Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Chruściel, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Faculty of Physics and Applied Computer Science
WFiIS-kzfj


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Determination of exhalation rates through measurements of alpha and beta radiation with the aid of liquid scintillation counter / NGUYEN DINH Chau, E. CHRUŚCIEL // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2003 vol. 48 nr 3, s. 133–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • keywords: radon, exhalation rates, liquid scintillation counter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Eksploatacja rud uranu na Dolnym Śląsku i jej wpływ na środowisko[Exploitation of uranium ores in Lower Silesia and its environmental impact] / Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Edward CHRUŚCIEL, Paweł JODŁOWSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 169–190. — Bibliogr. s. 189–190. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Factors controling measurements of mass radon exhalation coefficientCzynniki wpływające na pomiar masowego współczynnika ekshalacji radonu / NGUYEN DINH Chau, Stefan J. KALITA, Edward CHRUŚCIEL, Łukasz Prokólski // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2004 [nr] 1, s. 52–55. — Tekst ang.-pol.. — NORM IV Conference : Naturally Occurring Radioactive Materials : maj 2004, Szczyrk, Polska / red. nacz. Adam Lipowczan ; GIG. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2004. — tekst: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0018-0031#

 • słowa kluczowe: ekshalacja radonu, ochrona radiologiczna, Polskie Centrum Radonowe

  keywords: radiological protection, Polish Radon Center, radon exhalation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Factors controlling measurements of mass radon exhalation rate / NGUYEN DINH Chau, E. CHRUŚCIEL, Ł. Prokólski // W: NORM IV Conference [Dokument elektroniczny] : international conference : naturally occurring radioactive materials : 16–21 May 2004, Szczyrk, Poland / Central Mining Institute. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 188–200. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 194-195, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Factors controlling measurements of mass radon exhalation rate / N. DINH Chau, E. CHRUŚCIEL, Ł. Prokólski // W: Naturally occurring radioactive materials (NORM IV) : proceedings of an international conference : Szczyrk, Poland, 17–21 May 2004 / IAEA International Atomic Energy Agency. — [Poland] : IAEA, 2005. — (IAEA-TECDOC ; ISSN 1011-4289 ; 1472). — S. 542–547. — Bibliogr. s. 547, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Investigations of natural radioactivity of carbonated waters from the Poprad River valley in the Polish Carpathians / Lucyna RAJCHEL, NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL, Jacek RAJCHEL, Jacek MOTYKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Leaching of technologically enhanced naturally occuring radioactive materials / NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL // Applied Radiation and Isotopes ; ISSN 0969-8043. — 2007 vol. 65 iss.8, s. 968–974. — Bibliogr. s. 973–974, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/jJg4If

 • keywords: chemical composition, aqueous solutions, mining waste, technologically enhanced naturally occurring radioactive material, leaching coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apradiso.2007.03.009

11
 • Model for long-term stabilization and isolation of low level uranium waste / Adam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Edward CHRUŚCIEL // W: ICEM'01 : the 8th international conference : September 30–October 4, 2001 Bruges : abstract book / The American Society of Mechanical Engineers [et al.]. — [Bruges : ASME], [2001]. — S. 93. — Pełny tekst W: ICEM'01 [Dokument elektroniczny] : the 8th international conference on Radioactive waste management and environmental remediation : September 30–October 4,2001 Bruges : proceedings. — Wersja dla Acrobat Reader 4.0. — Dane tekstowe / American Society of Mechanical Engineers (ASME) [et al.]. — [S. l. : ASME, 2001]. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 4.0 ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–5. — Bibliogr. ekran 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model for long-term stabilization and isolation of low level uranium waste / Adam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Edward CHRUŚCIEL // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Model of low level uranium wastes storage / J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, E. CHRUŚCIEL // W: 11th  [eleventh] quadrennial IAGOD symposium and GEOCONGRESS 2002 : 22–26 July 2002 Windhoek, Namibia : late abstracts. — Namibia : Geological Survey of Namibia, 2002. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Natural gamma-ray spectral logging – some applicationsNiektóre zastosowania spektrometrii gamma w odwiertach naftowych i węglowych / E. CHRUŚCIEL, T. Massalski, K. W. PAŁKA, J. Puchacewicz, T. ZORSKI // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 1999 vol. 44 no. 4, s. 661–667. — Bibliogr. s. 666, Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Natural radioactive elements and chemical composition of Carpathian mineral waters / N. D. Chau, L. RAJCHEL, E. CHRUŚCIEL, J. MOTYKA // W: International conference on Recent developments and applications of nuclear technologies : Białowieża, Poland, 15–17 September 2008 : conference abstracts. — Warszawa : Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2008. — ISBN: 978-83-909690-8-4. — S. 49. — Błędnie podane nazwisko. — Poprawny zapis: NGUYEN DINH Chau

