Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Majcherczyk, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25623794400

PBN: 909483

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania \emph {in situ} dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowychThe evaluation of headings' support selection: in situ research / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 197–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania zasięgu strefy spękań wokół wyrobiska korytarzowegoResearch on zone of fracture range around a narrow working / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2004 t. 60 nr 2, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena zachowania się wyrobisk korytarzowych w zmiennych warunkach górniczo-geologicznych[Evaluation of headings' behaviour in changing mining and geological conditions] / T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI // W: Geotechnika 2004 : XI międzynarodowe sympozjum : Gliwice–Ustroń 19–22 października 2004 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004. — Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — ISBN10: 83-911515-8-1. — S. 347–361. — Bibliogr. s. 360–361, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pomiary sił osiowych w kotwiach oprzyrządowanych w wyrobiskach w obudowie podporowo-kotwiowejMeasuring the axial load in rockbolt in mine workings with combined prop-rockbolt support / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 2, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rozrzedzanie obudowy podporowej w świetle wyników badań kopalnianychStanding support clear interval increase in the light of mine research results / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2004 t. 60 nr 5, s. 10–15. — Bibliogr. s. 15, Summ., Zsfassung, Rés., Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, obudowa górnicza

  keywords: underground mining, support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stan naprężenia a zagrożenie wstrząsami w rejonie prowadzonej eksploatacji w partii W1 KWK „Rydułtowy”The state of stress vs. tremour hazard in the area of mining operation run in the W1 part of “Rydultowy” Colliery / Tadeusz MAJCHERCZYK, Sławomir Olechowski // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 11, s. 4–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: stan naprężenia, wstrząsy grnicze, KWK Rydułtowy, strefy podwyższonych naprężeń

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ krawędzi eksploatacyjnych na zagrożenie wstrząsami w rejonie W1 w pokładzie $713/_{1-2}$ – KWK „Rydułtowy-Anna”Impact of mining edges on the tremor hazard in the W1 area, seam $713/_{1-2}$ – “Rydułtowy-Anna” Hard Coal Mine / Tadeusz MAJCHERCZYK, Romuald Martinek, Sławomir Olechowski // W: TĄPANIA 2004 : nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowe : XI międzynarodowa konfrencja naukowo-techniczna : 8–10. 11. 2004, Ustroń, Polska = ROCKBURSTS 2004 : new solutions in the field of rockburst and methane prevention : XI international scientific-technical conference / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387610682. — S. 229–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ nachylenia otworów badawczych na zmianę parametrów wytrzymałościowych skałThe influence of borehole inclination on the rock strength parameters variation / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2 / [red. wyd. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 897–907. — Bibliogr. s. 907, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ rodzaju i jakości skał na efekt wodochłonności i cementacji na przykładzie prawego skrzydła zapory w MyczkowcachThe influence of type and quality of rocks on effect of water absorption and grouting on the example of the right wing of the dam in Myczkowce / Tadeusz MAJCHERCZYK, Dorota Ostrowska // W: „Krynica 2004” : pięćdziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : Warszawa–Krynica, 12–17 września 2004 roku. T. 3, Problemy naukowo-badawcze budownictwa ; konstrukcje betonowe ; materiały budowlane ; geotechnika / red. nauk. Jerzy Kicki. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2004. — ISBN10:  8390539098. — S. 239–248. — Bibliogr. s. 247–248, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: