Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Baczmański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6137-8822

ResearcherID: brak

Scopus: 55894710500

PBN: 900703

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2181293122
202133
2020954
20191275
20181293
2017927
2016817
2015541
20141414
2013734
20129243
20111789
20101165
20091192
20081239
20071468
200655
200510145
20041138
20031055
2002633
2001633
20001477
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21882064
202133
202099
201912111
20181212
201799
201688
201555
20141414
201377
20129162
201117116
20101111
20091111
20081212
20071414
200655
200510181
20041111
20031010
2002651
200166
200014311
1999312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21835183
202133
202099
201912210
201812210
201799
2016835
201555
20141414
201377
2012918
201117116
20101111
20091138
200812210
200714311
200655
20051046
20041129
20031019
200266
2001624
20001477
1999321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21866152
202133
2020945
20191257
201812210
2017945
2016853
2015514
201414113
2013743
2012927
201117413
201011110
20091129
20081257
200714311
2006514
20051055
20041138
20031037
2002633
2001615
200014410
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21887131
202133
2020954
20191257
20181257
201799
2016862
2015514
20141414
2013743
2012954
20111798
20101156
200911110
20081275
20071486
200655
20051010
20041111
20031010
200266
200166
20001414
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21812890
202133
202099
20191257
20181257
201799
2016871
2015514
20141414
2013743
2012954
20111798
20101156
20091129
20081293
20071459
200655
20051055
20041174
20031055
2002633
2001633
20001477
19993121
2
3
4
 • Analiza tendencji w ewolucji tekstury aluminium w warunkach naprężeń ściskającychThe analysis of tendency of texture evolution in aluminium defomed in compression state of stresses / Maria RICHERT, Andrzej BACZMAŃSKI, Andrzej KORBEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 1, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: aluminium, tekstura, odkształcenie plastyczne, metoda cyklicznego wyciskania ściskającego, metoda CWS, model L-W

  keywords: aluminium, texture, plastic deformation, compressive stresses, cyclic extrusion compression method, pole figures, CWS method, naprężenie ściskające, LW model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments / B. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 681, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Residual Stresses VIII : 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.681.91.pdf

 • keywords: residual stresses, hardening, ductile damage, elasto-plasticity, micromechanical models, diffraction measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.681.91

6
 • Analysis of intergranular interactions during ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments / B. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois // W: 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010 : conference programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Anisotropy of microstresses in duplex stainless steel studied by diffraction and self-consistent modelling / A. BACZMAŃSKI, C. Braham, W. Seiler // W: MECASENS II 2003 : 2\textsuperscript{nd} international conference : stress evaluation by neutron & synchrotron radiation : 8–9 September 2003 Manchester : abstracts / The University of Manchester. Institute of Science and Technology. — [England : s. n.], 2003. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Application of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry / Grzegorz Buturyn, Andrzej BACZMAŃSKI, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski // W: MECA SENS V : the 5\textsuperscript{th} international conference on Mechanical stress evaluation by neutrons and synchrotron radiation ; QuBS 2009 : the 3\textsuperscript{rd} international symposium of Quantum Beam Science Directorate of Japan Atomic Energy Agency : November 10–12, 2009, Mito, Japan : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Application of non-linear $Sin^{2}\psi$ method for stress determination using X-ray diffraction / A. BACZMAŃSKI, S. J. SKRZYPEK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2002 vols. 404–407, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — 6th European Conference on Residual Stresses (ECRS 6) : Coimbra, Portugal, July 10-12, 2002

 • keywords: diffraction, self-consistent model, microstresses, grazing incident angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.404-407.29

14
 • Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym[Examination of plastic deformation in polycrystalline materials of industrial importance] / Krzysztof WIERZBANOWSKI, Andrzej BACZMAŃSKI, Jacek TARASIUK // Postępy Fizyki ; ISSN 0032-5430. — 1999 t. 50 z. dod., s. 11–12. — Bibliogr. s. 12. — XXXV Zjazd Fizyków Polskich : Białystok 20–23 września 1999 : materiały. Cz. 1. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Fizyczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Comparison of local and global texture in friction stir processed aluminum alloys / M. WRÓBEL, D. Nikolayev, T. Lychagina, M. KOPYŚCIAŃSKI, S. DYMEK, M. S. WĘGLOWSKI, Z. Sekretarev, A. BACZMAŃSKI // W: Condensed matter research at the IBR-2 [Dokument elektroniczny] : international conference : Dubna, Russia, October 12–16, 2020 : programme and abstracts / ed. T. I. Ivankina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dubna : Joint Institute for Nuclear Research, cop. 2020. — e-ISBN: 978-5-9530-0540-1. — S. 242–243. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://indico.jinr.ru/event/1165/attachments/6726/11810/Book_of_Abstracts_CMR_2020.pdf [2021-01-22]. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence techniqueO poprawkach przy wyznaczaniu naprężeń własnych rentgenowską metodą stałego kąta padania / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 275–281. — Bibliogr. s. 281. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2008 vol. 571–572, s. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.. — Stress evaluation using neutrons and synchrotron radiation ; [September 24–26, 2007, Vienna, Austria]. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.571-572.289.pdf

 • keywords: residual stress, X-ray diffraction, grazing incidence method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Corrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement / K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, C. Braham, A. Lodini // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 35–36, P-42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Corrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, A. Lodini // W: 57\textsuperscript{th} Annual conference on Applications of X-ray analysis : Denver X-ray conference : joint meeting with ICRS-8 : the 8\textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : plenary session: Stress and society : exhibits, workshops, sessions : Training & applications ; techniques & instrumentation : 4–8 August 2008, Denver, Colorado, U. S. A. : program. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Coupled process under high magnetic field: electrodeposition and heat treatment of CoNi alloys / Alexandra Levesque, Donggang Li, Agnieszka Franczak, Qiang Wang, Jozef Kovac, Ivan Skorvanek, Roman WAWSZCZAK, Andrzej BACZMAŃSKI, Jean-Paul Chopart // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], SO4-03. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Critical resolved shear stresses and stress localization in $Mg-alloy$ studied using neutron diffraction / Andrzej BACZMAŃSKI, Marcin WROŃSKI, Maciej Muzyka, Sebastian WROŃSKI, Mirosław WRÓBEL, Jan Pilch, Yuchen Zhao, Lea Le Joncour, Christian Scheffzuk, Gizo Bokuchava // W: ECRS10 : European Conference on Residual Stresses : Leuven, Belgium, 11-14 September, 2018. — [Belgium : s. n.], [2018]. — Opis wg okł.. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Deformation elastoplastique dans les aciers duplex : modelisation et analyse par difraction neutronique[Elastoplastic deformation of dual phase steel] / C. Braham, A. BACZMAŃSKI, H. Sidhom, A. Lodini // W: JSTMM'02 : actes des quatrièmes Journées Scientifiques et Techniques en Mécanique et Matériaux : les procedes de formages: realite et simulation : 25–26 Octobre 2002 Monastir-Tunisie / eds. Abdelwaheb Dogui, Khemais Saanouni, Olivier Debordes. — [Tunisie : s. n.], [2002]. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: