Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Kłeczek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • Aktywność sejsmiczna górotworu GZW i LGOM i jej skutki w podziemnych wyrobiskach górniczychSeismic activity of the rock-mass in Legnica–Głogów and Upper Silesian basins and its effects in the underground mine headings / Zdzisław KŁECZEK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2005 nr 2, s. 33–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność sejsmiczna górotworu GZW i LGOM i jej skutki w podziemnych wyrobiskach górniczych[Seismic activity of the rock-mass in Legnica–Głogów and Upper Silesian basins and its effects in the underground mine headings] / Zdzisław KŁECZEK // W: Głębokie złoże 2005 : wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych : Jugowice, 14–17 czerwca 2005 : materiały piątej konferencji / red. Anna Antoniuk ; Komitet Górnictwa PAN, KGHM Polska Miedź S. A., KGHM Cuprum Sp. z o. o.. — Wrocław : KGHM Cuprum Sp. z o. o., [2005]. — S. 15–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Classification and control of hazards in underground mines in Poland / Z. KŁECZEK, M. Malec, J. Szczerbiński // W: PACRIM'99 : congress : 10–13 October 1999, Bali, Indonesia : [proceedings : international congress on Earth Science, Exploration and Mining around the Pacific Rim] / ed. Graeme Weber ; The Australasian Institute of Mining and Metallurgy. — Carlton : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 1999. — (Publication Series ; no. 4/99). — ISBN10: 1-875776-71-0. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Czy aktywność sejsmiczna górotworu LGOM przekroczy w 2001 roku barierę 10 miliardów dżuli?[Will the seismic activity of LGOM strata (in Lubin Glogow Copper Area) exceed the energy barrier of 10 milliard joules?] / Zdzisław KŁECZEK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2001 nr 4, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynnik czasu w problematyce stateczności podziemnych wyrobisk górniczych[The stability of underground openings in the light if time effect] / Zdzisław KŁECZEK, Danuta FLISIAK, Ryszard WOSZ // W: Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — ISBN10: 83-905407-1-1. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dynamiczne przejawy ciśnienia górotworu towarzyszące eksploatacji węgla kamiennego i rud miedzi w PolsceDynamic symptoms of ground pressure accompanying the hard coal and copper ore mining in Poland / Zdzisław KŁECZEK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2004 nr 9, s. 25–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Abstr., Rez.. — „Nowoczesne systemy i urządzenia dla przemysłu wydobywczego służące poprawie bezpieczeństwa” : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 22–24 września 2004 r. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of underground working stability loss on mining machines and equipmentWpływ utraty stateczności wyrobiska podziemnego na znajdujące się w nim maszyny i urządzenia górnicze / Zdzisław KŁECZEK // W: State of the art, reliable and safe mechanical systems in the light of the European Union requirements : 4\textsuperscript{th} international scientific and technical conference : 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} November, 2003, Szczyrk, Poland / Komag Mining Mechanization Centre. — [Poland : KOMTECH], [2003]. — S. 119–130. — Bibliogr. s. 129, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geomechanical model of rock salt for stress and stability analysis of underground disposal cavern / Zdzisław KŁECZEK, Danuta FLISIAK // W: Mine planning and equipment selection 1995 : proceedings of the fourth international symposium on mine planning and equipment selection : Calgary, Canada 31 October–3 November 1995 / eds. Raj K. Singhal, Anil K. Mehrotra, John Hadjigeorgiou, Richard Poulin. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1995. — S. 961–965. — Bibliogr. s. 965, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geomechanical phenomena accompanying underground mining / Miroslaw Chudek, Danuta FLISIAK, Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA // W: The mining outlook : XV congreso mundial de mineria = world mining congress : Madrid, España, 25/29 mayo 1992, Vol. 1 / ed. Mañana, R.. — Madrid : TIASA [, [1992]. — ISBN10: 84-604-3018-9. — S. 329–336. — Bibliogr. s. 336, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geomechaniczna analiza przyczyn wstrząsu górotworu zaistniałego w dniu 5. 08. 2005 w rejonie pola eksploatacyjnego G-1/7 O/ZG „Rudna”Geomechanical analysis of reasons of rock-mass tremor which took place on 5. 08. 2005 in G-1/7 mining field region of “Rudna” mine / Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2005 nr 4, s. 13–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej w kopalniach rud miedzi LGOMGroup face blasting as an element of bumps prevention in the LGOM copper mines / Zdzisław KŁECZEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3/1, s. 153–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, LGOM, kopalnie, wstrząsy górotworu, tąpnięcia

