Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Korus, dr inż.

adiunkt

Faculty of Physics and Applied Computer Science
WFiIS-kzfj


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2011]
 • Tytuł16 lat monitoringu stężenia dwutlenku węgla i metanu w atmosferze Kasprowego Wierchu
  AutorzyŁukasz CHMURA, Jarosław NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Adam KORUS
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 537–546
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [proceedings, 2002]
 • TytułAnthropogenic emissions of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ in urban environment traced by measurements of atmospheric concentration and carbon isotope composition: a case study from Southern Poland
  AutorzyT. KUC, K. RÓŻAŃSKI, M. ZIMNOCH, A. KORUS, J. NĘCKI
  Źródłoenergex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 131
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [meeting abstract, 2005]
 • TytułAtmospheric concentrations of carbon dioxide and its isotopic composition in southern Poland: comparison of high-altitude mountain site and a near – by urban environment
  AutorzyŁ. CHMURA, A. KORUS, T. KUC, J. NĘCKI, K. RÓŻAŃSKI, M. ZIMNOCH
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 7, s. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [proceedings, 2004]
 • TytułBudgeting the carbon gases in urban atmosphere using GC and IRMS data
  AutorzyJ. NĘCKI, M. ZIMNOCH, Ł. CHMURA, A. KORUS
  Źródło“Chromatographic methods of investigating the organic compounds” : the XXVIIItextsuperscript{th} symposium : June 7textsuperscript{th}–9textsuperscript{th}, 2004, Katowice – Szczyrk : book of abstracts / Silesian University. Institute of Chemistry. Katowice, Poland ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Section of Chemical Sciences. — Katowice : Uniwersytet Śląski. Biuro Promocji i Karier, 2004. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2006]
 • TytułCriteria of gas hazard assessment in the areas of closed mines of the Wałbrzych Coal District, Southwestern Poland
  AutorzyH. SECHMAN, M. DZIENIEWICZ, M. J. KOTARBA, A. KORUS
  ŹródłoNear surface 2006 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–6 September 2006, Helsinki, Finland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2006. — S. [1–5], P010
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [chapter, 2002]
 • TytułDistribution of methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone along 23 geological cross-sections of the Wałbrzych Coal District
  AutorzyMarek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Maciej J. KOTARBA, Adam KORUS
  ŹródłoGas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls / ed. Maciej J. Kotarba ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : Geosfera - Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, 2002. — S. 79–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [chapter, 2002]
 • TytułEvaluation of methane and carbon dioxide flux from Upper Carboniferous coal-bearing strata to near-surface zone in the Wałbrzych Coal District
  AutorzyAdam KORUS, Maciej J. KOTARBA, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN
  ŹródłoGas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls / ed. Maciej J. Kotarba ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : Geosfera - Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, 2002. — S. 175–187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [proceedings, 2002]
 • TytułInfluence of local emissions on concentration and isotopic composition of trace gases ($CO_{2}$ and $CH_{4}$) under strong anthropopression: a case study from Kraków, Southern Poland
  AutorzyT. FLORKOWSKI, A. KORUS, T. KUC, J. LASA, J. M. NĘCKI, M. ZIMNOCH
  ŹródłoStudy of environmental change using isotope techniques : international conference : Vienna, 23–27 April 2001 : proceedings / International Atomic Energy Agency. — Vienna : IAEA, 2002. — S. 444
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [proceedings, 1999]
 • TytułKonstrukcja bilansu metanu w skali lokalnej na podstawie pomiarów chromatograficznych prowadzonych w Krakowie i na Kasprowym Wierchu
  AutorzyJ. M. NĘCKI, A. KORUS, J. LASA
  ŹródłoXXIII sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych : 9–11. czerwca 1999 Katowice–Szczyrk : streszczenia / Uniwersytet Śląski. Instytut Chemii [et al.]. — Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. — S. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2003]
 • TytułMeasurements of atmospheric mixing rations and isotopic composition of carbon dioxide in Poland
  AutorzyJ. NĘCKI, T. KUC, M. ZIMNOCH, A. KORUS, K. RÓŻAŃSKI
  ŹródłoReport of the eleventh WMO/IAEA [World Meteorological Organization/International Atomic Energy Agency] meeting of experts on Carbon dioxide concentration and related tracer measurement techniques : (Tokyo, Japan, 25–28 September 2001), No. 148 / eds. Sasaki Toru, Suda Kazuto ; WMO Global Atmosphere Watch. — [Tokyo : WMO], [2003]. — S. 164–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [chapter, 2002]
 • TytułMechanism of coalbed gas flux and prediction of gas hazards in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal Sub-basin
  AutorzyM. J. KOTARBA, M. DZIENIEWICZ, A. KORUS, H. SECHMAN, K. Kominowski, A. Gogolewska, I. Grzybek
  ŹródłoGas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls / ed. Maciej J. Kotarba ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : Geosfera - Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, 2002. — S. 189–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2000]
 • TytułMethane budget in heavily polluted urban atmosphere derived from concentration and isotope data: a case from central Europe
  AutorzyJ. M. NĘCKI, J. Miroslaw, A. KORUS, K. RÓŻAŃSKI
  ŹródłoNon-${CO_{2}}$ greenhouse gases: scientific understanding, control and implementation : proceedings of the second international symposium : Noordwijkerhout, The Netherlands, 8–10 September 1999 / eds. J. van Ham [et al.] ; VVM Vereniging van Milieukundigen ; Netherlands Association of Environmental Professionals. — Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2000. — S. 127–130
 • keywords: Krakow, emission, methane, greenhouse gas, Kasprowy Wierch, budget

