Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Flisiak, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Analiza długotrwałej stateczności podziemnego magazynu gazu w górotworze solnym z wykorzystaniem kryterium bezdylatancyjnej deformacji soli kamiennej
2
 • Badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa
3
 • Comparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir
4
 • Czynnik czasu w problematyce stateczności podziemnych wyrobisk górniczych
5
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods
6
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methods
7
 • Geomechanical model of rock salt for stress and stability analysis of underground disposal cavern
8
 • Geomechanical phenomena accompanying underground mining
9
 • Geotechnika i budownictwo specjalne
10
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2000
11
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2002
12
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004
13
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004
14
 • Kryterium bezdylatancyjnej deformacji górotworu solnego
15
 • Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich
16
 • Mechanical properties of rock salt from Mogilno salt dome
17
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacji
18
 • Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynów
19
 • Ocena geomechanicznych własności soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich
20
 • Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczne
21
 • Podstawy mechaniki budowli
22
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład
23
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”
24
 • Przydatność prób krótkotrwałego pełzania soli kamiennej z wysadu Dębiny do zagadnień praktycznych
25
 • Przykład wykorzystania pomiarów konwergencji do określenia reologicznych parametrów odkształceniowych górotworu o złożonej strukturze