Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Gilewicz-Wolter, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3921027
201111
2010211
200611
200510136
2004716
200333
20026123
2001312
2000321
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem391425
201111
2010211
200611
20051028
2004734
2003321
2002624
200133
200033
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem392019
201111
2010211
200611
20051046
2004743
200333
2002624
200133
2000321
1999321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem391326
201111
201022
200611
20051055
2004725
2003312
2002615
2001321
2000312
1999312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem39138
201111
2010211
200611
20051010
200477
200333
200266
200133
200033
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem391821
201111
2010211
200611
20051055
2004734
2003312
2002615
2001321
2000312
19993211
 • Application of energy dispersive X-ray spectrometry for the investigation of the deterioration of ancient sandstone buildings due to atmospheric pollution / B. HOŁYŃSKA, J. GILEWICZ-WOLTER, B. OSTACHOWICZ, M. BIELEWSKI, P. Wobrauschek, Ch. Streli // W: Physics and materials science : proceedings from the review seminar on Scientific cooperation between Austria and Poland : May 27–30, 2001, Vienna / ed. Marian A. Herman. — Vienna : Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences, 2001. — (Conference Proceedings and Monographs / Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria ; vol. 1). — ISBN10: 8388443755. — S. 186–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.. — Abstr. W: Physics and materials science : review seminar on scientific cooperation between Austria and Poland : May 27–30, 2001 Vienna : abstracts / PAN [etc.]. — [Vienna] : Polish Academy of Sciences. Scientific Centre, [2001]. — S. [1], M 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania immobilizacji wybranych nuklidów promieniotwórczych w iłowcach solnych[Investigation of immobilization of selected radioactive nuclides in the salt mudstones] / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Joanna DUDAŁA, Kazimierz PRZEWŁOCKI, Andrzej OCHOŃSKI // W: Badania laboratoryjne zubrów (iłowców solnych) dla oceny możliwości składowania odpadów promieniotwórczych w polskich wysadach solnych : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Ślizowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — ISBN10: 8389174049. — S. 49–57, [2] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających $SO_{2}$The radioisotopes analysis of the sulphur transport in the scale formed on Crofer 22APU during high temperature oxidation in $SO_{2}$ / Zbigniew Żurek, Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Artur Jaroń, Marta Homa // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 6, s. 330–332. — Bibliogr. s. 332. — Afiliacja J. Gilewicz-Wolter: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, SO2, S35

  keywords: oxidation, SO2, Crofer 22APU, 35S

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania właściwości sorpcyjnych iłowców solnych wieku cechsztyńskiego przy pomocy izotopów promieniotwórczych $^{90}Sr+^{90}Y$ i $^{152, 154}Eu$Investigations of sorption properties of salt-mudstones of the Zechstein age by means of $^{90}Sr+^{90}Y$ and $^{152, 154}Eu$ / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Joanna DUDAŁA, Andrzej OCHOŃSKI, Kazimierz PRZEWŁOCKI, Kazimierz Ślizowski // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 40–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Corrosion of manganese in sulfur dioxide at high temperature / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek // W: Problemi korozìï ta protikorozìjnogo zahistu materìalìv = Problems of corrosion and corrosion protection of materials / Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni ; Fìziko-mehanìčnij ìnstitut ìm. G. V. Karpenka. — L'vìv : [s. n.], 2002. — (Fìziko-hìmìčna Mehanìka Materìalìv = Physico-Chemical Mechanics of Materials ; spec. vip. no. 3). — S. 82–87. — Bibliogr. s. 87, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Diffusion of chromium, manganese and iron in $MnCr_{2}O_{4}$ spinel / Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Zbigniew Żurek, Joanna DUDAŁA, Jerzy LIS, Marta Homa, Marcin Wolter // W: Proceedings of the 1\textsuperscript{st} international conference on Diffusion in Solids and Liquids “DSL-2005” : 6–8 of July, 2005, Aveiro – Portugal, Vol. 1 / eds. Andreas Öchsner, José Grácio, Frédéric Barlat. — Aveiro : University of Aveiro. Department of Mechanical Engineering. Centre for Mechanical Technology and Automation, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Dyfuzja żelaza w $\alpha$-MnS w niskich ciśnieniach par siarkiDiffusion of iron in $\alpha$-MnS under low sulfur pressure / J. GILEWICZ-WOLTER, M. Wolter, A. OCHOŃSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 544–548. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • High temperature oxidation of Crofer 22APU steel in atmosphere containing $SO_{2}$ / Z. Żurek, A. Stawiarski, A. Jaroń, J. GILEWICZ-WOLTER // W: International symposium on High-temperature oxidation and corrosion 2010 : 8\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} November Zushi, Japan : abstracts / The Iron and Steel Institute of Japan. — [Japan] : ISIJ, 2010. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • High-temperature oxidation of $Cr-Mn$ steels in $SO_{2}$ atmosphere / Z. Zurek, J. GILEWICZ-WOLTER, J. Laskawiec, M. Hetmanczyk // W: 15\textsuperscript{th} international corrosion congress [Dokument elektroniczny] : frontiers in corrosion science and technology : Granada (Spain) September 22 to 27, 2002 / ICC [International Corrosion Council]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Madrid] : CSIC, 2002. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–8]. — Bibliogr. ekran [7–8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Investigation of the scale growth mechanism on $FeCrAl$ thin foil in $SO_{2}$ using tracer method / Z. Żurek, J. JEDLIŃSKI, J. GILEWICZ-WOLTER, M. Homa, A. BERNASIK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240 Pt. 2, s. 971–978. — Bibliogr. s. 977–978, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 180–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjvi01f9.wbg2.bg.agh.edu.pl/DDF.237-240.971.pdf

