Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Iwulski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909453

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem223145
201411
201311
201211
2011321
20105221
2009211
200822
200711
2006211
2003321
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem22193
201411
201311
201211
2011321
201055
200922
2008211
200711
200622
2003321
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22139
201411
201311
201211
2011312
2010541
2009211
2008211
200711
200622
2003321
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2222
201411
201311
201211
201133
201055
200922
200822
200711
200622
200333
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22319
201411
201311
201211
2011312
2010514
200922
200822
200711
200622
200333
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22715
201411
201311
201211
2011312
2010532
2009211
200822
200711
2006211
200333
200211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza dokonanej eksploatacji oraz sposobu dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu G-7/5 O/ZG „Rudna”Analysis of ore exploitation process and future plants in "G-7/5" panel in Rudna Copper Mine / Jan Butra, Rafał Dąbrowski, Zdzisław IWULSKI, Marcin Szpak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stateczności skarpy, oraz koncepcje zabezpieczeńAnalyse of slope stability and conception of its securing / Zdzisław IWULSKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 159–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania eksploatacyjne samojezdnej obudowy SOH-1 w trakcie wybierania rudy miedziExploitation investigations of load carrying capacity of self-advanced support SOH-1 during extraction of copper ore / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Najnowsze rozwiązania dla potrzeb ochrony środowiska na terenach KGHM Polska Miedź S. A. : Szklarska Poręba, 26–28 maja 2003 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 59) ; (Warsztaty Górnicze). — ISBN10: 8389174316. — S. 77–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennegoTesting of coal in pre- and postfailure stages / Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 44–46. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennegoTesting of coal in pre- and postfailure stages / Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 511–522. — Bibliogr. s. 522, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowychGood practice in the application of the GPS system for monitoring micro-movements of shaft towers / Antoni TAJDUŚ, Edward STEWARSKI, Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI // W: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 = Conference proceedings from the international conference : the new mineral policy – progressive technologies in mining, geology and environment / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — ISBN: 978-80-970521-4-0. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GPS, monitoring przemieszczeniowy, L.W.,,Bogdanka''

  keywords: monitoring, displacement, GPS, L.W.,,Bogdanka''

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Eksploatacja złoża w filarze oporowym pochylni centralnych 9–12 – doświadczenia z fazy robót rozcinkowychCooper ore exploitation experience in pillar of the central inclined drift 9–12 / Rafał Dębkowski, Zdzisław IWULSKI, Mariusz Kirej, Marcin Szpak // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 193–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Matematyczne metody modelowania wstrząsów górotworu podczas eksploatacji złóżMathematical modelling of tremors accompanying of underground exploitation / Zdzisław IWULSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 467–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mathematical model for high-energy tremor prediction / Zdzisław IWULSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 112. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : underground mine environment, methane treatment, ground control & rock burst, work safety in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Jacek Skiba, [et al.]. — Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „OSTOJA”, 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-921582-7-1. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Method of construction of mathematical model for high-energy tremor prediction / Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 244–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mobile hydraulic support for copper ore mines / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Jadwiga PAWLIK, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI, Joachim SOŚNICA // W: 30th International conference of safety in mines research institutes : Johannesburg, South Africa 5–9 October 2003 / SAIMM. — Johannesburg : SAIMM, 2003. — (Symposium Series / The South African Institute of Mining and Metallurgy ; S35). — Opis częśc. wg okł. — S. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie wystąpienia wstrząsu górotworu podczas eksploatacji złóż rud miedziModeling of the rock massive shocks during the extraction of copper ores / Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie = Mineral resources and environment : conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7–8. octóber 2010 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970521-0-2. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowa technologia likwidacji filarów technologicznych rud metali nieżelaznych z zastosowaniem samojezdnej obudowy SOH-1[A new technology for liquidating technological pillars of non-ferrous metal ores with the use of a self-propelled housing SOH-1] / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI // TTB Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1730-6450. — 2003 nr 1, s. 54–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ogólne badania wytrzymałościowe węgla z GZWAn overview of results on coal strenght research performed by the GZW AGH / Zdzisław IWULSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 204–215. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Opracoawanie modelu matematycznego dla prognozy wstrząsów górotworu podczas prowadzenia eksploatacji w złożach rud miedziElaboration of the mathematical model for prognosis of rock massive shock during the excavation of copper ore deposits / Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny Slovenskej republiky : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 17.–18. október 2002 = Mineral resources of the Slovak Republic : conference proceedings from the international conference / [red.] Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Sbs, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 152–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prognoza wystąpienia wstrząsu za pomocą szeregów czasowychRockrockburst hazard prognosis with the help of time series / Zdzisław IWULSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 227–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/FNd2Kp

 • słowa kluczowe: szeregi czasowe, procesy stochastyczne, prognozowanie wstrząsów

  keywords: time series, rockrockburst hazard prognosis, random processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Statyka i stereomechanika w zadaniach[Statics and stereomechanics in exercises] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 213, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1714). — Bibliogr. s. 213–[214]. — ISBN: 978-83-7464-292-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Właściwości pozniszczeniowe betonów zwykłych i wysokowartościowychThe post-failure characteristics of ordinary and high-performance concretes / Andrzej SZUMIŃSKI, Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane modele matematyczne użyteczne w opisie wstrząsów wywołanych eksploatacją górnicząChosen mathematical models useful for description of tremors caused by mining excavation / Zdzisław IWULSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 217–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1709). — Bibliogr. s. 209–[210]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami[Calculation of shear forces and bending moments in beams : problems and solutions] / Zdzisław IWULSKI, Robert KLISOWSKI. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1721). — Bibliogr. s. 209–[210]. — ISBN: 978-83-7464-352-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych[Application of image analysis to improve productivity of longwall shearers] / Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI, Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 10.–11. október 2013 = The new mineral policy and progressive technologies in mining, geology and environment : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : SBS], [2013]. — ISBN: 978-80-970521-3-3. — S. 126–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, koncentracja wydobycia, automatyzacja pracy kompleksów ścianowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: