Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Flisiak, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza długotrwałej stateczności podziemnego magazynu gazu w górotworze solnym z wykorzystaniem kryterium bezdylatancyjnej deformacji soli kamiennej
2
 • Badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa
3
 • Comparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir
4
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods
5
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methods
6
 • Geotechnika i budownictwo specjalne
7
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2002
8
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004
9
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004
10
 • Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich
11
 • Mechanical properties of rock salt from Mogilno salt dome
12
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacji
13
 • Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynów
14
 • Ocena geomechanicznych własności soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich
15
 • Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczne
16
 • Podstawy mechaniki budowli
17
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład
18
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”
19
 • Przydatność prób krótkotrwałego pełzania soli kamiennej z wysadu Dębiny do zagadnień praktycznych
20
 • Przykład wykorzystania pomiarów konwergencji do określenia reologicznych parametrów odkształceniowych górotworu o złożonej strukturze
21
 • Przykład zastosowania metody analizy odwrotnej do oceny stateczności wybranego zespołu zabytkowych komór w Kopalni Soli Wieliczka
22
 • Research on geo-mechanical properties of rock salt in Kłodawa diapir
23
 • Ruch górotworu w rejonie wysadów solnych
24
 • Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej
25
 • Własności mechaniczne skał solnych z wysadu Mogilna