Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Iwulski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza dokonanej eksploatacji oraz sposobu dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu G-7/5 O/ZG „Rudna”
  AutorzyJan Butra, Rafał Dąbrowski, Zdzisław IWULSKI, Marcin Szpak
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 2, s. 121–128. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_08.pdf
2
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza stateczności skarpy, oraz koncepcje zabezpieczeń
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoBaníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — S. 159–168
3
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania eksploatacyjne samojezdnej obudowy SOH-1 w trakcie wybierania rudy miedzi
  AutorzyPiotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Najnowsze rozwiązania dla potrzeb ochrony środowiska na terenach KGHM Polska Miedź S. A. : Szklarska Poręba, 26–28 maja 2003 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 77–88
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 6, s. 44–46
5
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoWarsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 511–522
6
 • [referat, 2014]
 • TytułDobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowych
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Edward STEWARSKI, Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoZborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — S. 133–142
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksploatacja złoża w filarze oporowym pochylni centralnych 9–12 – doświadczenia z fazy robót rozcinkowych
  AutorzyRafał Dębkowski, Zdzisław IWULSKI, Mariusz Kirej, Marcin Szpak
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 193–200. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_17.pdf
8
 • [referat, 2010]
 • TytułMatematyczne metody modelowania wstrząsów górotworu podczas eksploatacji złóż
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 467–473
9
 • [referat, 2008]
 • TytułMathematical model for high-energy tremor prediction
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 112
10
 • [referat, 2011]
 • TytułMethod of construction of mathematical model for high-energy tremor prediction
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoNerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — S. 244–257
11
 • [referat, 2003]
 • TytułMobile hydraulic support for copper ore mines
  AutorzyPiotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Jadwiga PAWLIK, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI, Joachim SOŚNICA
  Źródło30th International conference of safety in mines research institutes : Johannesburg, South Africa 5–9 October 2003 / SAIMM. — Johannesburg : SAIMM, 2003. — S. 427–434
12
 • [referat, 2010]
 • TytułModelowanie wystąpienia wstrząsu górotworu podczas eksploatacji złóż rud miedzi
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoNerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — S. 79–86
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMożliwości wykorzystania szeregów czasowych do prognozy występowania wstrząsów w KGHM
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoNTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe. — 2000 nr 4, s. 78–81
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułNowa technologia likwidacji filarów technologicznych rud metali nieżelaznych z zastosowaniem samojezdnej obudowy SOH-1
  AutorzyPiotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoTTB Techniki i Technologie Bezwykopowe. — 2003 nr 1, s. 54–56
15
 • [referat, 2012]
 • TytułOgólne badania wytrzymałościowe węgla z GZW
  AutorzyZdzisław IWULSKI, Andrzej SZUMIŃSKI
  ŹródłoProgresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — S. 204–215
16
 • [referat, 2002]
 • TytułOpracoawanie modelu matematycznego dla prognozy wstrząsów górotworu podczas prowadzenia eksploatacji w złożach rud miedzi
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoNerastné suroviny Slovenskej republiky : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 17.–18. október 2002 / [red.] Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Sbs, 2002. — S. 152–159
17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrognoza wystąpienia wstrząsu za pomocą szeregów czasowych
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 227–236. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_18.pdf
18
 • [referat, 1999]
 • TytułPróba wykorzystania szeregów czasowych do prognozy występowania wstrząsów
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoGeotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — S. 113–122
19
 • [referat, 2000]
 • TytułSposób budowania modelu matematycznego dla obliczeń przy wykorzystaniu szeregów czasowych
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — S. 123–138
20
 • [skrypt, 2010]
 • TytułStatyka i stereomechanika w zadaniach
  AutorzyZdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 213, [1] s.
21
 • [referat, 2001]
 • TytułSzeregi czasowe a prognoza wystąpienia wstrząsu
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoGeotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku : XXIV [dwudziesta czwarta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001 r. / red. nauk. Dariusz Łydżba, Jarosław Rybak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — S. 225–234
22
 • [referat, 2011]
 • TytułWłaściwości pozniszczeniowe betonów zwykłych i wysokowartościowych
  AutorzyAndrzej SZUMIŃSKI, Zdzisław IWULSKI
  ŹródłoNerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — S. 236–243
23
 • [referat, 2002]
 • TytułWybrane modele matematyczne użyteczne w opisie wstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 217–224
24
 • [skrypt, 2001]
 • TytułWyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami
  AutorzyZdzisław IWULSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 183 s.
25
 • [skrypt, 2009]
 • TytułWyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami
  AutorzyZdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI
  DetailsWyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 209, [1] s.