Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Baczmański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6137-8822

ResearcherID: brak

Scopus: 55894710500

PBN: 900703

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 218, z ogólnej liczby 222 publikacji Autora


1
 • A multireflection and multiwavelength residual stress determination method using energy dispersive diffraction
2
3
 • Advanced deformation stages in duplex steel investigated using neutron and synchrotron radiation
4
 • Analiza tendencji w ewolucji tekstury aluminium w warunkach naprężeń ściskających
5
 • Analysis of ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments
6
 • Analysis of intergranular interactions during ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments
7
 • Analysis of stresses and crystal structure in the surface layer of hexagonal polycrystalline materials: a new methodology based on grazing incidence diffraction
8
9
 • Anisotropy of microstresses in duplex stainless steel studied by diffraction and self-consistent modelling
10
 • Application of Göbel mirror for stress measurement using grazing incidence geometry
11
 • Application of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry
12
13
 • Application of non-linear $Sin^{2}\psi$ method for stress determination using X-ray diffraction
14
 • Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
15
16
 • Comparison of local and global texture in friction stir processed aluminum alloys
17
 • Comparison of strain/stress behaviour of a duplex stainless steel between mesoscopic and macroscopic scales by neutron measurements extended to the necking range
18
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique
19
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique
20
 • Corrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement
21
 • Corrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement
22
 • Coupled process under high magnetic field: electrodeposition and heat treatment of CoNi alloys
23
 • Critical resolved shear stresses and stress localization in $Mg-alloy$ studied using neutron diffraction
24
25
 • Deformation elastoplastique dans les aciers duplex