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Natural radioactivity and chemical properties of oxalic mineral waters in Polish Carpathians / NGUYEN DINH Chau, Lucyna RAJCHEL, Edward CHRUŚCIEL // W: LSC 2008 : international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry : Davos, Switzerland, May 25–30, 2008 : book of abstracts / PSI Paul Scherrer Institut. — [Switzerland : s. n.], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich[Natural radioactivity of mineral and specific waters occurring in Polish Carpathian mountains] / Edward CHRUŚCIEL, NGUYEN Dinh Chau, Lucyna RAJCHEL, Jacek MOTYKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Naturalne pierwiastki promieniotwórcze w środowisku – bać się, czy nie?[Natural radioactive izotopes in environment – should we be afraid at them?] / E. CHRUŚCIEL, P. JODŁOWSKI, S. J. KALITA, N. D. CHAU, I. TOMZA // W: Fizyka i jej zastosowania 24–25 czerwca 1999 : konferencja : Kraków : streszczenia = Physics and its applications 24–25 June 1999 : abstracts. — [Kraków : AGH], [1999]. — Na obwol. także: 80 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. — S. 43. — Pełny tekst W: Fizyka i jej zastosowania = Physics and its applications : konferencja = conference : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencyjne / red. Krzysztof Wierzbanowski ; Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. — Kraków : Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, 1999. — S. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oznaczanie naturalnych izotopów promieniotwórczych w wodach podziemnych i powierzchniowych techniką spektrometrii $\alpha\beta$ z ciekłym scyntylatoremDetermination of natural radioactivity isotopes in the surface and ground water by techniques of liquid scintillation $\alpha\beta$ spectrometry / NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 422–429. — Bibliogr. s. 429, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przemiany środowiska naturalnego jako skutek eksploatacji rud uranu i propozycje jego stabilizacji, Kowary, Dolny ŚląskInfluence of uranium mining on the local environment, Kowary, Lower Silesia: proposal of stabilization / Adam PIESTRZYŃSKI, Jadwiga PIECZONKA, Edward CHRUŚCIEL, Paweł JODŁOWSKI, Stefan KALITA // W: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 259–270. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Wymywanie naturalnych izotopów promieniotwórczych pod działaniem wody o różnym składzie chemicznymLeachibility of technological enhanced naturally occurring radioactive materials (tenorm) under interaction of various aqueous chemical solutions / NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zagrożenie radiacyjne w kopalniach i wokół kopalń rud miedzi w PolsceRadiological hazard in site and around copper ore mines in Poland / Paweł JODŁOWSKI, Stefan J. KALITA, Paweł Olko, Edward CHRUŚCIEL, Adam Maksymowicz, Michał Waligórski, NGUYEN DINH Chau, Paweł Bilski, Maciej Budzanowski // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 445–453. — Bibliogr. s. 453, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zawartość popiołu w węglu a jego naturalna promieniotwórczość gammaAsh concentration in hard coal and its natural gamma radioactivity / Bolesław Czerw, Teresa Sikora, Edward CHRUŚCIEL, Paweł JODŁOWSKI, Stefan J. KALITA, Andrzej BOLEWSKI // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: