Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Tarasiuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6263-0740 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55846576300

PBN: 5e709208878c28a04738eeb6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 172, z ogólnej liczby 173 publikacji Autora


1
 • 3D printed replica of the corrosion cast demonstrating the internal vasculature of the human kidney
2
 • A 3D model of the renal vasculature — a joined result of the corrosion casting technique, micro-CT imaging and rapid prototyping technology
3
 • A methodology for trabecular bone microstructure modelling agreed with three-dimensional bone properties
4
 • A methodology for trabecular bone microstructure modelling agreed with three-dimensional bone properties
5
6
 • A novel method to explore intrarenal arterial tree using micro-CT
7
8
 • An algorithm for micro tomography obtained medical image segmentation
9
 • An alternative method of grain boundary characterization
10
 • An approach for micro-tomography obtained medical image segmentation
11
 • Analiza struktur organicznych twardych tkanek zęba
12
 • Anisotropic bone response based on FEM simulation and real micro computed tomography of bovine bone
13
 • Anisotropic bone response simulation based on finite elements method and real micro computed tomography input data
14
 • Application de la méthode de Laue refocalisée à haute énergie á l'étude des mécanismes de recristallisation après déformation à froid de métaux CFC
15
 • Application of electron microscopy, X-ray spectrometry and computed micro-tomography for characterisation of gunshot residue deposition in textile at close range
16
17
18
 • Application of the method for non-destructive evaluation of texture heterogeneity
19
 • Application the 3D image analysis techniques for assessment the quality of material surface layer before and after laser treatment
20
 • Assessment of mechanical properties of bone trabeculae as an inverse problem of heterogeneous material modeling
21
 • Automated processing of micro-CT scans using descriptor-based registration of 3D images
22
 • Badania eksperymentalne kompozytów $AlSi/SiC$ w stanach jednoosiowego rozciągania i ściskania
23
 • Badania wybranych własności mechanicznych wydruków 3D pod kątem ich zastosowania w radioterapii
24
 • Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
25
 • Badanie mechanizmów rekrystalizacji w metalach