Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • TytułAnaliza długotrwałej stateczności podziemnego magazynu gazu w górotworze solnym z wykorzystaniem kryterium bezdylatancyjnej deformacji soli kamiennej
  AutorzyDanuta FLISIAK
  ŹródłoQuo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 39
2
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa
  AutorzyDanuta FLISIAK, Malwina KOLANO
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 95
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułComparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir
  AutorzyMalwina KOLANO, Danuta FLISIAK
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 119–127
4
 • [referat, 2010]
 • TytułEstimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods
  AutorzyM. CAŁA, P. CZAJA, D. FLISIAK, M. KOWALSKI
  ŹródłoMechanical characteristics of rock : [2textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2textsuperscript{nd} and 3textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — S. 140–150
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEstimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methods
  AutorzyMarek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2010 R. 16 nr 3, s. 13–24
6
 • [książka, 2006]
 • TytułGeotechnika i budownictwo specjalne
  Autorzypod red. Danuty FLISIAK, Marka CAŁY ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
  DetailsKraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — 822 s.
7
 • [materiały konferencyjne (red.), 2002]
 • TytułGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002
  Autorzy[red. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — 802 s.
8
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1
  Autorzy[red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]
  DetailsKraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — 581 s.
9
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2
  Autorzy[red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]
  DetailsKraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 584–1083
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułLaboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich
  AutorzyDanuta FLISIAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 121–140
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMechanical properties of rock salt from Mogilno salt dome
  AutorzyŁukasz Grzybowski, Paweł Wilkosz, Danuta FLISIAK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 141–157
12
 • [referat, 2002]
 • TytułMetodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacji
  AutorzyDanuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184
13
14
 • [referat, 2007]
 • TytułOcena geomechanicznych własności soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich
  AutorzyDanuta FLISIAK
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 37–38
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOcena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczne
  AutorzyMarek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 33–44
16
 • [podręcznik, 2004]
 • TytułPodstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych
  AutorzyMarian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski, Danuta FLISIAK
  DetailsWyd. 2 poszerz.. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — 440 s.
17
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPropozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład
  AutorzyAntoni TAJDUŚ, Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI
  ŹródłoGeotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 254–263
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPrzestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”
  AutorzyJerzy CIEŚLIK, Danuta FLISIAK, Jerzy FLISIAK, Jakub MAZUREK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 1, s. 27–35. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_01.pdf
19
 • [referat, 2004]
 • TytułPrzydatność prób krótkotrwałego pełzania soli kamiennej z wysadu Dębiny do zagadnień praktycznych
  AutorzyDanuta FLISIAK
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — S. 623–632
20
 • [referat, 2010]
 • TytułPrzykład wykorzystania pomiarów konwergencji do określenia reologicznych parametrów odkształceniowych górotworu o złożonej strukturze : [streszczenie]
  AutorzyDanuta FLISIAK
  ŹródłoQuo vadis sal : XV międzynarodowe sympozjum solne : Potencjał gospodarczy polskiego górnictwa solnego – stan obecny i perspektywy rozwoju : Świeradów Zdrój 21–22 października 2010 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 26–27
21
 • [referat, 2009]
 • TytułPrzykład zastosowania metody analizy odwrotnej do oceny stateczności wybranego zespołu zabytkowych komór w Kopalni Soli Wieliczka
  AutorzyDanuta FLISIAK
  ŹródłoWykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułResearch on geo-mechanical properties of rock salt in Kłodawa diapir
  AutorzyDanuta FLISIAK, Malwina KOLANO
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 145–153
23
 • [książka, 2008]
 • TytułRuch górotworu w rejonie wysadów solnych
  Autorzypod red. Grzegorza Kortasa ; aut.: Zbigniew FAJKLEWICZ, Danuta FLISIAK, Grzegorz Kortas, Łukasz Kortas, Agnieszka Maj, Andrzej SZYBIST, Paweł Wilkosz ; Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2008. — 282, [1] s.
24
 • [referat, 2002]
 • TytułUwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej
  AutorzyRobert KLISOWSKI, Danuta FLISIAK, Andrzej SZUMIŃSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 303–313
25
 • [referat, 2007]
 • TytułWłasności mechaniczne skał solnych z wysadu Mogilna
  AutorzyŁukasz Grzybowski, Paweł Wilkosz, Danuta FLISIAK
  ŹródłoQuo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 39–40