Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Łużny, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3419-0044

ResearcherID: J-4735-2018

Scopus: 55885966600

PBN: 900758

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAC impedance and microstructure of rye starch exposed to water vapour
  AutorzyF. Starzyk, A. Chrzanowska, W. ŁUŻNY, M. ŚNIECHOWSKI
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2009 vol. 40 iss. 1, s. 23–26
2
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of genetic algorithms to model the structure of molecular crystals
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki
  ŹródłoXIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — S. 29
3
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of genetic algorithms to model the structure of molecular crystals
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki
  ŹródłoPolimery. — 2014 t. 59 nr 7–8, s. 542–548
4
 • [referat, 2013]
 • TytułArgon cluster ion beam depth profiling of organic materials by X-ray photoelectron spectroscopy
  AutorzyAndrzej BERNASIK, Mateusz M. MARZEC, Wojciech ŁUŻNY, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski
  ŹródłoWOREN 2013 : 3textsuperscript{rd} Polish-French workshop on Organic electronics and nanophotonics : Muszyna–Złockie, 17–21 February 2013 : book of abstracts / ed.-in-chief Jacek Nizioł, eds. Ewa Gondek, Monika Pokladko-Kowar. — Kraków : Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH University of Science and Technology, 2013. — S. 9
5
 • [referat, 2013]
 • TytułArgon cluster ion beam depth profiling of polymers by X-ray photoelectron spectroscopy
  AutorzyA. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. HABERKO, W. ŁUŻNY, J. Rysz, A. Budkowski
  ŹródłoXIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — S. 38
6
 • [referat, 2013]
 • TytułArgon gas cluster ion beam in XPS analysis of poly(3-alkylthiophene)s
  AutorzyA. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoECASIA'13 : 15th European conference on Applications of surface and interface analysis : 13textsuperscript{th} – 18textsuperscript{th} October 2013 Cagliari, Sardinia (Italy) / ed. A. Rossi, B. Elsener ; Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università di Cagliari, Sardinia, Italy. — [Cagliari : s. n.], [2013]. — S. 80
7
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania zjawisk samoorganizacji w cienkich warstwach kompozytów polianiliny
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Andrzej BERNASIK, Jakub HABERKO, Joanna Raczkowska, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S9–W4
8
 • [referat, 2004]
 • TytułBadanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki molekularnej
  AutorzyKonrad PIWOWARCZYK, Wojciech ŁUŻNY
  Źródło„Kryształy molekularne” : XIV ogólnopolska konferencja : Częstochowa – Złoty Potok 21–25 września 2004 : streszczenia / Instytut Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. — [Częstochowa : IF WSP], [2004]. — S. [1], P 45
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki molekularnej
  AutorzyKonrad PIWOWARCZYK, Wojciech ŁUŻNY
  ŹródłoPrace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka. — 2005 z. 6–7 Cz. 1 / pod red. Janusza Berdowskiego Cz. 2 / pod red. Józefa Świątka, Stanisława Tkaczyka i Arkadiusza Mandowskiego, s. 353–356
10
11
 • [referat, 2016]
 • TytułChallenge and adventure or twenty years of searching for the model structure of the PANI/CSA conducting polymer system
  AutorzyWojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK
  ŹródłoXIPS 2016 : 10textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — S. 25–26
12
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułChallenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approach
  AutorzyTomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY
  ŹródłoPolimery. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805
13
 • [referat, 2012]
 • TytułCharakterystyka złącza polimer-metal metodą kelvinowskiej mikroskopii sił
  AutorzyMARZEC M. M., BERNASIK A., Awsiuk K., Rysz J., Budkowski A., ŁUŻNY W.
  ŹródłoKryształy molekularne : materiały XVIII ogólnopolskiej konferencji : Gdańsk–Sobieszewo, 10–14 września 2012 / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych. — [Gdańsk : PG], [2012]. — S. 32
14
 • [referat, 2015]
 • TytułChemical stability of polymers under $Ar-GCIB$ and X-ray irradiation
  AutorzyAndrzej BERNASIK, J. HABERKO, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoSIMS XX : 20th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 13–18, 2015, Seattle : technical program & abstracts. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 95
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułChemical stability of polymers under argon gas cluster ion beam and x-ray irradiation
  AutorzyAndrzej BERNASIK, Jakub HABERKO, Mateusz M. MARZEC, Jakub Rysz, Wojciech ŁUŻNY, Andrzej Budkowski
  ŹródłoJournal of Vacuum Science & Technology. B, Microelectronics and Nanometer Structures. — 2016 vol. 34 iss. 3, s. 030604-1–030604-5. — tekst: http://goo.gl/t00txz
16
 • [referat, 2006]
 • TytułComputer simulations of the structural properties of conducting polymers : the review of some recent results : [abstract]
  AutorzyW. ŁUŻNY, D. Djurado, M. R. Johnson, K. PIWOWARCZYK, M. ŚNIECHOWSKI
  ŹródłoICSM Dublin 2006 [Dokument elektroniczny] : the International Conference on Science and technology of synthetic Metals : Dublin, Ireland, July 2–7, 2006 : programme / Trinity College Dublin. — [Dublin, Ireland : TC], [2006]. — Ekran. [1], W 10
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułConductivity of thin polymer films containing polyaniline
  AutorzyJ. HABERKO, J. Raczkowska, A. BERNASIK, J. Rysz, M. NOCUŃ, J. NIZIOŁ, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoMolecular Crystals and Liquid Crystals. — 2008 vol. 485, s. 796–803
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDendrites and pillars in spin cast blends of polyaniline or its oligomeric analogue
  AutorzyJ. HABERKO, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowki
  ŹródłoSynthetic Metals. — 2010 vol. 160 iss. 23–24, s. 2459–2466
20
 • [referat, 2007]
 • TytułDendritic structures in thin films of polymeric composites
  AutorzyJ. HABERKO, A. BERNASIK, J. Raczkowska, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoXIPS 2007 : VII international conference on X-ray Investigations of Polymer Structure : 5–7 December 2007, Kraków, Poland : programme and abstracts. — [Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna], [2007]. — S. 43, L24
21
 • [referat, 2008]
 • TytułDepth profiling and scanning near-field optical microscopy studies of phase separation in thin polymer films for solar cell applications
  AutorzyJ. Rysz, A. Budkowski, J. Raczkowska, J. Jaczewska, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, E. Moons
  ŹródłoII Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]
22
 • [referat, 2013]
 • TytułDipole-dipole interactions at buried polymer/metal interfaces examined with Kelvin Probe Force Microscopy and Secondary Ion Mass Spectrometry
  AutorzyM. M. MARZEC, A. BERNASIK, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski
  ŹródłoSIMS-19 : the 19th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 29–October 4, 2013, ICC Jeju, Jeju, Korea : program and abstracts. — [Korea : s. n.], 2013. — S. 155
23
24
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of solvents on structural anisotropy of polyaniline thin films
  AutorzyMaciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY
  ŹródłoPolimery. — 2017 T. 62 nr 11–12, s. 855-860
25