  keywords: LGOM, tremors, quarries, bumps, copper mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kierunek eksploatacji złoża rud miedzi a zagrożenie sejsmiczne w kopalniach KGHM Polska Miedź S. A.Mining direction of copper ore deposit and the seismic hazard in mines of the Mining and Metallurgical Copper Conglomerate (KGHM) Polish Copper plc. / Zdzisław KŁECZEK, Andrzej ZORYCHTA // W: TĄPANIA 2004 : nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowe : XI międzynarodowa konfrencja naukowo-techniczna : 8–10. 11. 2004, Ustroń, Polska = ROCKBURSTS 2004 : new solutions in the field of rockburst and methane prevention : XI international scientific-technical conference / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387610682. — S. 113–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komórkowy system „GEOKRATA” jako zabezpieczenie skarp ziemnych i dróg transportowych składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”[Cell system “GEOKRATA” as a protection of ground slopes and transport roads at flotation wastes storage “Żelazny Most”] / Zdzisław KŁECZEK // W: Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych : VII [siódma] konferencja : Wisła, 18–21 czerwca 2001 r. / Agencja Gospodarki Odpadami „AGOS” S. A. [et al.]. — [Katowice : Agencja Gospodarki Odpadami "AGOS"], [2001]. — ISBN10: 8391553701. — S. 123–136. — Bibliogr. s. 135–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koncepcja podziemnego składowiska odpadów w złożu soli O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”Conception of underground industrial waste storage in salt deposit of O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” / Zdzisław KŁECZEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2000 t. 56 nr 9, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja zwalczania zagrożenia wysokoenergetycznymi wstrząsami górotworu w kopalniach LGOMConception of the high energetic rock-mass tremors hazard control in the LGOM mines / Zdzisław KŁECZEK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2000 nr 15, s. 13–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — „Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych” : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Lądek Zdrój, 26–29 czerwca 2000 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w PolsceChoice of a site for an undergound repository of radioactive wastes in Poland / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 t. 52 nr 8/1, s. 649–652. — Bibliogr. s. 652

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metody profilaktyki tąpaniowej oraz sposoby oceny górotworu[Methods of the rock burst prevention and rock-mass evaluation] / Zdzisław KŁECZEK // W: Sesja historyczna z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Zakładów Górniczych „Rudna” : Lubin, 3 września 2004 roku / red. nauk. Aldona Skowrońska, Monika Konieczyńska-Sosnowska ; KGHM [Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi] Polska Miedź S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”. — [Polska : s. n.], [2004]. — Na k. tyt. dodatkowo: 30 lat Rudna. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Model geomechaniczny górotworu LZW w świetle analiz zjawisk reologicznych w KWK „Bogdanka”Geomechanical model of LZW rock mass in the light of rheological phenomena analyses in KWK “Bogdanka” / Zdzisław KŁECZEK // W: XXV lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego : konferencja naukowa : Lublin, czerwiec 2000 / KWK „Bogdanka” S.A.. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2000]. — S. 9–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Needs and possibilities of constructing an underground radioactive waste disposal site in PolandPotrzeby i możliwości budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara Zeljaś // W: KOMEKO 2003 : technology at the service of environment : 17–19.03.2003, Vol. 2 / KOMAG Mining Mechanization Centre. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 19–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pełzanie soli kamiennej a stateczność podziemnej kawerny magazynowej gazuCreep of rock salt and stability of the underground cavern for gas storage / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2004 nr 1, s. 117–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Perspektywa zagospodarowania złoża soli kamiennej[Perspectives of rock salt deposit development] / Zdzisław KŁECZEK, Piotr Kijewski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 453–455. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podziemne magazynowanieUnderground storage / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 98 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 9). — Bibliogr. s. 94–97, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-8-9. — Toż pod adresem {http://www.geol.agh.edu.pl/ buk/Podziemne%20magazynowanie%20skrypt.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Podziemne składowanieUnderground warehousing / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 72 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 10). — Bibliogr. s. 67–71, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-9-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska[Underground storage of dangerous wastes in Poland as a challenge to environmental engineering] / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // W: KOMEKO 2005 : zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych : nowoczesne systemy, techniki i technologie : 15–17. 03. 2005 r., T. 2 / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: