Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Cała, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9371-455X

ResearcherID: K-3448-2015

Scopus: 6603595277

PBN: 909425

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 178, z ogólnej liczby 181 publikacji Autora


1
 • 3D stress analysis for dynamic hazard estimation
2
 • Analiza i ocena prowadzenia eksploatacji w polu RU-XIII/1, z sukcesywnym odtwarzaniem linii frontu pasami
3
 • Analiza numeryczna propagacji fal oraz stateczności zboczy
4
 • Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą
5
 • Analiza przebiegu procesów osuwiskowych w oparciu o procedurę „automatic rezoning” w programie FLAC v. 6.0
6
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
7
 • Analiza stateczności skarp i zboczy w 2D i 3D
8
 • Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych
9
 • Analiza stateczności skarp i zboczy z zastosowaniem zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymałości na ścinanie
10
 • Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego
11
 • Analiza stateczności ścianki szczelnej z zastosowaniem metody różnic skończonych
12
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
13
 • Analiza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem
14
 • Analiza stateczności zboczy skalnych - studium przypadku
15
 • Analiza stateczności zboczy zlokalizowanych we fliszu karpackim z zastosowaniem metod numerycznych
16
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
17
 • Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonu
18
 • Analiza wpływu słabej warstwy na stateczność skarp
19
 • Analysis and numerical modelling of dynamic ground support based on instrumented full-scale tests
20
 • Application of geotechnical monitoring tools for deformation analysis in the vicinity of the Dębina salt dome (Bełchatów mine, Poland)
21
 • Aspekty ekonomiczne i techniczne wpływu sposobu likwidacji wyrobisk korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni
22
 • Assessing the value of landscape shaped by the mining industry – a case study of the town of Rydułtowy, Poland
23
 • Assessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling
24
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów
25
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003