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [chapter, 2002]
 • TytułOrigin of coalbed and near-surface gases in the Wałbrzych Coal District
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Adam KORUS
  ŹródłoGas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls / ed. Maciej J. Kotarba ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : Geosfera - Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, 2002. — S. 153–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [chapter, 2002]
 • TytułPeriodical changes of methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone along the selected four geological cross-sections of the Wałbrzych Coal District
  AutorzyMarek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Maciej J. KOTARBA, Adam KORUS
  ŹródłoGas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls / ed. Maciej J. Kotarba ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : Geosfera - Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, 2002. — S. 107–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [patent application, 2005]
 • TytułSposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORUS Adam, KOTARBA Maciej, DZIENIEWICZ Marek, SECHMAN Henryk
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 33/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 363957 A1 ; Opubl. 2005-06-13. — Zgłosz. nr PL363957 z dn. 2003-12-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 12, s. 105. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL363957A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [patent, 2010]
 • TytułSposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KORUS, Maciej KOTARBA, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206259 B1 ; Udziel. 2010-03-09 ; Opubl. 2010-07-30. — Zgłosz. nr P.363957 z dn. 2003-12-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206259B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [proceedings, 2003]
 • TytułStable carbon isotopes and atmospheric methane flux from the Lower Silesian Coal Basin, Poland
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Adam KORUS, Wioletta WIĘCŁAW
  Źródło4th European meeting on Environmental chemistry : Plymouth, England 10–13 December 2003 : book of abstracts / ACE Association of Chemistry and the Environment ; The University of Plymouth. — [England : s. n.], [2003]. — S. 107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [chapter, 2001]
 • TytułStężenie i skład izotopowy głównych gazów cieplarnianych ($CH_{4}$, $CO_{2}$) w atmosferze Polski południowej
  AutorzyTadeusz FLORKOWSKI, Adam KORUS, Tadeusz KUC, Jarosław M. NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH
  ŹródłoPrzemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 143–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2002]
 • TytułStężenie i skład izotopowy metanu atmosferycznego w Wałbrzyskim Okręgu Węglowym
  AutorzyAdam KORUS, Maciej KOTARBA, Jarosław NĘCKI
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 1 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — S. 232–235
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [chapter, 2002]
 • TytułSurface geochemical surveying of methane and carbon dioxide in the selected areas of the Wałbrzych Coal District
  AutorzyMarek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Maciej J. KOTARBA, Adam KORUS
  ŹródłoGas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls / ed. Maciej J. Kotarba ; Society of Research on Environmental Changes GEOSFERA. — Kraków : Geosfera - Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, 2002. — S. 95–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25