 • keywords: oxidation, alumina, whiskers, radioisotopic studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Izotopy promieniotwórcze w badaniach mechanizmu wysokotemperaturowej korozji metaliRadiotracers in investigations of the mechanism of high-temperature corrosion of metals / J. GILEWICZ-WOLTER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr 11s/A/, s. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego ${SO_{2}}$Structure of scales formed during oxidation of Crofer 22APU steel containing ${SO_{2}}$ / Zbigniew Żurek, Marta Homa, Adam Stawiarski, Artur Jaroń, Jolanta GILEWICZ-WOLTER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 643–646. — Bibliogr. s. 646. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • słowa kluczowe: TEM, SEM, Crofer 22APU, utlenianie, zgorzelina

  keywords: oxidation, SEM, TEM, scale, Crofer 22APU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Multitracer method of diffusion measurement in chromium-manganese steels / Joanna DUDAŁA, Zdzisław STĘGOWSKI, Jolanta GILEWICZ-WOLTER // W: Tracers and tracing methods TRACER 3 : 22–24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. — Warszawa : INChT, 2004. — ISBN10: 8390969025. — S. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Porównanie mechanizmu dyfuzji metali w spinelach $MnCr_{2}O_{4}$ i $FeCr_{2}O_{4}$The comparison of metals' diffusion mechanism in $MnCr_{2}O_{4}$ and $FeCr_{2}O_{4}$ spinels / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek, J. LIS, M. Homa, J. DUDAŁA, M. Wolter, M. Daniel // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próba równoczesnego wyznaczania współczynników dyfuzji chromu, manganu i żelaza w spinelu $MnCr_{2}O_{4}$The simultaneous evaluation of diffusion coefficients of chromium, manganese and iron in $MnCr_{2}O_{4}$ spinel / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek, J. LIS, J. DUDAŁA, A. Jaroń // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Simultaneous measurement of $Cr, Mn$ and $Fe$ diffusion in chromium-manganese steels / Joanna DUDAŁA, Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Zdzisław STĘGOWSKI // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2005 vol. 50 iss. 2, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol50_2005/v50n2p067f.pdf

 • keywords: artificial neural networks, diffusion, radiotracer, steel, spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Studies of transport phenomena in scales growing on Cr and Mn in $SO_{2}$ at high temperature / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Study on the deterioration of sandstone due to simulated acid rain and wet $SO_{2}$ gas / Barbara HOŁYŃSKA, J. GILEWICZ-WOLTER, B. OSTACHOWICZ, M. BIELEWSKI, C. Streli, P. Wobrauschek // W: art 2002 : 7th international conference on Non-destructive testing and microanalysis for the diagnostics and conservation of the cultural and environmental heritage : 2–6 June 2002, Antwerp, Belgium : book of abstracts. — [Belgium : s. n.], [2002]. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: