Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nizioł, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Badanie nieliniowych własności optycznych trzeciego rzędu dla układów: pochodnych TTF oraz modyfikowanych PVK[Studying nonlinear optical properties of third order of TTF and modified PVK] / B. Sahraoui, B. Derkowska, S. NIZIOŁ, J. Sanetra, D. Bogdał, J. Pielichowski // W: Kryształy molekularne 2000 : XII ogólnopolska konferencja : Kraków 20–23 września 2000 r. / Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH ; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego ; Uniwersytet Jagielloński. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-905100-4-9. — S. 276–279. — Bibliogr. s. 279

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Crystal structure, magnetic and electronic properties of $Co_{x}Fe_{1-x}MnP$ system / B. Aredniawa [et al.], A. BOMBIK, J. TOBOŁA, S. KAPRZYK, S. NIZIOŁ [et al.] // W: SCTE2000 : 13th international conference on Solid Compounds of Transition Elements : Stresa (Italy) 4–7 April 2000 : programme and abstracts / Universitá di Genova. Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. — [Genova : UG], [2000]. — S. P-C54. — Bibliogr. s. P-C54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Diody elektroluminescencyjne oparte na modyfikowanych kopolimerach z grupą karbazolilową[Light emitting devices based on modified polymers with carbazol group] / P. ARMATYS, S. NIZIOŁ, J. Sanetra, D. Bogdał, A. Boroń, M. Warzała, J. Pielichowski // W: Modyfikacja polimerów : XIV konferencja naukowa, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999 / [Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy współpracy Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999. — (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 47. Konferencje ; ISSN 0137-1398 ; nr 21). — S. 200–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Electroluminescence of poly(N-vinylcarbazole)(PVK) and its blends with $3$-(-$2$-methacrylate-ethoxy)carbonyl dimethylocoumarine (MK) / J. Sanetra, D. Bogdał, P. ARMATYS, J. Pielichowski, S. NIZIOŁ // W: ICSM 2000 : international conference on Science and technology of synthetic metals : 15\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} of July 2000 Gastein, Austria : book of abstracts. — Amsterdam [et al.] : Elsevier, 2000. — S. 210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Electrooptical properties of polyvinylhalogencarbazole's / Jerzy Sanetra, Jacek NIZIOŁ, Paweł ARMATYS, Ryszard Chrząszcz, Stanisław NIZIOŁ, Ivan Kityk, A. Mefleh // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section B: Nonlinear Optics ; ISSN 1058-7268. — 1999 vol. 21 nos. 1–4, s. 535–542. — Bibliogr. s. 542, Abstr.. — Proceedings of first international workshop on Optical power limiting : Cannes (France) 28 June–1 July, 1998 / guest ed. Francois Kajzar. — [S. l.] : Gordon and Breach Science Publishers, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Elektroluminescencja polimerów zawierających grupę karbazolową[Electroluminescence of polymers including carbazole groups] / J. Sanetra, S. NIZIOŁ, D. Bogdał, J. Pielichowski // W: Kryształy molekularne 2000 : XII ogólnopolska konferencja : Kraków 20–23 września 2000 r. / Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH ; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego ; Uniwersytet Jagielloński. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-905100-4-9. — S. 126–128. — Bibliogr. s. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Light from electroluminescent diodes made from copolymers / J. Sanetra, P. ARMATYS, S. NIZIOŁ, D. Bogdał, A. Boroń, J. Pielichowski // W: ICSM 2000 : international conference on Science and technology of synthetic metals : 15\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} of July 2000 Gastein, Austria : book of abstracts. — Amsterdam [et al.] : Elsevier, 2000. — S. 210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Magnetism and electronic structure of $(Co_{1-x}Mn_{x})_{2}P$ system / B. Sredniawa, [et al.], J. TOBOŁA, S. NIZIOŁ, S. KASPRZYK, [et al.] // W: JEMS'01 : Joint European Magnetic Symposia EMMA-MRM: 28 August–1 September 2001 Grenoble, France : abstracts. — [Grenoble : s. n.], 2001. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Magnetoelastic phase transitions and critical behaviour of $(Fe_{1–x}Ni_{x})_{2}P$ system / B. Średniawa, R. Duraj, A. Pacyna, A. BOMBIK, R. Zach, M. Bacmann, D. Fruchart, S. NIZIOŁ, P. Fornal, J. Stanek // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2000 vol. 97 no. 5, s. 921–925. — Bibliogr. s. 924–925. — European Conference “Physics of Magnetism'99” : Poznań, Poland, June 21–25, 1999. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/97/a097z5p47.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modyfikacja polimerów fotoluminescencyjnych do wykorzystania w budowie polimerowych diod świecących[Modified photoluminescence polymers used in polymer LED's] / S. NIZIOŁ, J. Sanetra, P. ARMATYS, T. Szczodrak, D. Bogdał, M. Warzała, J. Pielichowski // W: Modyfikacja polimerów : XIV konferencja naukowa, Kudowa Zdrój, 26-30 września 1999 / [Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu przy współpracy Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999. — (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 47. Konferencje ; ISSN 0137-1398 ; nr 21). — S. 196–199. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modyfikacja powłok polianilinowych poprzez immobilizację ureazy[Modification of polyaniline coatings by urease immobilization] / J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, S. NIZIOŁ, J. LASKA // W: Modyfikacja polimerów : materiały XIV [czternastej] konferencji naukowej : Kudowa Zdrój 26–30 września 1999 / Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej przy współpracy Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie oraz Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [1999]. — S. 148–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nieliniowe własności optyczne cienkich warstw modyfikowanych PVK[Nonlinear optical properties of modified thin films of PVK] / V. Bermudez, F. Kajzar, S. NIZIOŁ, J. NIZIOŁ, J. Pielichowski, J. Sanetra, D. Bogdał // W: Kryształy molekularne 2000 : XII ogólnopolska konferencja : Kraków 20–23 września 2000 r. / Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH ; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego ; Uniwersytet Jagielloński. — [Kraków : s. n.], [2000]. — ISBN10: 83-905100-4-9. — S. 56–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Optical properties of pyrazoloquinolines composites based led devices / J. NIZIOŁ, J. Davenas, A. Denel, G. Boiteux, G. Seytre, S. NIZIOŁ // W: E-MRS European Materials Research Society : 2001 spring meeting : June 5–8, 2001 Strasbourg, France : final book of abstracts. — Strasbourg : E-MRS, [2001]. — Na obwol. dod.: Scientific/Technical Symposia & Exhibition ; The European Material Conference. — S. R-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Photo and electroluminescence properties of modified PVK system / S. NIZIOŁ, J. Sanetra, J. Pielichowski, D. Bogdał, P. ARMATYS // W: World polymer congress : IUPAC MACRO 2000 : 38\textsuperscript{th} Macromolecular IUPAC symposium : Warsaw 9–14 July 2000 : book of abstracts, Vol. 2. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2000]. — S. 774. — Bibliogr. s. 774

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównawcze badania warstw przewodzących osadzanych chemicznie i elektrochemicznie[Comparative studies of conducting coatings obtained both by chemical or electrochemical method] / J. LASKA, J. WŁODARCZYK-MIŚKIEWICZ, J. MARSZAŁEK, S. NIZIOŁ // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / [materiały przygot. do dr. przez zespół w składzie: Grzegorz Mlostoń, Jarosław Romański]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — Na s. tyt. dodatkowo: 80 lat PTCh. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-7171-381-9. — S. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Segregation phenomena induced by redox processes in $V-Sb-O$ catalysts / Elżbieta Bielańska, Mieczysława Najbar, Stanisław NIZIOŁ, Roman Dziembaj, Stefan Witkowski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2002 vol. 50 no. 2, s. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Summ.

 • keywords: oxidation, reduction, cation segregation, V2O5-Sb2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Właściwości spektralne wybranych polimerów zawierających podstawniki karbazolilowe[Spectral properties of selected polymers containing carbazolile substituents] / Dariusz Bogdał, Marek Warzała, Jerzy Sanetra, Stanisław NIZIOŁ, Jan Pielichowski // W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ masy cząsteczkowej na własności elektronowe, strukturalne i spektroelektrochemiczne regioregularnych polialkilotiofenów[Influence of the molecular mass on the electron, structural and spectro-electrochemical properties of regioregular poly(alkylthiophenes)] / T. Kaniowski, M. TRZNADEL, P. BARTA, W. ŁUŻNY, S. NIZIOŁ, A. PROŃ // W: Przewodniki szybkich jonów : materiały VI krajowego sympozjum : Mogilany 10 – 12 września 1997 / red. wyd. Janina Molenda, Jacek Marzec ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 150–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: