Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Baczmański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6137-8822

ResearcherID: brak

Scopus: 55894710500

PBN: 900703

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 218, z ogólnej liczby 222 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza tendencji w ewolucji tekstury aluminium w warunkach naprężeń ściskających
  AutorzyMaria RICHERT, Andrzej BACZMAŃSKI, Andrzej KORBEL
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2000 R. 21 nr 1, s. 18–20
 • słowa kluczowe: aluminium, tekstura, odkształcenie plastyczne, metoda cyklicznego wyciskania ściskającego, metoda CWS, model L-W

  keywords: aluminium, texture, plastic deformation, compressive stresses, cyclic extrusion compression method, pole figures, CWS method, naprężenie ściskające, LW model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnalysis of ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments
  AutorzyB. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2011 vol. 681, s. 91–96. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.681.91.pdf
 • keywords: residual stresses, hardening, ductile damage, elasto-plasticity, micromechanical models, diffraction measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.681.91

6
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of intergranular interactions during ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments
  AutorzyB. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois
  Źródło8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010 : conference programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [referat, 2003]
 • TytułAnisotropy of microstresses in duplex stainless steel studied by diffraction and self-consistent modelling
  AutorzyA. BACZMAŃSKI, C. Braham, W. Seiler
  ŹródłoMECASENS II 2003 : 2textsuperscript{nd} international conference : stress evaluation by neutron & synchrotron radiation : 8–9 September 2003 Manchester : abstracts / The University of Manchester. Institute of Science and Technology. — [England : s. n.], 2003. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry
  AutorzyGrzegorz Buturyn, Andrzej BACZMAŃSKI, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski
  ŹródłoMECA SENS V : the 5textsuperscript{th} international conference on Mechanical stress evaluation by neutrons and synchrotron radiation ; QuBS 2009 : the 3textsuperscript{rd} international symposium of Quantum Beam Science Directorate of Japan Atomic Energy Agency : November 10–12, 2009, Mito, Japan : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
  AutorzyKrzysztof WIERZBANOWSKI, Andrzej BACZMAŃSKI, Jacek TARASIUK
  ŹródłoPostępy Fizyki. — 1999 t. 50 z. dod., s. 11–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2020]
 • TytułComparison of local and global texture in friction stir processed aluminum alloys
  AutorzyM. WRÓBEL, D. Nikolayev, T. Lychagina, M. KOPYŚCIAŃSKI, S. DYMEK, M. S. WĘGLOWSKI, Z. Sekretarev, A. BACZMAŃSKI
  ŹródłoCondensed matter research at the IBR-2 [Dokument elektroniczny] : international conference : Dubna, Russia, October 12–16, 2020 : programme and abstracts / ed. T. I. Ivankina. — Dubna : Joint Institute for Nuclear Research, cop. 2020. — S. 242–243
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCorrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique
  AutorzyS. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 275–281
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2007]
 • TytułCorrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement
  AutorzyK. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, C. Braham, A. Lodini
  ŹródłoSOTAMA 2007 : 2textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 35–36, P-42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2008]
 • TytułCorrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement
  AutorzyS. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, A. Lodini
  Źródło57textsuperscript{th} Annual conference on Applications of X-ray analysis : Denver X-ray conference : joint meeting with ICRS-8 : the 8textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : plenary session: Stress and society : exhibits, workshops, sessions : Training & applications ; techniques & instrumentation : 4–8 August 2008, Denver, Colorado, U. S. A. : program. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2013]
 • TytułCoupled process under high magnetic field: electrodeposition and heat treatment of CoNi alloys
  AutorzyAlexandra Levesque, Donggang Li, Agnieszka Franczak, Qiang Wang, Jozef Kovac, Ivan Skorvanek, Roman WAWSZCZAK, Andrzej BACZMAŃSKI, Jean-Paul Chopart
  ŹródłoISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — [Torino : s. n.], [2013]. — S. [1], SO4-03
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułCritical resolved shear stresses and stress localization in $Mg-alloy$ studied using neutron diffraction
  AutorzyAndrzej BACZMAŃSKI, Marcin WROŃSKI, Maciej Muzyka, Sebastian WROŃSKI, Mirosław WRÓBEL, Jan Pilch, Yuchen Zhao, Lea Le Joncour, Christian Scheffzuk, Gizo Bokuchava
  ŹródłoECRS10 : European Conference on Residual Stresses : Leuven, Belgium, 11-14 September, 2018. — [Belgium : s. n.], [2018]. — S. 101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2002]
 • TytułDeformation elastoplastique dans les aciers duplex : modelisation et analyse par difraction neutronique
  AutorzyC. Braham, A. BACZMAŃSKI, H. Sidhom, A. Lodini
  ŹródłoJSTMM'02 : actes des quatrièmes Journées Scientifiques et Techniques en Mécanique et Matériaux : les procedes de formages: realite et simulation : 25–26 Octobre 2002 Monastir-Tunisie / eds. Abdelwaheb Dogui, Khemais Saanouni, Olivier Debordes. — [Tunisie : s. n.], [2002]. — S. 71–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: