Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Krzysztoń, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza emisji akustycznej zarejestrowanej podczas ściskania próbek piaskowca i węgla
  AutorzyJerzy Gawryś, Danuta KRZYSZTOŃ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 1, s. 9–33. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-01/GG_2007_1_01.pdf
 • słowa kluczowe: charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa, sztywna maszyna wytrzymalościowa, komora wysokociśnieniowa, aktywność akustyczna, widmo amplitudowe

  keywords: stress strain characteristics, stiff testing machine, high pressure chamber, acoustic activity, amplitude spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2002]
 • TytułEksperymentalne badania parametrów naprężeniowo-odkształceniowych skał w jednoosiowym i trójosiowym stanie naprężenia
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ
  ŹródłoWarsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — S. 345–359
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułFrictional resistance in the post-critical failure of rock samples caused by triaxial compression
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 387–408. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/504/513
 • słowa kluczowe: stabilny poślizg, poślizg przerywany, opór tarcia, kruche pękanie, ciśnienie okólne, ciągliwe płynięcie

  keywords: brittle fracture, stick-slip, stable sliding, frictional resistance, ductile flow, confining pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1999]
 • TytułInvestigation of deformation properties of carboniferous rock in a post-critical phase
  AutorzyD. KRZYSZTOŃ, J. Smolka
  ŹródłoDocumenta Geonica 1999 : the 4textsuperscript{th} Czech-Polish Conference about Carboniferous sedimentology ; the 2textsuperscript{nd} Czech-Polish Geomechanical symposium / Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics Ostrava. — Prague : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1999. — S. 323–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułInvestigations of rocks under triaxial compression at confining pressure from 0 to 70 MPa
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ, Urszula Sanetra
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 231–252
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 1998]
 • TytułKrytyczne i pokrytyczne własności próbek skalnych badanych w konwencjonalnym trójosiowym ściskaniu w sztywnej maszynie wytrzymałościowej
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ, Urszula Sanetra, Danuta Szedel
  ŹródłoSeria: Konferencje. — 1998 no. 26, s. 69–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOkreślenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowej
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-04/GG_2008_4_02.pdf
 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPokrytyczne własności skał w trójosiowym stanie naprężenia sygnalizowane emisją akustyczną
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ, Mirosława Bukowska, Urszula Sanetra, Jerzy Gawryś, M. Wadas
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2002 nr 5, s. 41–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1999]
 • TytułPost-critical softening of rock material subjected to a unixial compression
  AutorzyD. KRZYSZTOŃ
  ŹródłoDocumenta Geonica 1999 : the 4textsuperscript{th} Czech-Polish Conference about Carboniferous sedimentology ; the 2textsuperscript{nd} Czech-Polish Geomechanical symposium / Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics Ostrava. — Prague : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1999. — S. 311–322
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2000]
 • TytułProjektowanie filarów węglowych
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ
  ŹródłoTąpania 2000 : profilaktyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych : VII [siódma] konferencja naukowo-techniczna : Katowice, 15–17 listopada 2000 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. — [Katowice : GIG], [2000]. — S. 141–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [materiały konferencyjne (red.), 1999]
 • TytułReferaty laureatów XXXVIII i XXXIX Studenckich Sesji Naukowych Górników
  Autorzyred. nauk. t. Danuta KRZYSZTOŃ
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 110, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWpływ warunków kontaktowych w układzie strop-filar-spąg na wytrzymałość filarów węglowych
  AutorzyDanuta KRZYSZTOŃ
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 R. 26 z. 3, s. 173–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: