Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Krzysztoń, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12147
200811
200722
200511
200311
2002312
200011
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1275
200811
2007211
200511
200311
200233
200011
1999312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem12102
200811
200722
200511
200311
200233
200011
1999312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
200811
200722
200511
200311
200233
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem12210
200811
2007211
200511
200311
200233
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1284
200811
200722
200511
200311
2002321
200011
19993121
 • Analiza emisji akustycznej zarejestrowanej podczas ściskania próbek piaskowca i węglaAnalysis of the acoustic emission registered during compression of sandstone and coal samples / Jerzy Gawryś, Danuta KRZYSZTOŃ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 1, s. 9–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-01/GG_2007_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa, sztywna maszyna wytrzymalościowa, komora wysokociśnieniowa, aktywność akustyczna, widmo amplitudowe

  keywords: stress strain characteristics, stiff testing machine, high pressure chamber, acoustic activity, amplitude spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksperymentalne badania parametrów naprężeniowo-odkształceniowych skał w jednoosiowym i trójosiowym stanie naprężeniaExperimental investigations of stress-strain parameters in uniaxial and triaxial state of stresses / Danuta KRZYSZTOŃ // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 345–359. — Bibliogr. s. 358–359, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Frictional resistance in the post-critical failure of rock samples caused by triaxial compressionOpór tarcia w pokrytycznym niszczeniu próbek skalnych wywołanym trójosiowym ściskaniem / Danuta KRZYSZTOŃ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 387–408. — Bibliogr. s. 407–408. — 2nd national conference on Rock mechanics : Gliwice, Poland : November 30, 2006. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/504/513

 • słowa kluczowe: stabilny poślizg, poślizg przerywany, opór tarcia, kruche pękanie, ciśnienie okólne, ciągliwe płynięcie

  keywords: brittle fracture, stick-slip, stable sliding, frictional resistance, ductile flow, confining pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Investigation of deformation properties of carboniferous rock in a post-critical phase / D. KRZYSZTOŃ, J. Smolka // W: Documenta Geonica 1999 : the 4\textsuperscript{th} Czech-Polish Conference about Carboniferous sedimentology ; the 2\textsuperscript{nd} Czech-Polish Geomechanical symposium / Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics Ostrava. — Prague : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1999. — S. 323–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Investigations of rocks under triaxial compression at confining pressure from 0 to 70 MPaBadania trójosiowego ściskania skał przy wartości ciśnienia okólnego w zakresie 0-70 MPa / Danuta KRZYSZTOŃ, Urszula Sanetra // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 231–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Określenie skłonności skał do tąpań na podstawie badań próbek skalnych z kopalń Peru w sztywnej maszynie wytrzymałościowejDetermining the rock susceptibility to bumps on the basis of investigation of rock samples from Peru mines in a stiff testing machine / Danuta KRZYSZTOŃ, Ryszard WOSZ, Jerzy CIEŚLIK, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 4, s. 23–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-04/GG_2008_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: energie właściwe w poszczególnych zakresach niszczenia próbki, wskaźniki skłonności skał do tąpań, przedkrytyczne i pokrytyczne własności skał

  keywords: pre-critical and post-critical properties of rocks, specific energies in particular ranges of sample failure, indexes of rock susceptibility to bumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pokrytyczne własności skał w trójosiowym stanie naprężenia sygnalizowane emisją akustycznąPost-critical properties of rocks in triaxial state of stresses signalized by acoustic emission / Danuta KRZYSZTOŃ, Mirosława Bukowska, Urszula Sanetra, Jerzy Gawryś, M. Wadas // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 41–42. — Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002. — Opis część. wg wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Post-critical softening of rock material subjected to a unixial compression / D. KRZYSZTOŃ // W: Documenta Geonica 1999 : the 4\textsuperscript{th} Czech-Polish Conference about Carboniferous sedimentology ; the 2\textsuperscript{nd} Czech-Polish Geomechanical symposium / Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics Ostrava. — Prague : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1999. — S. 311–322. — Bibliogr. s. 321, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Projektowanie filarów węglowych[Design of coal pillars] / Danuta KRZYSZTOŃ // W: Tąpania 2000 : profilaktyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych : VII [siódma] konferencja naukowo-techniczna : Katowice, 15–17 listopada 2000 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. — [Katowice : GIG], [2000]. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 36). — S. 141–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Referaty laureatów XXXVIII i XXXIX Studenckich Sesji Naukowych Górników[Reports of the laureates in XXXVIII and XXXIX scientific sessions of mining students] / red. nauk. t. Danuta KRZYSZTOŃ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 110, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of friction force on the post-critical failure of rock samples subjected to triaxial compressionWpływ siły tarcia na pokrytyczne niszczenie próbek skalnych poddanych trójosiowemu ściskaniu / Danuta KRZYSZTOŃ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 517–536. — Bibliogr. s. 534–536. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/460/470

 • keywords: triaxial compression, stick-slip, stable sliding, coefficients of friction, stress strain characteristic, friction force

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ warunków kontaktowych w układzie strop-filar-spąg na wytrzymałość filarów węglowychInfluence of contact conditions in the set roof-pillar-floor on the strength of coal pillars / Danuta KRZYSZTOŃ // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 3, s. 173–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: