Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Chruściel, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDetermination of exhalation rates through measurements of alpha and beta radiation with the aid of liquid scintillation counter
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, E. CHRUŚCIEL
  ŹródłoNukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency. — 2003 vol. 48 nr 3, s. 133–136
3
 • [komunikat, 1983]
 • TytułDetermination of the ash yield and the mineral matter content of brown coals by density measurements
  AutorzyEdward CHRUŚCIEL, Wit Jagusztyn, Andrzej KREFT, Andrzej LENDA, Wojciech PRZYBYŁOWICZ, Jan WOŹNIAK
  ŹródłoFuel : the science and technology of fuel and energy. — 1983 vol. 62 iss. 3, s. 389–390
4
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułEksploatacja rud uranu na Dolnym Śląsku i jej wpływ na środowisko
  AutorzyJadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Edward CHRUŚCIEL, Paweł JODŁOWSKI
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2000 z. 16, s. 169–190
5
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułFactors controling measurements of mass radon exhalation coefficient
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, Stefan J. KALITA, Edward CHRUŚCIEL, Łukasz Prokólski
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2004 [nr] 1, s. 52–55. — tekst: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0018-0031#
6
 • [referat, 2004]
 • TytułFactors controlling measurements of mass radon exhalation rate
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, E. CHRUŚCIEL, Ł. Prokólski
  ŹródłoNORM IV Conference [Dokument elektroniczny] : international conference : naturally occurring radioactive materials : 16–21 May 2004, Szczyrk, Poland / Central Mining Institute. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 188–200
7
 • [referat, 2005]
 • TytułFactors controlling measurements of mass radon exhalation rate
  AutorzyN. DINH Chau, E. CHRUŚCIEL, Ł. Prokólski
  ŹródłoNaturally occurring radioactive materials (NORM IV) : proceedings of an international conference : Szczyrk, Poland, 17–21 May 2004 / IAEA International Atomic Energy Agency. — [Poland] : IAEA, 2005. — S. 542–547
8
9
 • [referat, 2008]
 • TytułInvestigations of natural radioactivity of carbonated waters from the Poprad River valley in the Polish Carpathians
  AutorzyLucyna RAJCHEL, NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL, Jacek RAJCHEL, Jacek MOTYKA
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułLeaching of technologically enhanced naturally occuring radioactive materials
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL
  ŹródłoApplied Radiation and Isotopes. — 2007 vol. 65 iss.8, s. 968–974. — tekst: https://goo.gl/jJg4If
11
 • [referat, 2001]
 • TytułModel for long-term stabilization and isolation of low level uranium waste
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Edward CHRUŚCIEL
  ŹródłoICEM'01 : the 8th international conference : September 30–October 4, 2001 Bruges : abstract book / The American Society of Mechanical Engineers [et al.]. — [Bruges : ASME], [2001]. — S. 93
12
 • [referat, 2003]
 • TytułModel for long-term stabilization and isolation of low level uranium waste
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Edward CHRUŚCIEL
  ŹródłoPolish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — S. 35–37
13
 • [referat, 2002]
 • TytułModel of low level uranium wastes storage
  AutorzyJ. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, E. CHRUŚCIEL
  Źródło11th  [eleventh] quadrennial IAGOD symposium and GEOCONGRESS 2002 : 22–26 July 2002 Windhoek, Namibia : late abstracts. — Namibia : Geological Survey of Namibia, 2002. — S. [1–2]
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułNatural gamma-ray spectral logging – some applications
  AutorzyE. CHRUŚCIEL, T. Massalski, K. W. PAŁKA, J. Puchacewicz, T. ZORSKI
  ŹródłoNukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency. — 1999 vol. 44 no. 4, s. 661–667
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułNatural radiation and its hazard in copper ore mines in Poland
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, Paweł JODŁOWSKI, Stefan J. KALITA, Paweł Olko, Edward CHRUŚCIEL, Adam Maksymowicz, Michał Waligórski, Paweł Bilski, Maciej Budzanowski
  ŹródłoActa Geophysica. — 2008 vol. 56 no. 2, s. 505–517. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11600-007-0047-x.pdf
16
 • [referat, 2008]
 • TytułNatural radioactive elements and chemical composition of Carpathian mineral waters
  AutorzyN. D. Chau, L. RAJCHEL, E. CHRUŚCIEL, J. MOTYKA
  ŹródłoInternational conference on Recent developments and applications of nuclear technologies : Białowieża, Poland, 15–17 September 2008 : conference abstracts. — Warszawa : Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2008. — S. 49
17
 • [referat, 2008]
 • TytułNatural radioactivity and chemical properties of oxalic mineral waters in Polish Carpathians
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, Lucyna RAJCHEL, Edward CHRUŚCIEL
  ŹródłoLSC 2008 : international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry : Davos, Switzerland, May 25–30, 2008 : book of abstracts / PSI Paul Scherrer Institut. — [Switzerland : s. n.], [2008]. — S. [1]
18
 • [referat, 2008]
 • TytułNaturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich
  AutorzyEdward CHRUŚCIEL, NGUYEN Dinh Chau, Lucyna RAJCHEL, Jacek MOTYKA
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 16
19
 • [referat, 1999]
 • TytułNaturalne pierwiastki promieniotwórcze w środowisku – bać się, czy nie?
  AutorzyE. CHRUŚCIEL, P. JODŁOWSKI, S. J. KALITA, N. D. CHAU, I. TOMZA
  ŹródłoFizyka i jej zastosowania 24–25 czerwca 1999 : konferencja : Kraków : streszczenia. — [Kraków : AGH], [1999]. — S. 43
20
 • [referat, 2002]
 • TytułOznaczanie naturalnych izotopów promieniotwórczych w wodach podziemnych i powierzchniowych techniką spektrometrii $alphabeta$ z ciekłym scyntylatorem
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — S. 422–429
21
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułPrzemiany środowiska naturalnego jako skutek eksploatacji rud uranu i propozycje jego stabilizacji, Kowary, Dolny Śląsk
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Edward CHRUŚCIEL, Paweł JODŁOWSKI, Stefan KALITA
  ŹródłoPrzemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 259–270
22
23
 • [referat, 2005]
 • TytułWymywanie naturalnych izotopów promieniotwórczych pod działaniem wody o różnym składzie chemicznym
  AutorzyNGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 25–30
24
 • [referat, 2002]
 • TytułZagrożenie radiacyjne w kopalniach i wokół kopalń rud miedzi w Polsce
  AutorzyPaweł JODŁOWSKI, Stefan J. KALITA, Paweł Olko, Edward CHRUŚCIEL, Adam Maksymowicz, Michał Waligórski, NGUYEN DINH Chau, Paweł Bilski, Maciej Budzanowski
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — S. 445–453
25
 • [referat, 2005]
 • TytułZawartość popiołu w węglu a jego naturalna promieniotwórczość gamma
  AutorzyBolesław Czerw, Teresa Sikora, Edward CHRUŚCIEL, Paweł JODŁOWSKI, Stefan J. KALITA, Andrzej BOLEWSKI
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 405–410