas of the closed-down “Morcinek” coal mine / Tadeusz MAJCHERCZYK, Antoni Jakubów // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2005 [nr] 2, s. 59–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://jsm.gig.eu/sites/default/files/2005_2.pdf

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, deformacja, likwidacja kopalń, kopalnia Morcinek

  keywords: deformation, post-mining area, Morcinek Mine, closed-down coal mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Separation of roof rock observed in headings under development / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Underground mining: new technologies, safety and sustainable development : International Mining Forum 2005 : proceedings of the 6th International Mining Forum 2005 : 23–27 February 2005, Cracow–Szczyrk–Wieliczka, Poland / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — Leiden, [et al.] : A. A. Balkema Publishers, 2005. — ISBN10: 0415375525. — S. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Strata control in underground tunnels – perspectives for developmentObudowa wyrobisk korytarzowych – możliwości dalszego rozwoju / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/2, s. 61–76. — Bibliogr. s. 75–76, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk06cd.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-2/GG_2005_3-2_07.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa, projektowanie, wyrobisko korytarzowe, wzmacnianie obudowy, rozrzedzanie obudowy

  keywords: support system, support design, reinforcement of support, underground tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ czasu na rozwarstwienia skał stropowych w wybranych wyrobiskach korytarzowychThe influence of time factor on lamination of the roof rock in selected gallery workings / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 7, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na konstrukcje wież szybowychInfluence of surface vibrations induced by mining tremors on hoist tower structures / Tadeusz MAJCHERCZYK, Daniel WAŁACH, Tadeusz Tatara // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na konstrukcje wież szybowychInfluence of surface vibrations induced by mining tremors on hoist tower structures / Tadeusz MAJCHERCZYK, Tadeusz Tatara, Daniel WAŁACH // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 6, s. 21–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2005. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia referatów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ głębokości i szerokości wyrobiska korytarzowego na zasięg strefy spękańInfluence of depth and width of a heading on range of fracture zone / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 699–707. — Bibliogr. s. 707, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ prędkości wybierania na zagrożenie sejsmiczne w rejonie W1 i E1 – KWK „Rydułtowy-Anna”Impact of the coal face advance rate on the seismic hazard in the W1 and E1 area – Hard Coal Mine “Rydułtowy-Anna” / Tadeusz MAJCHERCZYK, Sławmomir Olechowski // W: Górnicze zagrożenia naturalne 2005 : eksploatacja podpoziomowa – zagrożenia górnicze : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–24. 11. 2005, Ustroń, Polska = Natural mining hazards 2005 : sublevel mining – mining hazards : XII international scientific-technical conference / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — [Katowice : GIG], [2005]. — S. 155–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ wstrząsów górniczych na odporność dynamiczną obiektów powierzchniowychInfluence of mining tremors on dynamic resistance of surface objects / Tadeusz MAJCHERCZYK, Daniel WAŁACH, Tadeusz Tatara // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 367–374. — Bibliogr. s. 374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wytężenie górotworu w rejonie zagrożonym spągowym wydzielaniem metanuRock mass effort in region hazardous because of floor methane emission / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2005 t. 61 nr 10, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: eksploatacja ścianowa, ciśnienie górotworu, emisja metanu

  keywords: methane emission, longwall mining, rock pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zmiany rozwarstwień skał stropowych w wyrobiskach korytarzowych w samodzielnej obudowie kotwowej o długim okresie użytkowaniaChanges of roof rock separation in roof bolt headings having long exploitation period / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 257–266. — Bibliogr. s. 265–266, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: