Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Flisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem34711610
201311
2012211
2010321
2009312
20086114
2007321
2006211
2004633
200311
2002413
2000211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem342644
201311
2012211
2010312
200933
20086411
200733
2006211
200466
200311
200244
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem34331
201311
201222
2010321
200933
200866
200733
200622
200466
200311
200244
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem34232
201311
201222
201033
200933
2008624
200733
200622
200466
200311
200244
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem341024
201311
2012211
2010312
2009321
2008642
2007312
200622
200466
200311
200244
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem341123
201311
2012211
2010312
2009321
2008651
2007312
200622
200466
200311
200244
200022
1999111
 • Analiza długotrwałej stateczności podziemnego magazynu gazu w górotworze solnym z wykorzystaniem kryterium bezdylatancyjnej deformacji soli kamiennejLong time stability analysis of underground gas storage in salt dome with nondilatancy criterion of rock salt / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. = Quo vadis sal : bedded salt deposits in Poland : international salt symposium / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa[Geomechanical properties testing of rock salt from Kłodawa dome] / Danuta FLISIAK, Malwina KOLANO // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 95. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir / Malwina KOLANO, Danuta FLISIAK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 119–127. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • słowa kluczowe: sól kamienna, właściwości reologiczne, wysad Kłodawa, właściwości geomechaniczne , wytrzymałość i odkształcalność

  keywords: rheological properties, rock salt, geomechanical properties, strength and strain, Kłodawa salt diapir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czynnik czasu w problematyce stateczności podziemnych wyrobisk górniczych[The stability of underground openings in the light if time effect] / Zdzisław KŁECZEK, Danuta FLISIAK, Ryszard WOSZ // W: Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — ISBN10: 83-905407-1-1. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods / M. CAŁA, P. CZAJA, D. FLISIAK, M. KOWALSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 140–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methodsOcena stateczności wybranych komór Kopalni Soli „Wieliczka” za pomocą modelowania numerycznego / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 13–24. — Bibliogr. s. 24. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geotechnika i budownictwo specjalne[Geotechnics and underground construction] / pod red. Danuty FLISIAK, Marka CAŁY ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — 822 s.. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — Bibliogr. przy rozdz., Index nazwisk. — ISBN10: 83-9054-079-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII [dwudziesta trzecia] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000[Geotechnics and underground construction 2000] / [red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — 495 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002[Geotechnics and underground construction 2002] / [red. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — 802 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1[Geotechnics and underground construction 2004] / [red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — 581 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-905407-7-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2[Geotechnics and underground construction 2004. Pt. 2] / [red. wyd. Danuta FLISIAK] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 584–1083. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-905407-7-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kryterium bezdylatancyjnej deformacji górotworu solnego[Non-dilatancy criterion of deformation in salt mass] / Danuta FLISIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskichLaboratory testing of geomechanical properties for selected permian rock salt deposits / Danuta FLISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 121–140. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Mechanical properties of rock salt from Mogilno salt domeWłaściwości mechaniczne cechsztyńskich skał solnych z wysadu Mogilno / Łukasz Grzybowski, Paweł Wilkosz, Danuta FLISIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 141–157. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacjiMethodology of experiments and post failure characteristics – remarks about the necessity for standardization / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynówMethodology of rock salt research in triaxial compression tests for underground storages design / Danuta FLISIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 179–186. — Bibliogr. s. 185–186, Streszcz., Summ.. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032i30ea4.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_14.pdf

 • słowa kluczowe: górotwór solny, podziemne magazyny, testy trójosiowego ściskania

  keywords: rock salt, underground storages, tiaxial compression tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena geomechanicznych własności soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskichEvaluation of geomechanical rock salt properties of selected Permian deposits / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2007]. — S. 37–38. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczneEstimation of discontinuous surface deformations hazard for selected caverns of Salt Mine Wieliczka with numerical methods / Marek CAŁA, Piotr CZAJA, Danuta FLISIAK, Michał KOWALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych[Basics of mechanics of structures] / Marian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski, Danuta FLISIAK. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — 440 s.. — Bibliogr. s. 439–440. — ISBN10: 83-905407-8-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Propozycja wskaźnika dla oceny skłonności do tąpań układu warstwy stropowe-pokład[The proposition of rockburst proneness coefficient taking under consideration system of roof and seam strata] / Antoni TAJDUŚ, Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 254–263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej Kopalni Soli „Barycz”3D pillar strength numerical analysis in the Pagory region of “Barycz” salt mine / Jerzy CIEŚLIK, Danuta FLISIAK, Jerzy FLISIAK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_01.pdf

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, odwzorowanie geometryczne 3D, wytężenie filarów

  keywords: numerical calculations, 3D geometrical model, pillar strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przydatność prób krótkotrwałego pełzania soli kamiennej z wysadu Dębiny do zagadnień praktycznychUsefulness of short term creep tests of salt from Dębiny dome for practical purposes / Danuta FLISIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 623–632. — Bibliogr. s. 632, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przykład wykorzystania pomiarów konwergencji do określenia reologicznych parametrów odkształceniowych górotworu o złożonej strukturze : [streszczenie]The example of the convergence measurements use for determination of the rheological strain parameters in orogene with complicated structure / Danuta FLISIAK // W: Quo vadis sal : XV międzynarodowe sympozjum solne : Potencjał gospodarczy polskiego górnictwa solnego – stan obecny i perspektywy rozwoju : Świeradów Zdrój 21–22 października 2010 r. = Quo vadis sal : international salt symposium : Economic potential of Polish salt mining – current state and directions of development / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 26–27. — Tekst w j. pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przykład zastosowania metody analizy odwrotnej do oceny stateczności wybranego zespołu zabytkowych komór w Kopalni Soli Wieliczka[Example of application method of back analysis in stability evaluation of selected team of historic caverns in Wieliczka Salt Mine] / Danuta FLISIAK // W: Wykorzystanie wyników badań eksperymentalnych do modelowania matematycznego skał i górotworu : III krajowa konferencja Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał : 26 listopada 2009 / Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał, ISRM National Group of International Society for Rock Mechanics. — Gliwice : Politechnika Śląska, [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Research on geo-mechanical properties of rock salt in Kłodawa diapirBadania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa / Danuta FLISIAK, Malwina KOLANO // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 145–153. — Bibliogr. s. 152–153, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: